Indie píská o sankcích a nakupuje tuny ruského uhlí

Indové nakoupili v roce 2022 šestkrát více uhlí než loni.

Indie píská o sankcích a nakupuje tuny ruského uhlí
Indie píská o sankcích a nakupuje tuny ruského uhlí

Obchod mezi Indií a Ruskem dosáhl vrcholu: nikdy předtím indičtí kupci nenakoupili tolik ruského uhlí, přestože ceny šplhají do nebes a celý svět kroutí hlavou. Vztahy mezi Indií a Ruskem zůstaly navzdory válce extrémně těsné. Asijská země nikdy neodsoudila ruskou invazi na Ukrajinu, ale už vyzvala strany, aby co nejdříve uzavřely mírovou dohodu.

Ke Dni přátelství scientologové rozdávají brožury Cesty ke štěstí

Opovrhováno není ani uhlím nashromážděným západními sankcemi, přestože cena vzrostla o 30 procent, jejich Indové to berou jako cukr. Objem uhlí a souvisejících produktů se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zvýšil šestinásobně. Indie se také nechce vzdát ruské ropy a dokonce se zdá, že skupuje něco z toho, co Evropa nechce.

Významné akvizice budou podle agentury Reuters pokračovat i v červnu.

Mohamed Arkab navštíví Niger a Nigérii: Realizace transsaharského plynovodu se zrychluje

Alžírský ministr energetiky a hornictví Mohamed Arkab
Alžírský ministr energetiky a hornictví Mohamed Arkab

Mohamed Arkab navštíví Niger a Nigérii: Realizace transsaharského plynovodu se zrychluje

Ministr energetiky a hornictví Mohamed pojede od zítřka na pracovní návštěvu do hlavního města Nigérie Abuja.

„Během této návštěvy se ministr energetiky zúčastní druhého trilaterálního jednání mezi Alžírskem, Nigerem a Nigérií o projektu transpouštního plynovodu TSGP, na kterém se sejdou ministři odpovědní za energetiku z těchto tří zemí,“ stojí v prohlášení. Ministerstvo to zveřejnilo na své oficiální facebookové stránce.

Ministři rovněž posoudí pokrok dosažený v rozhodnutích přijatých na předchozí schůzce a další etapy související s konkretizací uvedeného projektu, který chce Alžírsko provést co nejdříve.

Často byl zdůrazňován zájem a ochota Alžírska rychle realizovat projekt Transsaharského plynovodu, který je součástí implementace Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD).

Ministr energetiky a hornictví Mohamed Arkab a jeho nigerijští a nigerijští protějšky se také na svém setkání konaném 16. února v Niamey dohodli, že zavedou plán pro transsaharský plynovod.

Jde tedy o rozhodující krok v realizaci této důležité energetické infrastruktury.

Podpis tohoto společného prohlášení na okraj práce 3. fóra a výstavy dolů a ropy ECOWAS ( Ecomof   2022) Mohamedem Arkabem s ministrem pro ropu, energetiku a obnovitelné energie Nigeru Mahamane Sani Mahamadou a Státní ministr pro ropné zdroje Nigérie Timipre Sylva za přítomnosti generálního ředitele skupiny Sonatrach, jehož cílem je zavést cestovní mapu, je přímou linií v procesu urychlení tohoto projektu.

Tyto tři strany při této příležitosti projevily přání uskutečnit tento společný „strategický“ projekt, který by měl zejména propojit evropský trh s nalezišti plynu v Nigérii přes Alžírsko a Niger.

Posíleny vztahy spolupráce a partnerství označovanými jako „velmi dobré“ se proto tyto tři strany prostřednictvím podepsané deklarace zavázaly dovést tento energetický projekt k uskutečnění.

Navíc během tohoto tripartitního setkání federální ministr ropných zdrojů Nigérie Timipre Sylva potvrdil, že „tři země jako sousední a africké země se dnes budou muset sjednotit více než kdy jindy“ k realizaci tohoto projektu.

Mohamed Arkab zopakoval závazek Alžírska k dokončení tohoto plynovodu a jeho dostupnosti k mobilizaci „všech prostředků“, aby byl tento projekt úspěšný, zatímco ministr pro ropu, energetiku a obnovitelné energie v Nigeru uvítal závazky přijaté každou ze stran znovu spustit tento „skvělý projekt“ tím, že znovu potvrdí „touhu Nigeru významně k němu přispět“.

