Práce v laboratoři

Laboratoř je místo, kde se provádí zkoumání, výzkum, šetření a podobné činnosti pomocí přístrojů, diagnostiky, rozborů, měření a podobně. Vědci provádějí v laboratořích zkoumání laboratorních vzorků, rozbor a analýzy chemických látek.

Momentálně se nacházíme v době vrcholícího zimního období a navíc těsně po vánočních a novoročních svátcích, kde „položme si ruku na srdce“, každý z nás v nějaké větší či menší míře vybočil ze standardních kolejí stravování. Vždyť jak dobře padne k dobré kávičce či čajíku v tomto zimním období i koláček, nebo perníček, který před svátky pečlivě připravovali naše manželky, mámy, či babičky. Pokud tento „maličký prohřešek“ v podobě krátkodobého přejedení, zda pochutnávania na sladkostech trvá max. 1 až 3 dny, je stále ještě možnost dát věci, tj náš překyselený organismus do pořádku. I když by to trvalo více dní, či nedej bože týdnů, i zde je nespočet záchranných postupů, či receptů, avšak taková záchranná „mise“ bude velmi velmi náročná, zdlouhavá a hlavně celé období bude spojeno s rizikem a náchylností na různá virová onemocnění.

Hypotéka pro mladé pokračuje s drobnou změnou i v roce 2015

Hypotéka pro mladé je již několik let osvědčeným způsobem jak se můžete dostat k výhodnějšímu úvěru a financovat vlastní bydlení prostřednictvím produktu s výhodnějšími podmínkami. Ty se však často upravují a k malým změnám dochází i s příchodem nového roku.

Hypotéka pro mladé
Hypotéka pro mladé

I v roce 2015 bude hypotéka pro mladé nabízet možnost pro získání zdrojů určených na bydlení. Hned od začátku ledna však dochází k další změně v jejím schvalování a jak je již zvykem, ta se týká příjmového stropu žadatelů. Na základě tohoto kroku bude hypotéka ve srovnání s předešlým rokem poskytovaná s jednou malou úpravou.

Stejné podmínky získání peněz

Základní kritéria umožňující využít hypotéku pro mladé zůstávají neměnné i pro rok 2015. Žadatelé ve věku od 18 do 35 let, jejichž měsíční výdělek nepřesáhne 1,3 násobek průměrné mzdy v našem národním hospodářství mohou oslovit kteroukoli banku působící na slovenském trhu a požádat o schválení zvýhodněné hypotéky pro mladé. Ta Vám po dobrozdání žádosti poskytne zvýhodněný úvěr s garantovanou zvýhodněným, která Vám během 5 let sníží úrok o 3%. Nezapomínejte, že státní příspěvek platí pouze na úvěr nebo jeho část ve výši 50 000 € odpovídající 70% z celkové hodnoty zastavené nemovitosti.

Mění se pouze příjmový strop

Při žádání o tuto hypotéku je podstatný právě příjmový strop, jehož překročení Vám sebere možnost získat peníze touto formou a budete se muset obrátit na klasický typ hypotéky bez zvýhodnění bonusy. Jak jsme zmínili výše, jedna z podmínek schválení žádosti je měsíční příjem ve výši maximálně 1,3 násobku průměrné mzdy v ekonomice. Protože se tato mzda mění každý čtvrtletí, i příjmový strop je stále jiný.

Změna příjmové hranice od ledna 2015:

– Nová hranice pro získání hypotéky pro mladé je 1088,10 €
– Ve srovnání s posledním čtvrtletím jde o pokles v částce 20 €
– Pokud žádají o úvěr manželé, příjmová hranice je dvojnásobek, tedy 2176,20 €
– Pokud žádá dvojice, jeden ze žadatelů může vydělávat více než 1088,10 €, ale součet příjmů obou nesmí přesáhnout 2176,20 €

33mil. € z rozpočtu

Zajímavou informací je určitě i výše financí určených na poskytování státních příspěvků. Pro rok 2015 bylo k tomuto účelu ve státním rozpočtu uvolněných 33mil. €, které se mají využít pro možnost mladé lidi získat výhodnější hypotéku s cílem pořídit si vlastní bydlení. Ostatní hypotéky zůstávají i nadále bez bonifikace s nulovou podporou.

Jelikož má nastavení některých podmínek hypotéky pro mladé přímý vztah se změnami v národním hospodářství, pravidelné změny příjmových stropů pro získání financí nepřekvapují. Ostatní podmínky zůstávají zachovány v původním znění a aktuálně se ani neplánují žádné velké úpravy. Pokud splňujete požadovaná kritéria a potřeba vzít si hypotéku se týká i vás, právě tento produkt pro mladé Slováky Vám může pomoci.

