Kongresman Pete Aguilar pomáhá zabezpečit hasičům z Fontany více než 71 000 $

Kongresman Pete Aguilar
Kongresman Pete Aguilar

Kongresman Pete Aguilar oznámil, že oblast požární ochrany Fontana (FFPD) obdržela pomoc od hasičů Grant (AFG) ve výši 71 364 USD od Federální agentury pro řízení mimořádných událostí (FEMA). Financování umožní FFPD zakoupit pro hasičskou stanici 77 novou plnicí stanici dýchacího přístroje (SCBA). Nové vybavení plnicí stanice SCBA bude mít okamžitý a dlouhodobý dopad na bezpečnost hasičů a schopnost FFPD plnit své hasičská a veřejná ochrana. Financování přichází potom co Kongresman Pete Aguilar napsal dopis společnosti FEMA obhajující aplikaci Fontana AFG.

„Vzhledem k tomu, že požáry v jižní Kalifornii jsou stále častější a intenzivnější, jsem rád, že se nám podařilo toto financování zajistit, abychom hasičům z Fontany poskytli kritické vybavení, které je udrží v bezpečí, protože budou neúnavně pracovat na ochraně obyvatel Fontany.“ Aguilar.

„Program AFG poskytl okresu požární ochrany Fontana příležitost vyměnit zařízení, které poskytuje našim hasičům a spolupracovníkům neocenitelný dýchací přístroj,“ uvedl starosta Fontany Acquanetta Warren. „Program zajišťuje, že naši první respondenti mají kritické zdroje potřebné k tomu, aby mohli nadále poskytovat svým obyvatelům špičkové služby,“ pokračovala.

Kongresman Pete Aguilar působí jako místopředseda Výboru pro rozpočtové prostředky Sněmovny a v podvýboru ministerstva pro vnitřní bezpečnost, podvýboru odpovědného za přidělování finančních prostředků pro program AFG a FEMA.

kongresman Pete Aguilar navštíví centrum zpracování a distribuce USPS San Bernardino, aby vyzvalo k akci na ochranu poštovní služby

kongresman Pete Aguilar
kongresman Pete Aguilar

kongresman Pete Aguilar navštívil Centrum zpracování a distribuce pošty USPS San Bernardino s místními vůdci poštovních svazů, aby vyzvali Senát a prezidenta Trumpa k přijetí zákona o dodávkách pro Ameriku. Návrh zákona, který by financoval 25 miliard dolarů požadovaných USPS k řešení jejich nedostatku financování, a zakazoval by Poštovní službě provádět jakékoli změny v jejich operacích nebo úrovních služeb, má projít v sobotu Sněmovnou reprezentantů.

„Poštovní služba je pilířem naší demokracie, je zakotvena v ústavě a je nezbytná pro poskytování kritických služeb.“ Senioři a veteráni potřebují USPS k doručování receptů, daňoví poplatníci potřebují USPS k zasílání a přijímání daňových přiznání, malé podniky se spoléhají na USPS k oslovení svých zákazníků a voliči v celé zemi potřebují USPS k odevzdání hlasovacích lístků. Ale Trumpova administrativa vedená novým generálem poštmistra DeJoyem vede válku s poštovní službou tím, že eliminuje přesčasy, vyřazuje stroje na třídění pošty z provozu a odstraňuje nebo přeskupuje zkušené vedení USPS. Proto se vracím do Washingtonu, abych hlasoval pro zákon o dodávkách pro Ameriku, a proto potřebujeme, aby Senát a prezident podepsali tento zákon do zákona, “uvedla Aguilar. „Děkuji vedoucím poštovních svazů za jejich služby a za to, že stáli se mnou, aby zavolali tento koordinovaný pokus narušit náš poštovní systém, na kterém naše komunita závisí,“ pokračoval.

