Molekulární sestavy: modelování a experimentální studium pomocí sekundární iontové emisní spektrometrie (SIMS)

Tento brief má dvě části. První, teoretický a modelový, popisuje koncept „struktury závislé na fungování“ (FDS). Jedná se o sestavy, které trvají pouze tak dlouho, dokud jsou v procesu provádění funkce a rozpadnou se, jakmile přestanou fungovat.

aktivní Michaelianový enzym
aktivní Michaelianový enzym

Model je založen na sestavě dvou aktivních Michaelianových enzymů. Ukázali jsme, že SDS umožňují vznik nového chování ve stacionárních i přechodných stavech, které nelze generovat pomocí dvou volných enzymů. Druhá část je experimentálním přístupem založeným na interakci iontového paprsku s povrchem biologického vzorku.

Částice vzniklé atomovou rekombinací
Částice vzniklé atomovou rekombinací

Částice vzniklé atomovou rekombinací a ostatní emitované částice jsou analyzovány a umožňují získat snímky díky technologii NanoSIMS 50 (sekundární iontová hmotnostní spektrometrie). Ukazujeme pomocí fyzikálně-chemických systémů a modelování, že můžeme určit, zda jsou dvě makromolekuly kolokalizovány s přesností kolem 2 nm.