Charakterizace kvality vody v řece Kansas pomocí vícerozměrné analýzy

Charakterizace kvality vody v řece Kansas pomocí vícerozměrné analýzy
Charakterizace kvality vody v řece Kansas pomocí vícerozměrné analýzy

Měsíční údaje o kvalitě vody měřené na devíti stanicích v řece Kansasu ve státě Kansas v USA byly použity pro faktorovou analýzu a shlukovou analýzu pomocí statistického softwaru (SPSS). Výsledky korelační analýzy ukazují, že osm údajů o kvalitě vody je vysoce korelováno. Výsledky faktorové analýzy ukazují, že lze identifikovat tři různé faktory, jako je využití půdy a nebodový zdroj znečišťujících látek, nitrifikace a znečištění bodovým zdrojem. Proto lze charakteristiky kvality vody vysvětlit jedním nebo více výše uvedenými faktory. Na základě shlukové analýzy lze charakteristiky kvality vody jednotlivých měřicích stanic klasifikovat podle toho, zda je stanice umístěna v hlavním proudu nebo ne.