Průmyslová automatizace jako faktor rozvoje a zlepšování výrobních sil

Automatizace – integrace pracovních nástrojů do plně automatického a v některých případech samoregulačního systému. Vyspělé země začaly průmysl automatizace v časných padesátých létech. Počínaje výrobním konceptem dnes automatizace znamená mnohem více než jen koordinaci fungování řady obráběcích strojů. Je nepravděpodobné, že bude existovat druh činnosti – sociální nebo ekonomické, která nebude podléhat různým stupňům zavedení automaticky řízených zařízení nebo systémů. Seznam oblastí automatizace zahrnuje například spouštění a automatické pilotování letadel, výrobu vozidel, řízení dopravy a směrování, lékařskou diagnostiku a automatickou aktualizaci bankovního zůstatku v souladu s pokyny přijatými z počítače, které mohou být umístěny ve vzdálenosti mnoha kilometrů. Studie dopadu automatizace výroby na sociální a pracovní stránku společnosti jako celku nejsou v současné době pravidelné, zatímco změny v typu produkce a v důsledku kterých lidské zdroje v tomto procesu přímo určují budoucí podobu všech sfér sociální činnosti. . Na základě výše uvedeného je význam tématu dán tím, že v současné době automatizační systémy zvyšují míru implementace ve výrobních procesech, zatímco sociologické studie na toto téma ztratily pravidelnost, v důsledku čehož se ztrácí významnost dat a ztrácí možnost sledovat vývojovou dynamiku automatizace.