Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Video Recruiting Solutions s.r.o.
IČO: 24769304
Z. KAPITÁL: 50.0 milionů Kč
SCHRÁNKA: 6diwvyp
DIČ (DPH): CZ24769304, Detail plátce DPH
ADRESA: Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha
Video Recruiting Solutions s.r.o.

Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304
Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Datum vzniku a zápisu
24. prosinec 2010
Spisová značka C 172816/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Video Recruiting Solutions s.r.o.
Sídlo Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha

Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304
Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Identifikační číslo 24769304
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel a
Annabelle Olivieri Munroe
Praha
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Jednatel b
MACIEJ NOGA
Polská republika
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Jednatel a
Tomáš Tomiczek
Praha
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Počet členů
3
Způsob jednání
Společnost zastupuje každý z jednatelů A samostatně s výjimkou zastupování v následujících záležitostech, v nichž společnost zastupuje jeden z jednatelů A a jednatel B společně: a)Uzavření, změna, ukončení smlouvy (nebo více ekonomicky propojených smluv), zejména, nikoli však pouze, smluv o prodeji, koupi, úvěru, zápůjčce, zastavení, zatížení, poskytnutí ručení nebo o poskytování služeb s hodnotou plnění přesahující částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro) (bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázovou úhradu nebo o úhradu v rámci 12 po sobě jdoucích měsíců) nebo převzetí jakéhokoli závazku (nebo více ekonomicky propojených závazků), jehož hodnota přesáhne částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro). b)Postoupení, převod, prodej, poskytnutí do užívání, poskytnutí licence či podlicence, zatížení nebo jakékoli jednání vedoucí k pozbytí práv duševního vlastnictví ze strany společnosti ve prospěch třetí osoby s výjimkou případu, kdy dochází k jejich převodu nebo vložení do jiné společnosti, která je 100% (sto procentně) vlastněna společností. Pro vyloučení pochybností platí, že poskytnutí nevýhradní licence (nevýhradní právo užívání) ze strany společnosti k ATS platformě, softwaru nebo jeho komponentům koncovým zákazníkům, spolupracujícím partnerům nebo obdobným subjektům se nepovažuje za jednání dle tohoto článku. c)Zahájení jiného podnikání či založení jiné společnosti nebo o nabytí, převod nebo zastavení nebo zatížení účasti na jiném podnikání nebo podílu či akcií na jiné společnosti. d)Udělení nebo odvolání prokury. e)Uzavření, změna či ukončení jakékoli smlouvy mezi společností a jejím společníkem s výjimkou běžného pracovního poměru, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo obdobné smlouvy za podmínky, že tyto budou uzavřeny za podmínek běžných v obchodním styku. f)Zahájení nebo ukončení soudního sporu v hodnotě přesahující částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro). g)Uzavření, změna či ukončení jakékoli smlouvy s odbory nebo zástupci zaměstnanců. h)Jakákoli změna společenské smlouvy jakékoli dceřiné společnosti společnosti. i)Převodu, prodej, zastavení, zatížení právy třetích osob či jiného zbavení se jakéhokoli nemovitého majetku společnosti. j)Schválení obchodního plánu společnosti nebo schválení podstatného odchýlení se od dříve schváleného obchodního plánu společnosti. k)Výzva společníkům k poskytnutí financování společnosti, s výjimkou poskytnutí financování společnosti formou zvýšení základního kapitálu. l)Zveřejnění jakýchkoli údajů týkajících se společnosti nebo společníků, na něž se nevztahuje zákonná povinnost zveřejnění.
Společníci
Společník
Blu – Tongue s.r.o. IČO: 27414981
Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha
Podíl: Vklad: 8 426,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 7.64 %
Druh podílu: základní
Společník
Grupa Pracuj S.A.
Registrační číslo: 0000407641
Podíl: Vklad: 41 250 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 30.00 %
Druh podílu: základní
Společník
Annabelle Olivieri Munroe
Praha
Podíl: Vklad: 120 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.69 %
Druh podílu: základní
Společník
Jiří Pětvaldský
Praha
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 3.50 %
Druh podílu: základní
Společník
Guergana Krassimirova Sazlaykova
Bulharská republika
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 2.10 %
Druh podílu: základní
Společník
Jaideep Venugopal
Maltská republika
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Maria Njari
Austrálie
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Irma Comstocková
Praha
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Christoffel Diamantino
Maltská republika
Podíl: Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.25 %
Druh podílu: základní
Společník
ELEANOR MARGARET HAMMOND
Praha
Podíl: Vklad: 714 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.70 %
Druh podílu: základní
Společník
Jaromír Charvát
okres Kladno
Podíl: Vklad: 714 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.70 %
Druh podílu: základní
Společník
SAMIR DJELLIL
Praha
Podíl: Vklad: 357 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.35 %
Druh podílu: základní
Společník
Tomáš Tomiczek
Praha
Podíl: Vklad: 5 020 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 9.10 %
Druh podílu: základní
Společník
Philip Roland Staehelin
Praha
Podíl: Vklad: 11 574,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.50 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 49 985 000,-Kč

matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy – aplikace k prevenci rizik na pobřeží.

V kontextu globálního oteplování se stává zásadním vývoj nových strategií pro prevenci rizik ponoření pobřeží spojených s bouřkami.

matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy - aplikace k prevenci rizik na pobřeží.
matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy – aplikace k prevenci rizik na pobřeží.

Pokud lze díky Eulerovým rovnicím s volným povrchem ideálně získat úplný popis toku irrotační a nestlačitelné tekutiny, je nutné, zejména v režimu proudění „stínové vody“, pracovat s asymptotickými modely vytvoření systému disperzních parciálních diferenciálních rovnic včetně silně nelineárních účinků. Umožňují popsat původně (d + 1) -dimenzionální tok (kde d představuje horizontální dimenzi) pomocí sady d-dimenzionálních rovnic: studované veličiny jsou nezávislé na vertikální proměnné z.

Elektrotermické modelování elektronického automobilového elektrického systému a inteligentní řízení MOSFET k ochraně kabelových svazků, prevenci zhoršených zkratů a snížení hmotnosti kabeláže

Na různých řídící jednotkách v automobilu je stále více komponentů ovládáno křemíkovým spínačem (obvod MOSFET) místo relé.

Elektrotermické modelování elektronického automobilového elektrického systému a inteligentní řízení MOSFET k ochraně kabelových svazků, prevenci zhoršených zkratů a snížení hmotnosti kabeláže
Elektrotermické modelování elektronického automobilového elektrického systému a inteligentní řízení MOSFET k ochraně kabelových svazků, prevenci zhoršených zkratů a snížení hmotnosti kabeláže

Kromě funkce přepínání výkonu může MOSFET obsahovat zařízení pro měření proudu za účelem kontroly nad orgánem a / nebo poskytování diagnostické funkce.

Elektrotermické modelování elektronického automobilového elektrického systému a inteligentní řízení MOSFET k ochraně kabelových svazků, prevenci zhoršených zkratů a snížení hmotnosti kabeláže
Elektrotermické modelování elektronického automobilového elektrického systému a inteligentní řízení MOSFET k ochraně kabelových svazků, prevenci zhoršených zkratů a snížení hmotnosti kabeláže

Tento typ součásti se nazývá inteligentní vypínač nebo inteligentní spínač. Inteligentní spínač je vybaven zařízením pro odpojení napájení pro případ vnitřního vytápění v důsledku elektrického nadproudu. S nejnovějšími technologickými pokroky mohou tyto komponenty také integrovat řídicí logiku a rozhraní digitálního spojení s mikroprocesorem. Tato poslední charakteristika motivuje subjekt Studie s cílem definovat vylepšené ochranné zákony proti přehřátí v důsledku elektrického nadproudu.

hlediska elektrické ochrany MOSFET
hlediska elektrické ochrany MOSFET

Ve skutečnosti byl z hlediska elektrické ochrany MOSFET navržen tak, aby získal stejné vlastnosti jako pojistka, s možností další, které se resetují jako jistič. Cílem je studovat regulační zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče, zejména při nízkých nadproudech, aby bylo možné snížit průměr (tedy cenu) vodičů a zároveň zajistit lepší ochrana proti impedančním zkratům (zkraty na odporu o něco menším, než je jmenovitý odpor obvodu, například v poměru 1 až 3). Ve skutečnosti, z hlediska elektrické ochrany, byl MOSFET navržen tak, aby získal stejné vlastnosti jako pojistka, s dodatečnou možností resetování jako jistič.