Působení hypotečních makléřů na trhu

V posledních letech je neodmyslitelnou součástí rozmanitého trhu s hypotečními úvěry i jeden ze zajímavých trendů, kterým je působení hypotečních makléřů. Zvýšený zájem o jejich služby není vůbec náhodný, protože jejich úloha při poskytování hypoték má jediný cíl, za provizi od banky zprostředkovat hypotéku žadateli.

Působení hypotečních makléřů na trhu
Působení hypotečních makléřů na trhu

Poskytování hypotečních úvěrů nemusí probíhat pouze klasickým průběhem na pobočce banky s klientským pracovníkem. Existují možnosti, které jsou běžně považovány za rychlejší a částečně i výhodnější a právě proto se v současnosti mnoho žadatelů obrací na služby tzv. hypotečních makléřů, jejichž činností je spolupracovat s bankou a postarat se o proces schvalování hypoték. Práce makléřů se stala žádanou a jejich účast ve finančním sektoru má docela velký vliv na aktuální dění v něm.

Role hypotečních makléřů
Role hypotečních makléřů

Role hypotečních makléřů

Profese hypotečních makléřů je v zemích s rozvinutým úvěrovým trhem dost žádaná. Samotní makléři bývají často mylně považováni za poradců nebo specialisty, ale smysl
jejich činnosti spočívá v tzv. akvizic, tedy v uzavírání smluv o poskytnutí hypotéky s novými zákazníky prostřednictvím přímého kontaktu. Oni sami však nejsou poskytovatelé úvěrů. Vystupují jako externí spolupracovníci bank, kteří dokáží klientům zprostředkovat hypotéku.

Postup práce makléře:

1. Makléř je osloven klientem s žádostí o vyřízení hypotéky.
2. Vyslechne si představu žadatele o finančních nárocích a dohodnou se na detailech.
3. Makléř prozkoumá možnosti klienta a připraví mu návrh o nejvýhodnější hypotéce.
4. Pokud klient souhlasí, makléř kontaktuje příslušnou banku a vyřídí celou hypotéku.
5. Následně se mezi žadatelem a makléřem jako zprostředkovatelem uzavře smlouva.
6. Práce makléře ještě pokračuje péčí o čerpání financí a podporu klientovi po celou dobu splatnosti.

Pokud se podíváme na práci hypotečních makléřů, na první pohled to může vypadat jako jednoduchá činnost, jejímž úkolem je vybavení financí v partnerské bance a podpis smlouvy s klientem. Je však třeba říci, že tento proces vyžaduje další činnosti jako zkoumání bonity klienta, jednání s bankou, odpovědnost za celou administrativu a poradenství pro žadatele. K tomu si připočtěte neustále studování novinek o produktech v portfoliích bank a provádění různých analýz s cílem nastavit žadateli ten nejvýhodnější program.

Ne každý zprostředkovatel je makléř

Je pravda, že se zprostředkovateli hypoték se můžete setkat poměrně často. Jen na Slovensku jejich pracuje několik desítek tisíc a jejich služby jsou rozšířeny iv menších městech. Do styku s nimi přicházíme i prostřednictvím internetu, médií a reklamy. Mnozí z nás i těchto zprostředkovatelů osloví a požádají o vyřízení úvěru. Zde si však třeba dát pozor na jednu podstatnou věc. Ne každý zprostředkovatel pracuje jako licencovaný hypoteční makléř a vystupuje skutečně jako externí partner banky, který je v podstatě nezávislý.

Rozdíly mezi oficiálními makléři a obyčejnými zprostředkovateli:

– Makléři nemají licenci pouze jedné nebo dvou bank jako zprostředkovatelé, většinou spolupracují s mnoha bankami a tím pádem mohou klientovi vybrat vhodný úvěr
– Makléři nepracují ve prospěch některé z bank, protože provize za zprostředkování hypotéky jsou totožné
– Makléři jsou na rozdíl od zprostředkovatelů zapsáni v Asociací hypotečních makléřů

Nárůst úvěrů zprocesovaných díky makléřem

nárůst zprostředkovaných hypoték
nárůst zprostředkovaných hypoték

V současnosti zaznamenávají nárůst zprostředkovaných hypoték mnohé země včetně nás. Na Slovensku jde o 60-70% ze všech schválených žádostí a toto číslo může nadále růst, jelikož jsou služby těchto externích partnerů využívány i klienty i bankami. V některých zemích západní Evropy a v USA dosahuje podíl hypoték od makléřů i 85%, což je výrazný poměr k úvěrům poskytnutým přímo bankou na kontaktním místě nebo přes online systém. Proces vyřízení financí od makléřů se jeví jako efektivnější a často levnější, což je hlavní důvod nárůstu popularity zprostředkovávání hypotečních úvěrů.

Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky

Výhody oslovení makléřů:

– Získání hypotéky může probíhat rychleji a jednodušeji
– Využitím zprostředkované hypotéky se dá dojít i k lepším podmínkám
– Makléři vyřídí hypotéku a všechny souvislé kroky za Vás
– Kritéria ke schválení žádosti se ve srovnání s bankami nijak nemění
– Makléř dohlédne na čerpání úvěru a poradí Vám po celou dobu splácení

nečekejte zázraky

Mnoho dotazů klientů o externích makléřích směřuje k úrokovým sazbám a jiným možnostem výhodnějších podmínek. Někteří žadatelé by chtěli, aby makléř nabídl nižší úroky. Ten však nedokáže změnit podmínky bank a ovlivnit dané kritéria. Nabízí stejné parametry jako samotná banka a jediné co může udělat je, že Vám ukáže alternativu výhodnějších podmínek u jiné banky, ve které může hypotéku vybavit také.

 

Možnosti financování hypotéky
Možnosti financování hypotéky

Kritika do řad makléřů

Přes nesporné výhody zprostředkování hypoték jsou makléři terčem kritiky. Ta se spojuje především se strachem, že příliš mnoho úvěrů je schválených bez návštěvy banky a ty se stávají závislé na práci externích partnerů. Pokud si banka a její obchodní strategie vědí uhlídat práci svých spolupracovníků a klienti nebudou škody kvůli slabé odbornosti makléřů, jejich rostoucí „vliv“ na finančním trhu nemusí být problém.

Ať už vnímáte těchto makléřů jakkoli, nemůžete popřít jejich významné místo na trhu. To si zasloužili svou prací, o čemž svědčí rostoucí počet zprostředkovaných úvěrů od nich.
Pokud potřebujete zajistit hypotéku jednodušší a možná i levnější, služby makléřů jsou vhodné pro každého. Za jejich standardní služby neplatíte a kromě toho, převezmou za Vás celý proces vyřízení financí. Ne vždy se však jedná o výhodnější řešení, takže prověřujte.

Banky mají zpřísnit i při refinancování.

O nových doporučeních Národní banky Slovenska (NBS), které mají dopad i na poskytování hypotečních úvěrů, jsme Vám již nějaké aktuální informace přinesly. Jelikož těchto novinek týkajících se množství klienta žádajících o schválení hypotéky je několik najednou, i v dnešním článku se podíváme na některé z hlavních změn.

Další ze změn, které vyplývají přímo z nových doporučení NBS je zpřísnění některých podmínek umožnění refinancování. Jelikož tato forma splácení přechází v posledním období vlnou zvyšující se popularity a počet předčasně splacených hypoték ze zdrojů nového úvěru dosahuje podle statistik téměř 50% ze všech aktuálně platných smluv, NBS přikládá důraz na větší opatrnost i při refinancování.

refinancovat úvěr
refinancovat úvěr

Refinancovat je lehčí než získat nový úvěr

Mezi klienty bank je všeobecně známo, že dostat se k možnosti refinancování je mnohem jednodušším postupem jak získat nový úvěr. Některé banky vyžadovaly zcela jednoduché kritéria, které umožnily využít refinancování prakticky každému, kdo splácel předešlý úvěr řádně a včas. U mnoha poskytovatelů nebylo potřeba prokázat ani pravidelný příjem a na základě čestného prohlášení a neúčasti v úvěrovém registru jste se k refinancovat rychle dostali.
Zdá se, že volnějším pravidlům odzvonilo a po novém budou banky klienty více prověřovat.

předčasně splacená hypotéka
předčasně splacená hypotéka

Novinky spojené s refinancováním hypoték platné od 1. března 2015:

Prokazování příjmu – Klienti, kteří očekávají přechod k nové bance bez potvrzení o příjmu budou zklamáni. Součástí nových pravidel je i povinnost poskytovatele vyžadovat potvrzení o pravidelném příjmu.

Dodržování limitů LTV – Nejen při nových hypoték budou platit limity LTV, které budou směrodatné pro banky. Od března 2015 se týkají i refinancovaných úvěrů, takže banka bude určovat podle bonity klienta výši podílu hypotéky k hodnotě nemovitosti.

Dodržování limitů pro nejdelší možnou splatnost – Tento limit se zavádí pro nové i refinancovány programy. V podstatě jde o to, že banky by neměly při poskytování přesahovat 30 letou hranici splácení, což podstatně snižuje riziko neschopnosti splácet.