Omar Gonzalez, západní regionální koordinátor, svaz amerických poštovních pracovníků, řekl: „Jako američtí úředníci jsme hrdí na službu, kterou poskytujeme našim spoluobčanům. Příliš mnoho našich spolupracovníků bylo zasaženo smrtícím virem a my ostatní se hlásíme k povinnosti dodávat americkému lidu jako nezbytní pracovníci. Dodáváme prostřednictvím bouří, zemětřesení, požárů, občanských nepokojů a dokonce i pandemií a nepotřebujeme žádné překážky, které by nám bránily v plnění stanovených povinností. Máme kapacitu jako poštovní pracovníci doručovat miliony kusů pošty každý den. To je to, co děláme. Neměli bychom čelit žádným záměrným činům ani provozním změnám, které by narušovaly naši službu. Pošta není obchod, je to služba. Je to poštovní služba Spojených států a patří lidem. Děkujeme kongresmanovi Aguilarovi za to, že se vrátil do sněmovny, aby jednal jménem všech Američanů, aby schválil zákon o doručování pro Ameriku, aby zajistil, že poštovní služba zůstane silná a doručuje poštu do USA, jak si představovali naši otcové zakladatelé, aby spojili náš národ. “

Eddie Cowan, předseda Národního svazu poštovních zpracovatelů pošty, místní 303, uvedl: „Obsluha pošty a zaměstnanci pošty berou poslání univerzální služby a včasné zpracování pošty velmi vážně. Ať už zpracováváme kritické recepty nebo šeky, přání k narozeninám nebo hlasovací lístky, není důvod pro nepřiměřená zpoždění pošty. Není důvod vyjímat zpracovatelská zařízení v kritickém čase těsně před našimi volbami. “

Obyvatelé vnitrozemské říše v posledních týdnech zažívají přerušení doručování pošty, včetně seniorů a veteránů, kteří hlásili zpoždění při přijímání léků na předpis.

Elektroforéza DNA

Elektroforéza DNA

Horizontální agarosová elektroforéza

 • pracujeme v rukavicích, protože všechny věci mohou být kontaminovány SyberGreenem (potencionální mutagen!)
 • do Erlenmeyerovy baňky na předvážkách navážíme příslušné množství agarosy (nejčastější navážky viz tabulka)
% gel agarosa [g]
0.7 0,21 0,35 0,42 0,84 1,4
0,8 0,24 0,4 0,48 0,96 1,6
1,0 0,3 0,5 0,6 1,2 2
1,5 0,45 0,75 0,9 1,8 3
1,8 0,54 0,9 1,08 2,16 3,6
3,0 0,9 1,5 1,8 3,6 6
1× TBE [ml] 30 50 60 120 200
 • přidáme příslušné množství 1×TBE pufru (odměříme odměrným válcem), lehce kroužením promícháme
 • vložíme na několik minut do mikrovlnky na 550-700W; v uvařeném gelu nesmí být viditelné krystalky („nitky“) agarosy
 • mezitím si připravíme vaničku na nalití gelu – položíme ji na nalévací stolek (vodováhy v rozích)
 • podle počtu nanášených vzorků vybereme hřeben s dostatečným počtem zubů a umístíme ho do zářezů ve vaně
 • uvařený gel ochladíme kroužením „Erlenkou“ pod tekoucí vodou (používáme rukavici, abychom se nespálili) na teplotu cca 50°C (odhadneme tak, že udržíme ruku na dně baňky)
 • gel pomalu naléváme do vaničky s hřebínky, špičkou odstraníme případné bublinky v gelu a necháme tuhnout cca 30 minut
 • po ztuhnutí opatrně vyjmeme hřebínky, vaničku s gelem vložíme do elektroforetické vany a zalijeme pufrem (1×TBE) tak, aby celý gel byl těsně pod hladinou a všechny jamky byly zality
 • krajní jamky necháváme prázdné, do druhé jamky pipetujeme cca 6 µl 100bp Ladderu (žebříčku) a do dalších jamek pak směs DNA s nanášecím pufrem LB (Loading Buffer)
 • po nanesení všech vzorků na gel přiklopíme víko s přívodními kabely, připojíme elektroforézu ke zdroji; napětí nastavíme v modu „SET“ na 50 – 100 V (dle velikosti gelu) otáčením knoflíku
 • pro spuštění elektroforézy vypneme mod „SET“; po vyjetí vzorků z jamek napětí zvýšíme
 • ve chvíli, kdy čelo (nejrychlejší barvička) dojíždí ke konci gelu, vypneme proud, sejmeme víko elektroforetické aparatury, vyndáme gel a umístíme do komory UV transiluminátoru dokumentačního systému Gel Imager

Vertikální polyakrylamidová elektroforéza na 6,2% kontinuálním gelu

 • Pozor, akrylamid je toxický!

