Společenství vlastníků domů Stallichova 931-936 , Praha IČO 26722747

Společenství vlastníků domů Stallichova 931-936
IČO: 26722747
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Stallichova 931/11, Krč, 140 00 Praha

Společenství vlastníků domů Stallichova 931-936 , Praha IČO 26722747
Společenství vlastníků domů Stallichova 931-936 , Praha IČO 26722747

Datum vzniku a zápisu
2. říjen 2002
Spisová značka S 2675/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků domů Stallichova 931-936
Sídlo Stallichova 931/11, 140 00 Praha
Identifikační číslo 26722747
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Místopředseda výboru
Ing. Ondřej Ondrka
Praha
Den vzniku funkce: 10. duben 2018
Den vzniku členství: 10. duben 2018
Člen výboru
JITKA KOKŠALOVÁ
Praha
Den vzniku členství: 10. duben 2018
Předseda výboru
ELIŠKA FIRSTOVÁ-SPERL
Praha
Den vzniku funkce: 10. duben 2018
Den vzniku členství: 10. duben 2018
Počet členů
3
Způsob jednání
Výbor zastupuje společenství a navenek za společenství jedná svým předsedou. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda výboru a v době nepřítomnosti předsedy i místopředsedy zastupuje předsedu člen výboru (v pořadí, které určí svým usnesením výbor při volbě předsedy a místopředsedy, pokud je zvoleno více členů výboru). Písemné právní jednání, které činí výbor za společenství, podepisuje předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda, spolu s dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, považuje se podpis místopředsedy za podpis dalšího člena výboru.