Toto tripartitní setkání tak podporuje kroky podniknuté dříve pro realizaci této infrastruktury, zejména dokončenou technickou studii proveditelnosti a předloženou podle generálního ředitele skupiny Sonatrach Toufika Hakkara společnostem tří afrických zemí.

Projekt velkého přínosu  

Pro pozorovatele je realizace tohoto projektu v dosahu dotčených zemí, zejména proto, že těží z příležitostí, které Alžírsko nabízí, pokud jde o infrastrukturu prostřednictvím dopravní sítě, stanic zkapalněného zemního plynu (LNG) a petrochemické infrastruktury, jakož i zeměpisné pozici v blízkosti trhů s plynem.

Na toto téma je ropný expert Mourad Preure téměř formální: „Plynovod bude mít logicky jako svůj terminál Hassi Rmel, odkud odcházejí alžírské transkontinentální plynovody do Španělska, Portugalska a Itálie, ale také jednotky zkapalňování Arzew a Skikda“.

TSGP spojí Nigérii s Alžírskem přes Niger. Jednoznačně to ovlivní socioekonomický rozvoj všech regionů, kterými prochází, a umožní jejich dodávky zemním plynem a tvorbu pracovních míst.

V této perspektivě se obě strany „dohodly na rychlé reaktivaci společné pracovní skupiny, aby bylo možné pokračovat v diskusích mezi odborníky z obou zemí o tomto projektu a identifikovat další oblasti spolupráce“.

Podle pana Arkaba by tento projekt plynovodu měl umožnit „posílení vztahů Alžírska s Nigérií a Nigerem“ a že tyto země „budou mít prospěch ze sociálních a ekonomických výhod vyplývajících z tohoto projektu“.

Yacine Benslimane, generální ředitel Air Algérie: „rozvoj sítě společnosti ve velkém měřítku“

Yacine Benslimane, generální ředitel Air Algérie
Yacine Benslimane, generální ředitel Air Algérie

Yacine Benslimane, generální ředitel Air Algérie: „rozvoj sítě společnosti ve velkém měřítku“

Po jeho instalaci ministrem dopravy, novým generálním ředitelem národní letecké společnosti Air Algérie, Yacine Benslimane potvrzuje své odhodlání rozvíjet síť společnosti na národní, regionální a mezinárodní úrovni. Tentýž manažer se také prostřednictvím této nové dimenze společnosti, kterou bude muset řídit, zavazuje učinit z mezinárodní infrastruktury Houari Boumediene centrální letiště spojující Afriku, Evropu a Asii.

Zdá se, že muž, který zastával několik povinností, zejména na letištích Béjaïa a Hassi Messaoud, je připraven tuto výzvu přijmout.

Nový šéf Air Algérie je absolventem Abderrahmane Mira University v Bejaia se specializací na finance a management. Vystudoval National School of Civil Aviation (ENAC) v Toulouse ve Francii. Zastával také pozici obchodního ředitele v rámci zařízení pro řízení letištních služeb (EGSA) na letišti Alžír. Od roku 2012 do roku 2017 byl obchodním ředitelem Aigle Azur. Poté zastával funkci generálního delegáta Aigle Azur v Alžírsku. V rámci poslání je také realizace projektu restrukturalizace společnosti, který je pro vládu prioritou. Nárůst provozu je také další soubor, který je třeba řídit. Zdá se, že Air Algérie s panem Benslimanem najde generálního ředitele s profilem, který může společnost znovu uvést na mezinárodní scénu.

Mohamed Ait S

K ruskému plynu neexistuje žádná alternativa

Maďarsko najednou nebude schopné odříznout osm miliard kubíků zemního plynu ročně, pokud ho sankce EU odříznou od ruských zdrojů.

K ruskému plynu neexistuje žádná alternativa
K ruskému plynu neexistuje žádná alternativa

Pro Maďarsko by v případě případného embarga EU na Rusko bylo obtížné odříznout svou ekonomiku od ruského plynu. Možnost této sankce vzniká jako opatření proti zemi útočící na Ukrajinu, ale především ze zemí, které jsou na ruském plynu méně nebo vůbec závislé, nebo ze zemí, jejichž postavení se zlepšuje vyloučením konkurenčního plynu z evropského trhu.