Koho se budou změny týkat?

Podle oficiálních informací hypotečních specialistů by se měly změny dotknout klientů, kteří při využití refinancování získají novou hypotéku a její výše se zvýší o 2000 € nebo 5% ve srovnání s tou předčasně splacenou. Momentálně je skoro říkat zda banky aplikují nová doporučení na všechny refinancovány úvěry nebo jen na programy se zmíněným zvýšením.

Doporučení NBS mají svůj jasný význam a tím je snižování rizika při poskytování úvěrů včetně těch hypotečních. Je pravda, že trh se v posledních letech výrazně uvolnil a dost se omezily překážky při schvalování úvěrů. Od příštího jara nás čekají trochu přísnější pravidla i při refinancování a uvidíme co tyto změny způsobí na trhu s hypotékami v praxi.

Banky otestují Vaši schopnost splácet.

Schopnost splácet půjčené finanční prostředky není důležitá jen pro klienty. Jsou to banky, které prostřednictvím hypoték poskytují vysoké částky peněz a mají zájem, aby se tyto zdroje včas vrátili. Podle nových doporučení Národní banky Slovenska (NBS) má při snižování rizika platební neschopnosti pomoci testování žadatelů.

Banky otestují Vaši schopnost splácet.
Banky otestují Vaši schopnost splácet.

Vývoj trhu s úvěrovými produkty se stabilně ukazuje v proměnlivých číslech a změny v nastavení úrokových sazeb jsou klasickou odpovědí na tyto pohyby trhu. Situace ve finančním sektoru přímo ovlivňuje i na hypoteční úvěry, které se schvalují s dlouhodobou splatností, při které není snadné odhadnout jak se bude vyvíjet klienty finanční stav a zda nebude splácení jeho závazků nějakým způsobem ohroženo. Přispět k lepšímu přehledu o šancích hostů splácet úvěr má i připravované testování na možné zvýšení úroků.

Doporučení platí pro hypotéky s krátkou fixací

Pokud Vám poskytovatel schválí hypotéku se stejnou fixací úroku po celé období splatnosti, nové doporučení se Vás týkat nebude. Měsíční splátku máte pevně stanovenou až do konce splácení, takže přesně víte co Vás čeká. V současnosti je však převážná většina úvěrů poskytovaná s fixací na 2, 5 nebo 10 let, což znamená možnou změnu úroků po uplynutí tohoto období. Pokud bude tato změna spojena se zvýšením úroků a Vy nenajdete výhodnější úvěr na refinancování u jiných poskytovatelů, čeká Vás vyšší měsíční splátka.

Krok, který chrání žadatelů i banky

Zvýšení úroků po uplynutí fixace může být pro některé klienty až likvidační, takže nové opatření přinášející takové zkoušení žadatelů lze považovat pouze za přínosné. Ani klient ani banka nevědí dopředu jak se vyvine situace na trhu a zda bude banka reagovat zvýšením úroků. Pokud by k této situaci došlo, těžko předpokládat zda zákazník zvládne možný nárůst úroků po uplynutí doby fixace. Proto je vhodné připravit jednoduché testování ze strany banky, díky kterému může poskytovatel zhodnotit míru rizika při schválení peněz.

Testování v praxi

Co se týče samotného způsobu testování, nepůjde o žádné složité postupy, které by měli žadatele strašit. V podstatě jde o zjišťování schopnosti klienta splácet úvěr i v případě zvýšení úroků o 2% a při předpokladu nejdelší doporučené doby splatnosti. Banka jej provede nastavením konkrétních podmínek úvěru, aby přezkoumala zda klient ví splácet úvěr i v případě zvýšení úroků v budoucnosti. Pokud bude výsledek tohoto malého testu příznivý, po splnění požadovaných kritérií schválení může žadatel financovat bydlení hypotékou.

Nové doporučení NBS nabývá oficiální platnost od března 2015, takže testování žadatelů se spustí již brzy. Některé banky využívaly tuto formu i dosud, takže nebude to až takovou novinkou na slovenském trhu. Význam doporučení je jasný a bude zajímavé sledovat jak pomůže snižování schválení „rizikovějších“ hypoproduktov.

Se 100% financováním to bude o něco složitější

V oblasti poskytování hypoték na Slovensku se v posledním období udály některé zajímavé změny, které se v budoucnu výrazně dotknou mnoha žadatelů o hypotéku. O schválení těchto změn se postarali doporučení Národní banky Slovenska (NBS), která přišla s návrhem jako při poskytování úvěrů, včetně těch hypotečních, lépe chránit banku i zákazníka.

Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky

Se 100% financováním to bude o něco složitější
Se 100% financováním to bude o něco složitější

Poskytovatelé úvěrů přijdou v blízké budoucnosti se zpřísněním podmínek poskytování svých produktů. Děje se tak na základě předložených doporučení NBS, která se aktivně věnuje dohledu nad firemní politikou bank a jejich poskytování produktů. Právě v jejich portfoliích najdeme hypotéky, jejichž schvalování má projít několika úpravami a mezi nimi se nachází i postupné snížení procentuálního podílu financování nemovitosti.

Možnosti financování hypotéky

Cílem je snížit LTV

LTV nebo „loan to value“ označuje ve slovníku bank podíl výše zadlužení k celkové hodnotě zastavené nemovitosti. V podstatě jde o to, že částka v libovolné výši půjčena banky směřuje k účelu financování předmětu hypotéky a tvoří jistý podíl z celkové pořizovací ceny. Pokud kupujete nemovitost za 100 000 € a výše úvěru je 80 000 €, pak je výsledný poměr LTV 80%. V současnosti je běžné, že klienti financují bydlení z hypotéky v plné výši a NBS chce motivovat banky, aby tuto hranici postupně snižovaly.

financování předmětu hypotéky
financování předmětu hypotéky

Nové limity LTV:

– Do 30.června 2015 by podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% neměl přesáhnout čtvrtinu
– Od 1.ledna 2017 by měl podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% tvořit nejvýše desetinu

Jak se to projeví praxi?

Nové limity přinesou hlavní změnu kterou je, že banky budou preciznější vybírat klientů, kterým poskytnou peníze na 100% hypotéku. Při posuzování žádosti bude základem znalecký posudek, podle kterého se banky rozhodnou jakou částku z ceny nemovitosti klientovi poskytnou. Je pravděpodobné, že mnozí budou muset více našetřit nebo využít další typ úvěru na dofinancování, avšak plusem tohoto kroku je menší riziko před neschopností splácet.

100% financování hypotéky
100% financování hypotéky

100% financování nekončí

S hypotékami, u nichž je 100% financování součástí úvěrové smlouvy se v žádném případě neloučete. I nadále budou součástí bankovních portfolií a právě Vy můžete takový úvěr získat. Jelikož se však uvedou do praxe limity úvěrů se 100% LTV, banky postupně začnou omezovat jejich schvalování na určitý počet, který je v souladu s doporučeními NBS.
Podle specialistů budou upřednostněni klienti kupující nemovitost v lukrativní lokalitě.

Nižší šance získat možnost 100% financování nemovitosti prostřednictvím hypotéky lze považovat za přísný krok a klienti mohou nabývat pocit znevýhodnění. Z dlouhodobého hlediska však jde o prvek, který je má chránit před případnou platební neschopností a poskytovatelem snižovat riziko před finanční ztrátou způsobenou špatným nastavením úvěru. Doporučení se brzy uvedou do praxe a my budeme sledovat, zda jsou pro klienty přínosem.

Hypotéky již nevedou ve financování bydlení

Koupě nebo rekonstrukce nemovitosti patří vždy k velkým investicím a v mnoha případech bychom se neobešli bez peněz z banky. Poskytovatelé to vědí a proto se neustále snaží přicházet s novými produkty, jejichž účelem je právě financování bydlení. Zajímavé je, že postupně se popularita jednotlivých produktů vyměňuje a do popředí se dostávají jiné typy úvěrů.

Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

hypotéka
hypotéka

V současnosti je na slovenském trhu několik produktů specializovaných na financování nemovitosti, přičemž většina z nich se dá kategorizovat jako úvěry na bydlení. Do této kategorie však patří několik typů úvěrů, které mají jiný charakter produktu a odlišují se podmínkami schválení. Podle toho si mohou žadatelé vybrat produkt, který jim vyhovuje nejvíce a celé splácení tak bude probíhat jednodušší. Zákazníci toto rozšíření portfolia podporují, ale hypotékám jak takovým to přineslo oslabení pozice.

financování bydlení
financování bydlení

Hypotéky jako nejznámější úvěry na bydlení

I když druhů úvěrů na bydlení je v současnosti na trhu několik, v řadách klientely jsou stále nejznámější právě hypotéky. Ty se staly věrným symbolem financování nemovitostí již před lety, což se postupně vyvinulo do obrovského boomu, který pomohl bankám udělat z hypoúverov pilíř svých portfolií. S hypotékami se ve velkém setkáváme i dnes a nabídky s nejžhavějšími novinkami v jejich poskytování zaznamenáváme z každé strany.

