Numerické modelování skořápek ve velkých transformacích: implementace v objektově orientovaném prostředí

dynamice trupů ve velkých rotacích. Dvojrozměrná teorie skořápek je odvozena z principu virtuální práce trojrozměrného spojitého média zavedením Mindlinovy ​​kinematiky.

Numerické modelování skořápek ve velkých transformacích: implementace v objektově orientovaném prostředí
Numerické modelování skořápek ve velkých transformacích: implementace v objektově orientovaném prostředí

Získá se systém nelineárních rovnic, který je linearizován s ohledem na posunutí střední plochy i na parametry rotace. Parametrizace velkých rotací vektorem rotace se porovnává s přímou parametrizací pomocí rotační matice. S ohledem na diskretizaci izoparametrických konečných prvků se používají vnitřní tenzorové objekty, které jsou redukovány na zploštělou referenční konfiguraci. Tato zploštělá konfigurace je identifikována s referenčním prvkem. Mimo hyperelastický konstitutivní zákon, jeden představuje dva elastoplastické zákony ve velkých transformacích za předpokladu, že lokální deformace zůstanou malé.

nelineární analýzu metodou konečných prvků
nelineární analýzu metodou konečných prvků

Výsledné síly jsou získány buď digitální integrací do tloušťky, nebo z celkového konstitutivního zákona, který je přímo formulován do výsledných sil. Digitální implementace se provádí v objektově orientovaném programovacím prostředí, které bylo vyvinuto pro nelineární analýzu metodou konečných prvků. Zejména se podíváme na roli velkých rotací při výpočtu matice tuhosti tečnosti. Numerické výsledky potvrzují účinnost tohoto přístupu. Výsledné síly jsou získány nebo numerickou integrací do tloušťky nebo z celkového konstitutivního zákona, který je přímo formulován do výsledných sil. Digitální implementace se provádí v objektově orientovaném programovacím prostředí, které bylo vyvinuto pro nelineární analýzu metodou konečných prvků. Zejména se podíváme na roli velkých rotací při výpočtu matice tuhosti tečnosti. Numerické výsledky potvrzují účinnost tohoto přístupu. Výsledné síly jsou získány buď digitální integrací do tloušťky, nebo z celkového konstitutivního zákona, který je přímo formulován do výsledných sil. Digitální implementace se provádí v objektově orientovaném programovacím prostředí, které bylo vyvinuto pro nelineární analýzu metodou konečných prvků. Zejména se podíváme na roli velkých rotací při výpočtu matice tuhosti tečnosti. Numerické výsledky potvrzují účinnost tohoto přístupu. nelineární analýza metodou konečných prvků. Zejména se podíváme na roli velkých rotací při výpočtu matice tuhosti tečnosti. Numerické výsledky potvrzují účinnost tohoto přístupu. nelineární analýza metodou konečných prvků. Zejména se podíváme na roli velkých rotací při výpočtu matice tuhosti tečnosti. Numerické výsledky potvrzují účinnost tohoto přístupu.