Dodávky plynu do Maďarska jsou v zásadě založeny na uhlovodících z Gazpromu, i když existuje domácí produkce a některé další dovozy. Skutečnost, že domácí skladovací kapacity jsou velké, napomáhá bezpečnosti dodávek v Maďarsku a síť FGSZ Zrt. je připravena dovážet uhlovodíky z alternativních zdrojů i na jiných trasách. To vše však k nezávislosti na ruském plynu nestačí.

Tolik od?

Podle maďarského regulačního úřadu pro energetiku a veřejné služby (MEKH) byla spotřeba plynu v Maďarsku v roce 2020 10,44 miliardy metrů krychlových, z čehož 12,4 procenta pocházelo z domácí produkce. Ta je tedy ve vztahu k národním potřebám skromná a její objem neustále klesá. Ruský plyn, který tvoří většinu jeho dovozu, pochází částečně díky dlouhodobé dohodě znovu podepsané v loňském roce a částečně díky klesajícím obchodním dohodám. Celkem jde o osm miliard kubíků ročně! Na současném nedostatkovém evropském trhu není kde náhle odříznout tolik plynu, pokud ruský zdroj vypadne. Obchodník s plynem upozornil VG. Ohledně nedostatku plynu v Evropě připomněl, že Gazprom dodával množství stanovená ve svých dlouhodobých smlouvách poctivým způsobem, ale že vůbec neprodával a že naposledy nenaplnil své zásobníky v Rakousku nebo Německu. zima.
Ve své výroční studii MEKH zdůraznil, že v roce 2020 byly domácí skladovací prostory naplněny na 6,5 ​​miliardy metrů krychlových (vrchol byl o dobrou miliardu metrů krychlových méně v poslední topné sezóně). Ale marná je velká kapacita, pokud je zařízení přetížené, protože by nebylo kde a kde nabíjet.

Vývoj se změnil

Kromě výše zmíněného nedostatku zdrojů je alternativní dovoz plynu omezován přepravní infrastrukturou, a to navzdory skutečnosti, že regionální plynovodní systém, který byl vybudován v sovětských dobách pro přepravu z východu na západ, byl nyní zcela transformován. FGSZ sro a její regionální partneři prostřednictvím nových spojení umožnili severojižní (i zpětnou) dopravu, propojili své sítě tam, kde je moře, vybudovali LNG přístavy a vytvořili k nim přístup. V tomto regionálním systému se však přepravuje především ruský plyn. Z toho vyplývá, že při ztrátě zdrojů z Ruska by se Maďarsko nemohlo spoléhat na svou současnou největší dovozní kapacitu ,na plynovodu (teď se vlastně skoro nepoužívá), v podstatě ne na Srby, kteří přivádějí pouze ruský plyn, a dokonce i na rakouský, který má západní spojení, ale je opět vyhrazen pouze pro ruský dovoz. Zůstává i často zmiňovaná možnost nákupu plynu z Chorvatska, v jehož případě však lze uvažovat o menším množství, protože na terminálu Krk na plyn čekají obchodníci z jiných zemí. Přestože plyn může do Maďarska v zásadě přicházet ze severu přes propojovací vedení ze Slovenska, v potrubích napojených na propojení putují prakticky pouze ruské uhlovodíky.

Z tržních zdrojů však zaznívá i názor, že vzhledem k odporu způsobenému ropným embargem a represí opatření unijní orgány snad nebudou riskovat omezení dovozu ruského plynu.

Mario Draghi v červenci v Alžíru bude spolupředsedat 4. alžírsko-italskému mezivládnímu summitu

Mario Draghi v Alžíru v červenci 

předseda italské Rady ministrů Mario Draghi
předseda italské Rady ministrů Mario Draghi

Alžírsko a Itálie hodlají upevnit své strategické vztahy ve všech možných sektorech. Velvyslanec Alžírska v Itálii Abdelkrim Touahria za tímto účelem uspořádal pracovní setkání s generálním tajemníkem italského ministerstva zahraničních věcí Ettorem Sequim. Jednání se zaměřila na důsledky války na Ukrajině na oblast Středomoří a potravinovou a energetickou bezpečnost. Kromě těchto témat byl rozhovor zaměřen na přípravu alžírsko-italský mezivládní summit. Business Summit se bude konat 18. a 19. července v Alžíru. summitu budou spolupředsedat předseda italské Rady ministrů Mario Draghi a jeho alžírský protějšek. Kromě plenárního zasedání jsou plánována čtyři meziodvětvová setkání a setkání B až B mezi alžírskými a italskými společnostmi.

