AUTOMATIZACE KOMPRESOROVÝCH ZAŘÍZENÍ

Automatizace kompresorových jednotek umožňuje hospodárný a bezpečný provoz kompresorových jednotek bez stálé přítomnosti personálu.

Pro vyřešení těchto problémů by měl systém automatického řízení kompresorové jednotky sestávat ze tří subsystémů, které poskytují: automatické řízení a ochranu hlavních součástí kompresorových jednotek a pneumatické sítě; automatické, podle daného programu, řízení startu a zastavení motorů kompresorů a pomocných mechanismů kompresorových jednotek; automatické řízení tlaku stlačeného vzduchu ve výstupním potrubí kompresorové stanice změnou výkonu kompresorové jednotky.