Práce v laboratoři

Laboratoř je místo, kde se provádí zkoumání, výzkum, šetření a podobné činnosti pomocí přístrojů, diagnostiky, rozborů, měření a podobně. Vědci provádějí v laboratořích zkoumání laboratorních vzorků, rozbor a analýzy chemických látek.

Momentálně se nacházíme v době vrcholícího zimního období a navíc těsně po vánočních a novoročních svátcích, kde „položme si ruku na srdce“, každý z nás v nějaké větší či menší míře vybočil ze standardních kolejí stravování. Vždyť jak dobře padne k dobré kávičce či čajíku v tomto zimním období i koláček, nebo perníček, který před svátky pečlivě připravovali naše manželky, mámy, či babičky. Pokud tento „maličký prohřešek“ v podobě krátkodobého přejedení, zda pochutnávania na sladkostech trvá max. 1 až 3 dny, je stále ještě možnost dát věci, tj náš překyselený organismus do pořádku. I když by to trvalo více dní, či nedej bože týdnů, i zde je nespočet záchranných postupů, či receptů, avšak taková záchranná „mise“ bude velmi velmi náročná, zdlouhavá a hlavně celé období bude spojeno s rizikem a náchylností na různá virová onemocnění.