Prohlášení kongresmanky Cindy Axne o druhém okrsku v Iowě

Prohlášení kongresmanky Cindy Axne o druhém okrsku v Iowě
Prohlášení kongresmanky Cindy Axne o druhém okrsku v Iowě

Zástupkyně Cindy Axne (IA-03) dnes vydala následující prohlášení k petici podané Ritou Hartovou Výboru pro správu domu týkající se voleb ve druhém okrsku v Iowě:

„Především je zřejmé, že žádnému Iowanovi by se už nikdy nemělo opakovat, že jeho hlas potenciálně nezmění výsledek voleb.“ Viděli jsme, jak se okraj této rasy stále zmenšuje, a oba kandidáti uznávají, že stále zbývají hlasy, které je třeba započítat do voleb, které se staly jednou z nejbližších federálních voleb minulého století.

Je zásadní, aby v těchto volbách zazněl každý hlas Iowana – a za tímto účelem má Rita Hart ústavní a právní důvody k dosažení tohoto cíle na federální úrovni.

Podporuji transparentní proces, který zajišťuje, že se počítá každý správně odevzdaný hlas v této soutěži. Je to jediný způsob, jak dát voličům Iowy plnou důvěru a důvěru ve výsledek těchto historicky blízkých voleb. “