Otevřený dopis zákonodárcům o českých nanotechnologických produktech strategického významu

Vážení zákonodárci,

pandemická krize odhalila slabiny současného životního stylu naší civilizace. Účinné zdravotnické pomůcky se staly strategickými produkty nutnými pro přežití podstatné části populace. Je nepřípustné, aby se ekonomiky západních zemí včetně Česka dále zbavovaly výroby, která je nezbytná pro jejich další fungování. Česká republika se musí stát ve výrobě strategických produktů nezávislou a soběstačnou zemí.

Abychom neztratili naši geopolitickou nezávislost, musíme v zájmu národní bezpečnosti vytvořit legislativní předpoklady k podpoře trvalé tuzemské výroby strategických výrobků. U těchto produktů je třeba ve výběrových řízeních ustanovit jako základní podmínku výrobu na území České republiky.

Česko má jedinečné know-how v oblasti mnoha aplikovaných nanotechnologií. Naše produkty často významně předčí zahraniční výrobky. Například české nanovlákenné respirátory nejvyšší třídy ochrany se vyrábějí bez ventilů. Díky tomu nepropouštějí viry od nakaženého uživatele a spolehlivě chrání všechny zúčastněné strany. Jejich další přidanou hodnotou je, že likvidují zachycené viry. Proto se dají používat i opakovaně.

Nanotechnologové sdružení v Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR však dokážou nabídnout i další světově unikátní řešení nejen pro epidemie, ale také pro případné blackouty, rozsáhlé teroristické útoky, velké povodně, lesní požáry a další katastrofy.

Česká republika se v rámci NATO zavázala investovat do své obrany dvě procenta hrubého domácího produktu. V rámci chystaných vojenských investic můžeme Armádu ČR vybavit mobilními nanotechnologickými čističkami vody, velkokapacitními akumulátory, ochrannými termo-obleky a dalšími nanotechnologickými produkty, které naše armáda může využívat nejen při misích NATO v zahraničí, ale i v krizových situacích na území České republiky.

Věřím, že v sobě najdete odvahu, rozhodnost a dobrou vůli přijmout zákon, který v budoucích výběrových řízeních na pořízení strategických výrobků ustanoví podmínku výroby na území České republiky. Pevně doufám, že při případné příští krizi se už nebudeme utápět v marných diskusích, proč si opět nejsme schopni pomoci vlastními silami.

Kdo je připraven, není zaskočen.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Jiří Kůs

předseda výkonné rady

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR