Katedra pecí a teplotechniky (původně Katedra pecí a hutní energetiky)

Katedra pecí a teplotechniky (původně Katedra pecí a hutní energetiky) vznikla v dubnu 1954. V době svého vzniku katedra nebyla specializovaná a zajišťovala výuku tepelné techniky a pecí. Její zakladatel prof. Ing. Svatopluk Černoch, CSc. perspektivní předpokládal nutnost specializace katedry, která vychovávala inženýrů – specialistů pro tepelnou techniku ​​a stavbu pecí ve všech průmyslových odvětvích.

Prof. Ing. Svatopluk Černoch, CSc. zastával funkci vedoucího katedry od roku 1954 do roku 1964. V období od roku 1964 do roku 1971 zastával funkci vedoucího katedry Doc. Ing. Imrich Repiský, CSc. Od roku 1971 do roku 1986 vedl katedru Doc. Ing. Milan Míček, CSc.

Ve školním roce 1968 – 1969 bylo na katedře zřízeno studijní zaměření Průmyslové pece. V roce 1977 bylo toto zaměření rozšířeno o zaměření Plynárenství.

V roce 1980 byla katedra přejmenována na Katedru tepelné energetiky s ohledem na její předpokládané perspektivní zaměření v souvislosti s přípravou medziodboru Tepelná energetika. V letech 1986 – 1992 byl vedoucím katedry Doc. Ing. Dušan Holoubek, CSc. a od roku 1992 je vedoucím katedry Doc. Ing. Augustin Varga CSc.

V roce 1993 byl změněn název katedry na Katedru pecí a teplotechniky. Ve školním roce 2000 – 2001 došlo na katedře ke změně názvu oboru na obor Energetické inženýrství. V rámci tohoto oboru mohou studenti získat odborné znalosti ve dvou specializacích: Tepelná energetika a Doprava a vyžití plynu.