Dominance hypoték skončila

Ještě donedávna byly hypotéky nejvyhledávanější formou na financování nemovitosti, ale v současnosti to již neplatí. Jejich dominanci porazili jiné úvěry na bydlení, které nemají status hypotéky, ale jejich účelem je právě koupě, výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, takže jsou vhodným řešením tento záměr. Patří mezi ně různé spotřební úvěry nebo speciální produkty na bydlení, které přinášejí výhodné podmínky a pro klienty jsou častokrát lepší alternativou.

Změnu potvrzují i ​​statistiky

Obrat v poskytování úvěrů na bydlení se udál dříve, ale rozdíly v objemu poskytnutých hypoték a objemu jiných úvěrů na bydlení se začaly prohlubovat teprve nedávno. Tento vývoj potvrzují i ​​aktuální statistiky, se kterými pravidelně přichází například Národní banka Slovenska.

Snížení úrokové sazby mimo fixaci

Některé z aktuálních údajů NBS pro květen 2015:

– Objem všech poskytnutých úvěrů na bydlení v květnu dosáhl 17,717 mld. €
– Objem schválených hypoték byl 4,831 mld. € s meziměsíčním nárůstem o 38,4 mil. €
– Objem jiných úvěrů na bydlení byl 10,797 mld. € s meziměsíčním nárůstem o 130,1 mil. €

Hypotéka pro mladé

Rostoucí popularita úvěrů na bydlení neznamená, že hypotéky zmizí z trhu nebo budou jen málo žádanou alternativou. Na to jsou příliš speciálním typem produktu, který se při určitých případech financování nelze nahradit žádným jiným úvěrem. Kromě toho, v jejich prospěch hovoří rekordně nízké úroky a různé benefity, které banky přinášejí klientům jako odměnu za projevenou důvěru. Právě proto hypotéky neřekli poslední slovo a kdykoliv se mohou vrátit na první místo mezi úvěry na bydlení.

Hypotéku si můžete vyřídit „bez překážek“

Nízké úrokové sazby a náklady na splácení hypotéky už ani zdaleka nejsou všechno a nároky žadatelů jsou mnohem vyšší než tomu bývalo někdy. Kvalitnímu produktu nesmí v současnosti chybět různé benefity a doplňkové služby, díky nimž má klient při vyřizování hypotéky šanci získat mnohem snadněji podmínky.

Poskytnout klientům jednodušší způsob vyřízení úvěru nebo umožnit jim získat produkt bez zbytečných překážek, přesně to bylo ústřední myšlenkou naší největší banky, která přišla v jara na trh s novým produktem nazvaným Hypotéka bez překážek. Protože speciální bankovní program od České spořitelny ještě není znám u každého, rozhodli jsme se Vám přinést informace o jeho podmínkách, které poskytují některým žadatelům docela dobrou možnost jak se dostat k výhodnějšímu financování bydlení.

Program pro několik skupin žadatelů

Kdo se již s programem Hypotéka bez překážek setkal, ten by měl vědět, že jde o speciální typ produktu. Ostatních chceme upozornit, že tato „novinka“ na trhu má dosud netradiční podmínky, což přináší jistou dávku flexibility vyžadované dnešními náročnými klienty a to ho umožňuje získat větší skupině žadatelů.

Hypotéka bez překážek se poskytuje jako:

1. Hypotéka pro mladé se státním příspěvkem
2. Úvěr na bydlení zajištěný nemovitostí bez využití státního příspěvku

Pilířem je přeskočení znalce i katastru

Slovenská spořitelna vsadila celou strategii poskytování Hypotéky bez překážek na převzetí odpovědnosti za vybavení administrativní náročných procesů. Jedná se zejména o vybavení znalce vyhodnotí hodnotu nemovitosti a také o postupy na katastru. Obě úřední procesy jsou pro klienta zbytečným břemenem, od kterého ho chce poskytovatel osvobodit. No nejde jen o usnadnění administrativy, protože ve hře je i finanční úspora skoro 300 €, kterou je právě zaplacení poplatků za znalce a katastr ze strany banky.

Další z nabízených benefitů:

– Možnost vyžádat si změnu výše splátky během splácení
– Šance využít změnu úrokové sazby či období splácení
– Předčasné splacení nebo mimořádné splátky jsou bez poplatků
– Úvěry od 7000 do 200 000 € jsou schvalovány s pojištěním

Hypotéka bez překážek se tedy stala plnohodnotným úvěrovým produktem, který Slovenská spořitelna zařadila do svého portfolia, aby přinesla mnohým žadatelům výhodnou možnost jak financovat své bydlení. Zatím nemůžeme mluvit o nějakém extra velkém úspěchu tohoto úvěru, ale na trhu je příliš krátce, takže jeho potenciál se ještě nestihl naplno projevit.