Obecné

 • Viz protokol na isozymy.

Postup

 • Do 1,5 ml eppendorfky připravíme 10% roztok APS (ammonium persulfate).
APS 0,022 g 0,033 g 0,056 g
destilovaná voda 200 µl 300 µl 500 µl
 • Do vysoké 250 ml kádinky připravíme následující směs:
1 gel 2 gely 4 gely
Mili-Q voda 19,85 ml 39,7 ml 59,55 ml
akrylamid (40%) + BIS (1 %) 3,9 ml 7,8 ml 11,7 ml
20× TBE pufr 1,25 ml 2,5 ml 3,75 ml
 • Opatrně, ale důkladně promícháme kroužením (netřepat a nedělat bubliny, kyslík brzdí polymeraci). V digestoři přidáme iniciátor (APS) a katalyzátor (TEMED) polymerace.
1 gel 2 gely 4 gely
10% APS 120 µl 240 µl 480 µl
TEMED 20 µl 40 µl 80 µl
 • Opatrně promícháme a ihned naléváme gel, zastrčíme hřebeny mezi skla.
 • Necháme gel 2–3 hodiny polymerovat. Stejně tak necháme polymerovat zbytek roztoku v kádince, nevyléváme ho do odpadu!
 • Po ztuhnutí gelu vypláchneme jamky 1× TBE pufrem, naneseme vzorky a 100bp ladder.
 • Do horní i spodní elektroforetické vany nalijeme 1× TBE pufr.
 • Aparaturu není nutné chladit.
 • Elektroforézu spustíme na konstantní napětí 50 V, po vyjetí vzorků z jamek (cca 20 min.) zvýšíme napětí na 150 V. Elektroforéza trvá cca 3 hodiny.
 • Po skončení elektroforézy od sebe oddělíme skla. Gel ze skla nezvedáme prsty, ale opatrně nadzvedneme špachtlí nebo nožem jeden roh a střičkou stříkáme pod gel destilovanou vodu, dokud se gel od skla zcela neodlepí (sklo držíme rovně, aby gel po odlepení nesklouznul). Pracujeme nad miskou, do které odtéká přebytečná voda. Odlepený gel necháme opatrně sklouznout na navlhčenou plochu UV transluminátoru a vyfotíme.

Práce s dokumentačním systémem Gel Imager a softwarem Scion VisiCapture

 • Při manipulaci s gelem, nalévací vaničkou a elektroforetickou vanou pracujeme v rukavicích!
 • Po skončení elektroforézy vypneme zdroj a odpojíme od něj kabely.
 • Vyjmeme vaničku s gelem z elektroforetické vany.
 • Do komory fotodokumentačního zařízení umístíme již samotný gel a otočíme ho o 90° (horní jamky jsou blíž levé straně komory transluminátoru), opatrným posouváním po ploše se zbavíme případných vzduchových bublin pod gelem, gel srovnáme.
 • Bez rukavic (!) spustíme program Scion VisiCapture.
 • Klikneme na „Image“ a vybereme „Start Live Capturing“.
 • Při otevřených dvířkách komory si gel připravíme k focení, přímo na objektivu kamery můžeme vyladit zoom (velikost gelu nebo jeho části) a clonu (jas).
 • Zavřeme dvířka a zapneme UV světlo, popřípadě ještě doladíme obraz (expozici lze vyladit kliknutím na „Image“ a „Properties“ – nastavením délky expozice nebo elektronického zesílení signálu, tj. gain).
 • Klikneme na „Image“ a gel vyfotíme tlačítkem „Snap“.
 • Obrázek uložíme vybráním „File“ a „Save As“ do příslušné složky .
 • Vypneme zdroj UV světla, otevřeme dvířka, gel v rukavicích (!) zabalíme do papírového ručníku a vyhodíme do odpadkového koše k tomu určeného a očistíme plochu UV transiluminátoru ethanolem.

DNA žebříčky (ladders) používané v laboratoři (NEB)

DNA žebříčky
DNA žebříčky

DNA žebříčky
DNA žebříčky