Prezident Si Ťin-pching se setkal s italskou premiérkou Giorgia Meloniovou

Prioritními oblastmi jsou spolupráce v oblasti bezpečnosti, průmyslu a infrastruktury, energetické transformace, nových a obnovitelných energií, zejména elektřiny a vodíku, podpory investic, malých a středních podniků a začínajících podniků, vodních zdrojů a zabezpečení vody, rybolovu a akvakultury, těžební průmysl, zejména mramorový sektor, technická spolupráce a vědecký výzkum, filmový průmysl. Dohody budou formalizovány u příležitosti tohoto summitu. S ohledem na konání tohoto 4. mezivládního summitu bylo spolupodepsáno prohlášení o porozumění ministrem zahraničních věcí a zahraničního národního společenství Ramtane Lamamrou a jeho italským protějškem,

Salim FAROUK

Alžírsko/Mauritánie: Příležitosti pro bilaterální spolupráci v energetice a těžbě zaznamenají silný impuls

Alžírsko/Mauritánie: Příležitosti pro bilaterální spolupráci v energetice a těžbě zaznamenají silný impuls

Alžírsko/Mauritánie: Příležitosti pro bilaterální spolupráci v energetice a těžbě zaznamenají silný impuls
Alžírsko/Mauritánie: Příležitosti pro bilaterální spolupráci v energetice a těžbě zaznamenají silný impuls

Mauritánský ministr pro ropu, doly a energetiku Abdesselem Ould Mohamed Salah toto pondělí v Nouakchottu potvrdil, že příležitosti pro spolupráci v oblasti energetiky a dolů v Alžírsku a Mauritánii zažijí „silný impuls,“ uvádí APS.

Během pracovní schůzky organizované s ministrem energetiky a hornictví Mohamedem Arkabem a několika vedoucími pracovníky z energetického a těžebního sektoru obou zemí připomněl mauritánský ministr, že bilaterální summit mezi prezidentem republiky Abdelmadjidem Tebbounem a jeho mauritánského protějšku, Mohameda Oulda Cheikha El-Ghazaouaniho, měl během své poslední úspěšné návštěvy Alžírska „velký význam pro rozvoj a oživení vztahů spojujících dvě země, které sdílejí historickou hloubku a zeměpisné vazby a shodují se na několika regionálních a mezinárodní přístupy“.

Díky této návštěvě, pokračuje mauritánská ministryně, došlo k posílení bilaterálních vztahů zejména zahájením několika společných projektů, jako je strategická silnice spojující alžírské město Tindouf s mauritánským městem Zouerate a elektrická přípojka podél této silnice.

Domníval se, že návštěva pana Arkaba v Mauritánii představuje „nový milník v bratrských vztazích“ a dodal, že „naše společné technické týmy budou pracovat na podpoře úrovně spolupráce v oblasti energetiky a dolů a že společně prozkoumáme možnosti zavedení jejich uvedení do praxe prostřednictvím podepsání memorand o porozumění, kromě zřízení specializovaných technických týmů odpovědných za monitorování společné akce a její provádění v terénu“.

Ministr potvrdil, že očekává, že bilaterální vztahy zaznamenají „kvalitativní skok“, který umožní zhodnocení investičních příležitostí a navázání partnerských projektů v prioritních sektorech.

Mauritánský ministr zdůraznil společnou vůli, ve světle situace poznamenané světovými energetickými trhy, „posílit plodnou spolupráci v oblasti ropy, plynu a nerostů prostřednictvím technické podpory, studia a hodnocení společných investičních příležitostí s cílem dosáhnout cíle s cílem zajistit naše energetické zásoby“.

