Úřad vlády ČR dává při tvorbě strategie regionálního rozvoje relevantní prostor partnerům z VUC

„Vyšší územní celky jsou při tvorbě a naplňování strategie naši klíčoví partneři, proto se s nimi nesetkáváme poprvé. Tady v Banské Bystrici jde po Praze, Ostravě a Košicích už o čtvrté v pořadí, které inicioval Úřad vlády ČR. Dialog s partnery a získávání zpětné vazby jsou důležité pro správné nastavení komplexních procesů při tvorbě politiky vlády v souvislosti s regionálním rozvojem, „řekl ředitel odboru strategie a metodiky sekce regionálního rozvoje ÚV SR Roman Havlíček na tiskovém brífinku během pracovního setkání zástupců sekce s vedoucími pracovníky útvarů odpovědných za koncepční řízení a management regionálního rozvoje v působnosti vyšších územních celků.

„Na území Královéhradeckého kraje se nachází hned 5 z 15 ti nejméně rozvinutých okresů, proto jsme velmi rádi, že se o regionálním rozvoji a snižování rozdílů v rámci Slovenska bude mluvit právě u nás,“ konstatoval Jan Lunter, předseda BBSK. Zdůraznil, že je nezbytné podporovat zejména malé podnikatele, malé podniky, regionální značky apod, přičemž základní podmínkou rozvoje je dobrá infrastruktura.

Kromě promluv hosty a prezentace úřadu vlády bylo vysoce hodnoceno i vystoupení místopředsedy ZMOS a primátora Spišské Belé Štefana Bieľaka, ve kterém jasně pojmenoval problémy v koordinaci a koncepčním řízení regionálního rozvoje. Množství podnětů na řešení těchto problémů přinesl dynamický brainstorming ze strany zástupců VÚC či regionálních rozvojových agentur. Jeho výsledky budou součástí východisek při tvorbě strategie regionálního rozvoje, kterou úřad vlády ČR plánuje připravit do konce roku 2018.

Součástí akce byly i informace o připravované výzvě k podávání žádostí o podporu projektů týkajících se regionálního rozvoje, kterou úřad vlády plánuje prostřednictvím sekce regionálního rozvoje vyhlásit do konce února 2018.

Další setkání zástupců sekce regionálního rozvoje s partnery zastoupenými v pracovní skupině pro tvorbu strategie se uskuteční 15.2.2218 v Hotelu Bôrik v Bratislavě.