Vláda připravuje nový zákon o úvěrech

Mezi mnoha připravovanými zákony, se kterými přichází naše vláda neustále, se ocitl i návrh zákona o úvěrech na bydlení. Součástí tohoto zákona budou samozřejmě i změny týkající se poskytování hypoték, takže žadatelé připravující se na získání hypoúveru by se měli seznámit s chystanými novinkami.

Změny v zákonech by měly přinášet zjednodušení a efektivitu a to i v případě poskytování úvěrů. Práce bankovních institucí při schvalování úvěrů na bydlení včetně hypoték měla sice pár slabin, ale v celkovém pojetí to nepřinášelo nějaké velké komplikace. Proces schvalování žádostí probíhal v pořádku a obě strany byly s dosavadními postupy spokojené. Změnit se to může po schválení připravovaného zákona o úvěrech na bydlení, jehož znění je připravena ke schválení.

Několik úprav může pomoci i poškodit

Nový zákon přichází do parlamentu na základě zájmu Evropské Unie o zefektivnění poskytování úvěrů na bydlení. Hlavní změny se týkají zejména celkového zjednodušení procesu vyřizování a schvalování žádostí, přičemž je třeba přikládat důraz na vzdělávání lidí v oblasti bankovnictví. S tím souvisí několik nařízení, které podpoří informovanost žadatelů, ale tento krok má jeden problém. Aplikování záměru Evropské Unie v praxi nemusí vyhovovat každému právnímu řádu v jednotlivých členských zemích, což je například i slovenský případ.

Z předběžné verze návrhu zákona jasně vyplývá, že připravované novinky sice mohou mít pro klienty informační přínos, ale v konečném důsledku mohou vytvořit chaos, vyznít pro zákazníky nesrozumitelně a tím způsobit dost velké „škody,“ čímž by nový zákon určitě nepřispěl k cíli zefektivnit a zjednodušit postup poskytování úvěrů. Samozřejmě, že ne všechny body v návrhu jsou sporné a budou vytvářet možná rizika spojená s komplikovaným průběhem při vyřizování úvěrů. Mezi připravovanými novinkami je několik zajímavých nápadů, které pomohou tento proces výrazně zlepšit a připravit tak žadatelům snadnější cestu za získáním výhodného úvěru na bydlení.

Cílem je podpořit informovanost žadatelů

Hlavní význam aktuálního návrhu nového zákona, který má být jakýmsi pilířem všech chystaných změn, spočívá ve zvýšení informovanosti klientů bank o produktech a postupu jejich získávání. Právě na tom si zakládá Evropská směrnice, od níž se odvíjí i slovenský návrh zákona. Za předpokladu, že bude zákon schválen beze změn, přinese jeho platnost do praxe řadu novinek, které celkově změní způsob vyřízení všech úvěrů na bydlení včetně hypoproduktov a celý proces tak bude probíhat po novém.

Některé ze sporných bodů

Mnozí analytici a odborníci z prostředí finančního a bankovního sektoru se shodují na možných problémech, které by schválení současné verze zákona o úvěrech na bydlení mohl v praxi přinést. Ty by vyplývaly z některých bodů, které nejsou zcela vhodné pro zažitý systém práce bank na Slovensku a je sporné, zda jsou tyto úpravy pro žadatele i poskytovatele prospěšné nebo spíše přinesou zbytečně komplikované situace, mezi nimiž mohou nastat i mnohé situace vedoucí k soudním sporům .

Vypracování podrobného spisu

Mezi hlavními novinkami vyplývajícími ze zákona je právě vypracování spisu o hypotéce. Ten se bude týkat základních údajů o produktu, přičemž bude muset žadatele podrobně informovat o přesných podmínkách. Zpracování těchto spisů bude povinné pro každou banku bez výjimky a jejich provedení se bude vyžadovat již před schválením úvěru. Od tohoto kroku se očekává obohacení znalostí klienta o úvěrech, což je sice výhoda, ale reálně to může přinést složité správní procesy, které budou dost nesrozumitelné.

Možnost odstoupit od smlouvy

Dalším sporným krokem je zavedení možnosti odstoupení od úvěrové smlouvy, která se pro klienty na první pohled jeví jako výhodná. Reálně však přináší mnohé otazníky, proto se její zahrnutí do zákona setkává s nepochopením. Problémový stav nastane, pokud stihne žadatel půjčené peníze použít na koupi nemovitosti a následně si tento krok rozmyslí. Při využití této „výhody“ může nastat několik složitých situací, které budou řešit soudy a vztah mezi bankou a žadatelem utrpí.

