předchozí prácedalší práce Směrem ke zlepšení analýzy dat a optimalizaci experimentálních návrhů pro kvantitativní analýzu rizik v ekotoxikologii

V ekotoxikologii se účinky toxických látek na živé organismy běžně měří na individuální úrovni, v laboratoři a podle norem, což zajišťuje reprodukovatelnost biologických testů a kontrolu environmentálních faktorů. Tyto standardizované testy na akutní nebo chronickou toxicitu se obecně týkají přežití, reprodukce a růstu modelových laboratorních organismů; jejich statistická analýza vede k odhadu koncentrací kritických účinků. Právě tyto koncentrace se používají při kvantitativní analýze rizik v ekotoxikologii. Pro odhad stejného typu koncentrace kritických účinků však lze použít různé metody / modely, které jsou více či méně vhodné v závislosti na typu datových souborů. Prvním cílem této diplomové práce je proto vybrat nejvhodnější metody / modely pro zlepšení analýzy dat z testů toxicity a tím i odhadu koncentrací kritických účinků. Obvykle jsou datové soubory sestaveny ze standardních testů v závislosti na studovaném organismu: doba trvání testu je obecně pevná a jsou vydána doporučení, například o minimálním počtu organismů, které mají být vystaveny minimálnímu počtu koncentrace. Je proto oprávněné si myslet, že tato doporučení nemusí být nutně nejvhodnější pro všechny koncentrace kritických účinků a nejvhodnější metody / modely. Druhým cílem této práce je proto optimalizace experimentálních návrhů za účelem