Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nemůže komunikovat.

Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nemůže komunikovat. Je do té míry živý, do jaké komunikovat může.

Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nemůže komunikovat.
Člověk je do té míry mrtvý, do jaké nemůže komunikovat.

Na základě nesčetných testů jsem zjistil, (do míry, kterou lze nazvat přesvědčivou), že jediným řešením pro žití je větší komunikativnost. Člověk musí zvýšit svou schopnost komunikovat. Značné množství let jsem si kladl otázku: „Komunikovat, či nekomunikovat?“ Jestliže se člověk komunikací dostal skrznaskrz do problému, pak by samozřejmě měl přestat komunikovat. Ale tak to není. Pokud se člověk dostal komunikací do problému, měl by komunikovat dál. Řešením je víc komunikace, ne míň. A tím považuji po čtvrt století výzkumu a přemítání tuto hádanku za vyřešenou.

L. Ron Hubbard.
Zakladatel

 

https://www.komunikacikuspechu.cz/