Jihoafrická republika – informace o životě v JAR

Jihoafrická republika je země mnoha kontrastů. Žijí zde velmi bohatí lidé v luxusních sídlech, ale i lidé velmi chudí přežívající v chatrčích s příjmem menším než jeden dolar na den. Je zde směsice obyvatel různých ras, etnických skupin, náboženství, jazyků a kultur. Ne nadarmo se jí říká „svět v jedné zemi“ nebo také „duhový národ“.
Veliký vliv na současnou situaci v Jihoafrické republice měl historický vývoj, který byl velmi dlouhý. Země je považována za kolébku lidstva. Důkazy o existenci člověka se datují do doby již před třemi miliony lety. Současná kulturní rozmanitost je výsledkem tisíciletého osídlování této země. Jižní Afrika byla dlouho kolonizovaná evropskými mocnostmi, hlavně Velkou Británií. Na formování současné situace mělo výrazný vliv i více než čtyřicetileté období apartheidu. Těžko bychom našli na mapě světa jiný stát, který by byl v minulosti více poznamenaný rasovou segregací než právě Jihoafrická republika. Politické a sociální postavení každého Jihoafričana bylo v době apartheidu prakticky od narození až do smrti předem určeno příslušností k určité rase. Po pádu tohoto režimu se ale země z rasismu velmi nepoučila.
V současnosti dochází k „rasismu naruby“, kdy je naopak diskriminováno bělošské obyvatelstvo většinovým černošským obyvatelstvem. Je paradoxem, že tato tzv. pozitivní diskriminace je součástí vládního programu nerasovosti.
Navzdory nerostnému bohatství, přírodním a kulturním krásám je země sužována mnoha problémy, které působí jako brzda dalšího rozvoje Jihoafrické republiky. Těmi nejtíživějšími jsou hlavně vysoká nezaměstnanost, rostoucí kriminalita a také pandemie AIDS.

Jihoafrická republika, dle mého názoru, k nejrozporuplnějším a nejkrásnějším zemím světa, jednak je to nejvyspělejší stát na území afrického
kontinentu, který do značné míry ovlivňuje další vývoj ostatních subsaharských států.
Země se podílela na urovnávání některých oblastních konfliktů, je největším investorem v Africe, poskytuje technologie a také s mnoha zeměmi regionu obchoduje. I přes svou značnou geografickou vzdálenost od České republiky má Jihoafrická republika mnoho odvětví, které mohou být velice perspektivní pro české obchodníky. Jižní Afrika je také aktuálním tématem, protože se zde letos koná mistrovství světa ve fotbale. Je první zemí v Africe, kde se podobné mistrovství koná.
Pro zemi je to veliká výzva. Může se tak prezentovat světu, podpořit příliv turistů do země a také třeba najít nové obchodní příležitosti.
Cílem mé práce je představit Jihoafrickou republiku komplexně, aby o ní čtenáři získali ucelené informace, které by u nich podnítily další zájem o tuto zemi, ať už z pohledu potenciálních turistů či z pohledu potenciálních obchodních partnerů.
Hned v úvodu bych chtěla podotknout, že nebylo mým cílem detailně popsat tuto zemi. To už jen z rozsahu bakalářské práce není možné. Více do hloubky bych chtěla tuto problematiku rozpracovat až ve své budoucí diplomové práci