Kromě toho poukázal na to, že Mauritánie nedávno provedla významné objevy plynu odhadované na přibližně 100 bilionů kubických stop plynu a že mauritánské ministerstvo pro ropu, nerosty a energetiku pokračuje ve své politice urychlit tempo průzkumu a těžby s cílem k využití všech možných příležitostí.

Pokud jde o nerosty, ministr potvrdil, že Mauritánie má velký potenciál vzhledem k přítomnosti více než tisíce indikačních minerálů, včetně železa, mědi, zlata, uranu, fosfátů, křemene, chrómu, manganu, vanadu, olova, zinku, prvků skupiny platiny. , vzácných zemin.

Snaha Alžírska o vstup do WTO: „Je potřeba vyčistit podnikatelské klima“

Snaha Alžírska o vstup do WTO: „Je potřeba vyčistit podnikatelské klima“
Snaha Alžírska o vstup do WTO: „Je potřeba vyčistit podnikatelské klima“

Mezi 54 závazky prezidenta republiky bylo zejména plánováno „obnovení členství Alžírska ve Světové obchodní organizaci“. Center for Action and Reflection for Business (CARE) doporučuje „oživení v ruce a rychlé obnovení přístupových jednání, která se nevysvětlitelně protahují“. V analýze, jejíž kopii máme, Care poznamenává, že „Alžírsko je tak shodou okolností a z formálního hlediska nejstarším vyjednavačem v rámci této mezinárodní organizace od první žádosti formulované na přistoupení k systému GATT (General Dohoda o clech a obchodu, předchůdce WTO) pochází z června 1987, tedy před téměř třiceti pěti (35) lety“.

Care ve své analýze zdůrazňuje, že vstup do WTO je „nejvhodnějším způsobem, jak jednou provždy vyčistit tento opakující se problém podnikatelského a investičního klimatu v naší zemi“. Je také „slučitelná s účinnou ochranou národní produkce a vnitřního trhu“. U tanku Thik je obava související s ochranou vnitřního trhu a konkurencí dovážených výrobců „zcela legitimní a pochopitelná, předpokládají to všechny země světa, včetně těch, které jsou již členy WTO“ . Ale věřte autorům zmíněného dokumentu, „existují jiné způsoby, jak regulovat dovoz a chránit ekonomiku, než administrativní omezení“. V případě naší země „to vyžaduje aktivnější řízení směnného kurzu,

V očích představitelů CARE „vstup do WTO umožní jednou provždy překonat tuto nepříjemnou překážku podnikatelského a investičního klimatu, která už třicet let bouří vnitřní ekonomickou debatu“. V každém případě „je to zásadní způsob, jak naší zemi umožnit plně využít svůj obrovský potenciál pro přilákání FDI“. Pro Alžírsko, které hodlá odhodlaně reformovat svou ekonomiku a diverzifikovat svůj export, tvrdí Care, „není pochyb o tom, že je to vstup do WTO, který dá rozhodující signál o postupném opuštění, ale bez návratu systému ropné renty, který posledních padesát let dominuje národnímu hospodářství“.

Mohamed Ait S.

Zdroj: https://lapatrienews.dz/care-a-propos-de-ladhesion-de-lalgerie-a-lomc-necessite-dassainir-le-climat-des-affaires/

Petrohradské ekonomické fórum: Ahmed Zeghdar prosí o kontinentální integraci v rusko-africkém dialogu v Petrohradu

Petrohradské ekonomické fórum: Ahmed Zeghdar prosí o kontinentální integraci v rusko-africkém dialogu v Petrohradu

Petrohradské ekonomické fórum: Ahmed Zeghdar prosí o kontinentální integraci v rusko-africkém dialogu v Petrohradu
Petrohradské ekonomické fórum: Ahmed Zeghdar prosí o kontinentální integraci v rusko-africkém dialogu v Petrohradu

Na okraj Petrohradského ekonomického fóra 2022 se obchodního dialogu mezi Ruskem a Afrikou zúčastnil ministr průmyslu pan Ahmed Zeghdar za účasti předsedy vlády Středoafrické republiky, ministrů z Egypta , Mali a Zimbabwe, zástupce Středoafrického hospodářského společenství (ESUO) a skupiny zástupců významných ruských finančních a ekonomických institucí, včetně viceprezidenta Gazprom Bank.