Změny iv posouzení bonity a předčasného splacení

Další novinky souvisejí s posuzováním bonity, při níž by neměla být hlavním kritériem pro odhadnutí schopnosti splácet úvěr jen cena nemovitosti přesahující výši úvěru. Nově se bude zohledňovat několik kritérií, což může pomoci, ale v některých případech to způsobí i opačný efekt. Za zmínku stojí i předčasné splacení úvěrů, které navazuje na stará pravidla způsobující zmatek. Těžko říct, zda budou ty nové lepší a přinesou přehled.

Účinnost má nabýt v lednu

Aktuální návrh zákona o úvěrech na bydlení je oficiálně zpracován a vláda ho už poslala k připomínkám. Přesné znění se může místy jevit jako zbytečně komplikované a dost nevhodné pro současný systém poskytování úvěrů na Slovensku, takže není jisté, zda návrh projde v momentální verzi. Pokud se však nenajdou žádné překážky a připravovaná podoba zákona se schválí, novinky vstoupí v platnost s oficiální účinností od začátku příštího roku v lednu.

Nová podoba zákona o úvěrech na bydlení je tedy připravena a kompetentní mohou začít s připomínkováním. Už v nejbližší době bychom se měli dozvědět, zda bude návrh schválen v představeném znění nebo se přece jen některé body prodělají. Každopádně, nic by nemělo bránit jeho schválení, takže s největší pravděpodobností budeme mít od ledna platný nový zákon, jehož účinností se v platnost dostane několik změn při schvalování hypoték.

Nejnižší úrok na trhu je momentálně 1,49%

Postupné zlevňování hypoúvěrů ovlivněny dlouhodobým poklesem úrokových sazeb dosahuje nové rekordy. Banky se tomuto vývoji snaží co nejefektivněji přizpůsobit a klientům nabízejí výhodnější produkty, které je motivují sáhnout po hypotéce jako účelovém řešení financování bydlení.

Nejlepším řešením jak přilákat zájem klientů a zvýšit poptávku po úvěrech je snížit úrokové sazby. Tuto strategii v současnosti využívají všechny slovenské banky a v rámci boje o klienta padají nové rekordy. Ještě před pár lety bychom nevěřili, že si budeme půjčovat s úroky pod 2%, ale dnes najdeme na trhu i takové produkty. První s tímto krokem přišla UniCredit Bank, která je v současnosti bankou nabízející nejnižší úrokovou sazbu na Slovensku.

1,49% je zatím nejméně na trhu

UniCredit Bank si drží prvenství mezi bankami s nejnižšími úroky již několik měsíců. I reklamní slogany tohoto poskytovatele hlásí, že jsou „nejblíže k nule“ nebo „méně ještě nebylo.“ Při náhledu do produktových portfolií ostatních zdejších poskytovatelů vidíme, že tyto reklamy jsou pravdivé a zmíněná banka nabízí veřejnosti opravdu nejnižší možný úrok.

Prime rate sazba není pro každého

Jak je již v bankovním prostředí známé, jejich reklamy vždy poukazují na prime rate sazby, tedy nejnižší nabízené hodnoty. Z praxe však víme, že nastavení konkrétní úrokové sazby je závislé na několika kritériích a určuje se na základě individuálních podmínek. Proto nemůžete očekávat, že se zákonitě dostanete k úroku 1,49%, ale pozitivem jsou celkově nízké sazby. Proto máte ve srovnání s jinými bankami dobrou příležitost ušetřit na splácení nějaké eura.

I ostatní podmínky stojí za to

Hypoúver od UniCredit Bank má řadu výhod, které mohou žadatelů přilákat. I když samotné úroky jsou důležitým prvkem, dnešní klient vyžaduje více atributů, na základě kterých se rozhodne. Při této hypotéce třeba zmínit zejména možnost použít na financování bydlení 100% peněz z úvěru, což je na základě doporučení NBS platných od března tohoto roku výjimečné. Nezapomínejme také na poskytnutí účtu v bance zdarma a pojištění splácení, které se může sejít každému zákazníkovi.

UniCredit Bank nasměrovala svou strategii na nejnižší úroky a již několik měsíců jí tento krok přináší pozitivní výsledky. Na trhu působí i další banky, které nabízejí úroky pod 2%, ale žádná z nich si zatím netroufla předběhnout UniCredit. Uvidíme dokdy tomuto poskytovateli vydrží tato prime rate sazba a zda bude při jejím úpravě sahat po zvýšení nebo se odhodlá k dalšímu zlevňování.