tepelné limity elektrického vodiče
tepelné limity elektrického vodiče

Cílem je studovat regulační zákony, které by umožnily lépe sledovat tepelné limity elektrického vodiče, zejména při nízkých nadproudech, aby bylo možné snížit průměr (tedy náklady) vodičů a zároveň zajistit lepší ochrana proti impedančním zkratům (zkraty na odporu o něco menším, než je jmenovitý odpor obvodu, například v poměru 1 až 3). Ve skutečnosti, z hlediska elektrické ochrany, byl MOSFET navržen tak, aby získal stejné vlastnosti jako pojistka, s další možností resetování jako jistič. Cílem je studovat pilotní zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče, zejména při nízkých nadproudech, aby bylo možné snížit průměr (tedy náklady) vodičů a zároveň zajistit lepší ochrana proti impedančním zkratům (zkraty na odporu o něco menším, než je jmenovitý odpor obvodu, například v poměru 1 až 3). s další možností resetování jako jistič.

regulační zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče
regulační zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče

Cílem je studovat regulační zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče, zejména při nízkých nadproudech, aby bylo možné snížit průměr (tedy cenu) vodičů a zároveň zajistit lepší ochrana proti impedančním zkratům (zkraty na odporu o něco menším, než je jmenovitý odpor obvodu, například v poměru 1 až 3). s další možností resetování jako jistič. Cílem je studovat regulační zákony, které by umožnily lépe dodržovat tepelné limity elektrického vodiče, zejména při nízkých nadproudech, aby bylo možné snížit průměr (tedy cenu) vodičů a zároveň zajistit lepší ochrana proti impedančním zkratům (zkraty na odporu o něco menším, než je nominální odpor obvodu, například v poměru 1 až 3).

Obrazové modelování termomechanického chování C / C kompozitu

C / C kompozity se používají hlavně ve velmi vysokých teplotách a zejména v kosmickém průmyslu. Znalost konstrukce těchto materiálů je zásadní pro zlepšení jejich výkonu a snížení výrobních nákladů.

Obrazové modelování termomechanického chování C / C kompozitu
Obrazové modelování termomechanického chování C / C kompozitu

Tato práce představuje vývoj víceúrovňového modelu založeného na obrazech termomechanického chování C / C kompozitu s 3jehlovou děrovanou výztuží. Použití klasických metod neumožňuje správně popsat tuto velmi složitou architekturu. Prezentovaná metoda CEPI (Computing Effective Properties using Images) je založena na jedné straně na vlastnostech složek, z nichž některé byly charakterizovány v laboratoři, a na druhé straně na architektuře těchto materiálů, která byla získána z tomografického obrazu.

makroskopický model byl přímo založen na tomografickém obrazu
makroskopický model byl přímo založen na tomografickém obrazu

218550588832852745644781503524203285416Měřené vlastnosti složek byly přímo použity v ideálním drátovém mikroskopickém modelu, přičemž makroskopický model byl přímo založen na tomografickém obrazu. Poté byly studovány a diskutovány parametry výpočtů na různých stupnicích, aby bylo možné určit jejich vliv a umožnit ověření určitých hypotéz. Porovnání numerických a experimentálních výsledků nakonec umožnilo ověřit metodu CEPI na lineárním mechanickém chování a zvýraznit hlavní oblasti zlepšení chování při expanzi těchto kompozitů. Poté byly studovány a diskutovány parametry výpočtů na různých stupnicích, aby bylo možné určit jejich vliv a umožnit ověření určitých hypotéz. Porovnání numerických a experimentálních výsledků nakonec umožnilo ověřit metodu CEPI na lineárním mechanickém chování a zvýraznit hlavní oblasti zlepšení chování při expanzi těchto kompozitů. Poté byly studovány a diskutovány parametry výpočtů na různých stupnicích, aby bylo možné určit jejich vliv a umožnit ověření určitých hypotéz. Porovnání numerických a experimentálních výsledků nakonec umožnilo ověřit metodu CEPI na lineárním mechanickém chování a zvýraznit hlavní oblasti zlepšení chování při expanzi těchto kompozitů.

Společenství vlastníků Perunova 1327/12 Praha , Praha IČO 04548868

Společenství vlastníků Perunova 1327/12 Praha
IČO: 04548868
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: 3bi6uic
ADRESA: Perunova 1327/12, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha

Společenství vlastníků Perunova 1327/12 Praha , Praha IČO 04548868
Společenství vlastníků Perunova 1327/12 Praha , Praha IČO 04548868

Datum vzniku a zápisu
27. listopad 2015
Spisová značka S 16906/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Perunova 1327/12 Praha
Sídlo Perunova 1327/12, Vinohrady, 130 00 Praha
Identifikační číslo 04548868
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Předseda
JIŘÍ ORDŽONIKIDZE
Kutná Hora
Den vzniku funkce: 19. červenec 2018
Den vzniku členství: 19. červenec 2018
Počet členů
1
Způsob jednání
předseda zastupuje Společenství samostatně ve všech záležitostech.

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6
IČO: 26445735
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: 6adib53
ADRESA: Mládeže 1342/23, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 10. duben 2001

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735
Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Spisová značka S 569/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6
Sídlo Mládeže 1342/23, Břevnov, 169 00 Praha
Identifikační číslo 26445735
Právní forma  Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735
Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Statutární orgán
Člen výboru
Tomáš Zach
okres Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 3. červen 2015
Předseda výboru
Ing. František Karvánek
Praha
Den vzniku funkce: 9. listopad 2016
Den vzniku členství: 9. listopad 2016
Místopředseda výboru
ZUZANA SEDLECKÁ
Praha
Den vzniku funkce: 9. listopad 2016
Den vzniku členství: 9. listopad 2016
Počet členů
3
Způsob jednání
Společenství navenek zastupuje předseda výboru. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou a dalším členem výboru.

Příspěvek k modelování fungování suchozemské biosféry. Spojení s pozorováním vesmíru

Studie uhlíkového cyklu a jeho reakce na emise antropogenního původu zdůraznily roli, kterou hraje pozemská biosféra. Zejména velké nejistoty ovlivňují odhad toků výměny co2 mezi atmosférou a biosférou, jakož i jejich vývoj na stupnici 50 let, časovou charakteristiku rychlého nárůstu atmosférického co2 a jeho možných účinků. o radiační rovnováze a klimatu.

Příspěvek k modelování fungování suchozemské biosféry. Spojení s pozorováním vesmíru
Příspěvek k modelování fungování suchozemské biosféry. Spojení s pozorováním vesmíru

Autor vyvíjí mechanický model pro odhad fotosyntézy a vodní bilance v globálním měřítku pro potenciální přirozenou vegetaci. Tento model simuluje prostorové variace (1 stupeň mřížky a časové (denní časový krok) toků co2 a h20 jako funkce klimatických a edafických sil (sluneční záření, srážky, teplota a vlhkost vzduchu, hloubka kořenové extrakční zóny). Hlavní pokryté body jsou: stanovení listové plochy v rovnováze s vodními zdroji pro každou buňku. Modelování výměny plynů ze zavedených fyzikálních a fyziologických procesů a parametry z literatury, tedy bez kalibrace modelu.

hloubka kořenové extrakční zóny
hloubka kořenové extrakční zóny

Vyhodnocení výsledků porovnáním s nezávislými informacemi; deficity toku na 14 povodích pro vodní bilanci, satelitní odhad radiace absorbované vegetací a měření průtoku nad baldachýnem na loukách a v mírných lesích pro všechny procesy. Tento model je vyvinut pro účely být spojeno s družicovými pozorováními ve slunečním spektru. Autor představuje metodiku pro asimilaci prostorových pozorování a pojednává o zájmech tohoto přístupu pro prostorové rozšíření vegetačního modelu, a to ze syntetického asimilačního experimentu na savanovém stanovišti. pouze pro pochopení procesů

Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů

různé mechanické modely a numerické algoritmy pro simulaci polykání listu mezi zadržovacími pásy. Jeden se staví do rámce úplného lagrangeovského formalismu a jeden používá pro řešení mechanického problému implicitní metodu řešení.

Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů
Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů

Kontaktní podmínky vyžadující neproniknutí plechu v nástrojích jsou zohledněny metodou penalizace. Po zavedení kontaktních multiplikátorů je navržen algoritmus rozlišení typu pevného bodu. Pro tření se používá regularizovaný coulombův zákon, který vede k algoritmu modulu tečny. Jeden přistupuje k problému vazby mezi modely kontaktního tření a modelem desek ve velkých elastoplastických transformacích spočívajících na kinematice Mindlin-Reissner s pěti poli. Jsou uvedeny numerické výsledky u standardních a průmyslových případů. Poslední kapitola je věnována obohacení deskového modelu po zjištění jeho mezí. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů obohacení deskového modelu poté, co si všiml jeho omezení. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů obohacení deskového modelu poté, co si všiml jeho omezení. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96
IČO: 03292754
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Korunní 1342/96, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
21. srpen 2014
Spisová značka S 15719/MSPH Městský soud v Praze

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754
Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Obchodní firma Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10
Sídlo Korunní 1342/96, Vinohrady, 101 00 Praha
Identifikační číslo 03292754
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti správa domu a pozemku.
Statutární orgán – výbor

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754
Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Člen výboru
Irma Comstocková
Praha
Den vzniku členství: 7. únor 2017
Předseda výboru
ALŽBĚTA RACOCHOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 8. únor 2017
Den vzniku členství: 7. únor 2017
Člen výboru
Jan Čapek
Praha
Den vzniku členství: 9. říjen 2018
Počet členů
3
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.

Oceánský akreční proces a hydrotermální cirkulace: 2D numerické modelování

Oceánské narůstání je výsledkem složité souhry vulkanických, tektonických a hydrotermálních procesů. Během posledních 20 let byly aktivní hydrotermální systémy studovány numerickým modelováním, obvykle s využitím klasické konfigurace obdélníkové porézní vrstvy, homogenní a zahřívané na základně.

Oceánský akreční proces a hydrotermální cirkulace: 2D numerické modelování
Oceánský akreční proces a hydrotermální cirkulace: 2D numerické modelování

Nedávné výsledky vyplývající z průzkumu a vrtání oceánské kůry nám umožňují přesněji omezit struktury, v nichž probíhá hydrotermální cirkulace. Zejména časové a prostorové rozdělení akrečních procesů naznačuje, že horní část oceánské kůry může být schematizována trojúhelníkovou doménou kolmou k ose hřebene, nakloněnou o několik stupňů směrem ke stejné ose, heterogenní, anizotropní, vystavené tepelným tokům na základně a podél osy zvlnění a otevřené pronikání mořské vody na dno oceánu. Numerické simulace prováděné v takové doméně nám umožnily prokázat, že subvertikální struktury upřednostňují cirkulaci tekutin, a tedy přenos tepla, což umožňuje účinnější chlazení domény než subhorizontální struktury.

heterogenní, anizotropní
heterogenní, anizotropní

Kromě toho srovnání našich výsledků s údaji z petrologie alterace čediče v horní části oceánské kůry naznačuje, že je nepravděpodobné, že počet paprsků přesáhne 400 (tok na ose 2 352 mw. M # – # 2) nebo méně než 150 (osový tok 882 mw. M # – # 2), v izotropních strukturách. Kvůli poklesům směrem k ose hřebene, trojúhelníkové geometrii a okrajovým podmínkám je dosažen stabilní stav pro paprsková čísla až 600 v izotropním případě, což vylučuje existenci fluktuujících procesů v čase. . A konečně, poklesy struktury nejsou klíčovým faktorem při řízení vývoje alteračních minerálů, protože teplotní pole jsou velmi málo ovlivněna změnou úhlu ponoru. Následně byla zohledněna anizotropní heterogenní doména představující strukturu zavedenou během dvou po sobě jdoucích vulkanických sekvencí. Tento přístup umožňuje prokázat, že