Setkání se uskutečnilo za přítomnosti pana Ismaila Benamary, velvyslance Alžírska v Moskvě, a jeho spolupracovníků.

Na práci tohoto dialogu dohlížel zástupce ruského ministerstva zahraničí, který pronesl projev jménem ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Během tohoto setkání účastníci diskutovali o nejvýznamnějších výzvách, kterým čelí rozvoj v Africe, zejména ve světle geopolitického vývoje, kterým svět prochází v měnícím se globálním systému.

Ve svém projevu pan Zeghdar hovořil o historické a pozitivní roli Alžírska na africkém kontinentu a jeho neúnavné snaze chránit své životní zájmy.

Pan Zeghdar také přednesl prezentaci o vývoji právního systému investic, který iniciovala alžírská vláda na pokyn prezidenta republiky pana Abdelmadjida Tebbouna.

Účastníci dialogu dospěli k závěru, že je třeba vyvinout společné úsilí, aby se z Afrického kontinentu stal silný integrovaný ekonomický celek, nikoli křehká ekonomika, která není odolná vůči výkyvům vyplývajícím z politických interakcí a konfliktů.

Na okraj fóra se dnes, v pátek 17. června, setkal ministr průmyslu pan Ahmed Zeghdar s delegací ruských podnikatelů a investorů, kteří si přejí investovat v Alžírsku, za přítomnosti alžírského velvyslance pana Ismaïla Benamary.

Poté, co ministr připomněl existenci právního rámce pro spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti průmyslu, představil přehled nového zákona upravujícího investice a zdůraznil řadu výhod, které přináší, jakož i záruky a stabilitu, které poskytuje investorům, včetně jednotného kontaktního místa v nové podobě a také průmyslové nemovitosti.

Setkání umožnilo ruským investorům vyjádřit svůj zájem o Alžírsko jako o perspektivní investiční destinaci vzhledem k jeho odborným kapacitám, kvalifikaci a dovednostem, navíc k jeho nyní jasnému a atraktivnímu obchodnímu klimatu.

Obě strany určily oblasti, kde lze v krátké době začít pracovat, jako je elektronika, informační bezpečnost, logistika, právní poradenství a komunikace.

Účastníci setkání také vyjádřili přání zahájit realizovatelné a ziskové partnerské projekty, které zaručí transfer technologií a zaměstnanost.

 

Ahmed Zeghdar jedná s běloruským náměstkem ministra průmyslu

Na druhé straně ministr průmyslu Ahmed Zeghdar měl tentýž den schůzku s běloruským náměstkem ministra průmyslu Dmitrijem Kharitončikem, během níž se jednalo o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi. Setkání se uskutečnilo za přítomnosti pana Ismaila Benamary, velvyslance Alžírska v Moskvě. Tato příležitost umožnila ministrovi informovat běloruskou stranu o kvalitativním vývoji právního rámce pro investice díky direktivám prezidenta republiky pana Abdelmadjida Tebbouna.

Obě strany se rovněž shodly na potřebě urychlit inventarizaci oblastí partnerství, které by se mohly zhmotnit v krátkodobém horizontu, a dohodly se na zintenzivnění schůzek mezi hospodářskými subjekty s cílem uzavřít pro obě strany výhodná partnerství, která zaručí zvýšení objemu obchodu. mezi oběma zeměmi, což dává příležitost alžírským produktům proniknout na běloruské trhy.

Tahar Mansour

Zdroj: https://lapatrienews.dz/forum-economique-de-saint-petersbourg-ahmed-zeghdar-plaide-lintegration-continentale-dans-le-dialogue-russo-africain-a-saint-petersbourg/

Londýn potvrzuje vydání Juliana Assange: Tvrdá rána pro svobodu a právo informovat!

Londýn potvrzuje vydání Juliana Assange: Tvrdá rána za svobody a právo informovat!

Londýn potvrzuje vydání Juliana Assange: Tvrdá rána pro svobodu a právo informovat!
Londýn potvrzuje vydání Juliana Assange: Tvrdá rána pro svobodu a právo informovat!

