AUTOMATIZACE ÚPRAVY VODY V PRŮMYSLOVÝCH PODNICÍCH

Spolehlivost, trvanlivost, bezpečnost provozu tepelných a energetických zařízení je do značné míry určována řízením vodo-chemického režimu zařízení, která vyrábějí teplo a elektřinu. Chemická příprava vody pro chlazení jaderného reaktoru nebo ohřívače vody v teplárně v kotelnách je nejdůležitějším procesem v technologii těchto výrob.

Automatizace úpravy vody umožňuje uvolnění dodatečného prostoru v dílnách, protože měřicí kanál, zařízení pro přípravu vzorků, elektrochemické snímače a snímače, dráty, trubky nejsou odděleny na dlouhé vzdálenosti, ale jsou uspořádány v jednom zařízení. Systém přípravy a měření vzorků eliminuje traumatické zdroje, minimalizuje vliv lidského faktoru na technický proces, výrazně snižuje náklady na tvorbu a údržbu systému automatizace úpravy vody a chemické kontroly.