Špatné atmosféra pro právo na informace a pro kolektivní a individuální svobody! Britská vláda v pátek potvrdila, že podepsala dekret o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států, kde je stíhán za masivní únik důvěrných dokumentů. „Podle zákona o vydávání z roku 2003 musí státní ministr podepsat příkaz k vydání, pokud neexistují důvody pro jeho vyloučení,“ uvedl mluvčí ministerstva. WikiLeaks v tiskové zprávě odsoudily „temný den pro svobodu tisku“. „V tomto případě soudy Spojeného království neshledaly, že by vydání pana Assange bylo represivní, nespravedlivé nebo zneužití procesu. Nedošli ani k závěru, že by vydání bylo v rozporu s jeho lidskými právy, včetně jeho práva na spravedlivý proces a svobodu projevu a že ve Spojených státech s ním bude zacházeno přiměřeně, a to i s ohledem na jeho zdraví,“ zdůraznila mluvčí. Padesátiletý Australan se může do 14 dnů odvolat. Tvrdí ho americká justice, která ho chce soudit za šíření více než 700 000 utajovaných dokumentů o amerických vojenských a diplomatických aktivitách, zejména v Iráku a Afghánistánu, a to od roku 2010. Hrozí mu 175 let vězení. Byl zatčen v roce 2019 poté, co strávil více než sedm let jako uprchlík na ekvádorské ambasádě v Londýně. zdůraznila mluvčí. Padesátiletý Australan se může do 14 dnů odvolat. Tvrdí ho americká justice, která ho chce soudit za šíření více než 700 000 utajovaných dokumentů o amerických vojenských a diplomatických aktivitách, zejména v Iráku a Afghánistánu, a to od roku 2010. Hrozí mu 175 let vězení. Byl zatčen v roce 2019 poté, co strávil více než sedm let jako uprchlík na ekvádorské ambasádě v Londýně. zdůraznila mluvčí. Padesátiletý Australan se může do 14 dnů odvolat. Tvrdí ho americká justice, která ho chce soudit za šíření více než 700 000 utajovaných dokumentů o amerických vojenských a diplomatických aktivitách, zejména v Iráku a Afghánistánu, a to od roku 2010. Hrozí mu 175 let vězení. Byl zatčen v roce 2019 poté, co strávil více než sedm let jako uprchlík na ekvádorské ambasádě v Londýně.

Zdroj: https://lapatrienews.dz/londres-confirme-lextradition-de-julian-assange-coup-dur-pour-les-libertes-et-le-droit-dinformer/

Rozhodnutí oznámené tento pátek: Rusko omezí plyn do Francie

Rozhodnutí oznámené tento pátek: Rusko omezí plyn do Francie

Rozhodnutí oznámené tento pátek: Rusko omezí plyn do Francie
Rozhodnutí oznámené tento pátek: Rusko omezí plyn do Francie

Rusko odřízne francouzské plynovody. „Manažer francouzské plynárenské přepravní sítě GRTgaz v pátek 17. června oznámil, že od 15. června již nebude dostávat ruský plyn potrubím s přerušením fyzického toku mezi Francií a Německem,“ uvádí několik médií včetně Le Point.

Stejná média připomínají, že toky byly již od začátku roku sníženy o 60 % a tento importní bod již „začátkem roku 2022“ podle GRTgaz fungoval pouze na 10 % své kapacity.

„Na dva dny se zásoba snížila na nulu. GRTgaz příčinu tohoto škrtu nezná, ale přichází v době, kdy Gazprom výrazně omezil dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, “uvádí stejný zdroj.

Francie spoléhá na Rusko, pokud jde o přibližně 17 % svého plynu, který může dorazit plynovodem nebo v kapalné formě přepravci LNG. Naprostá většina dováženého plynu obvykle přicházela potrubím přes tento jediný bod propojení s Německem.

„Pokud by se Rusko rozhodlo znovu neotevřít přívod plynu plynovodem příští zima by byla ve Francii obzvlášť chladná, Francie by neměla dostatek plynu jak pro domácnosti, které se tímto typem energie topí, ale ani pro své plynové elektrárny, které vyrábějí elektřinu, “ varují pozorovatelé.

Francie by se také mohla rozhodnout aktivovat to, čemu se říká dekret o snižování zátěže, tedy že by země přerušila dodávky plynu velkým spotřebitelům. To by se týkalo průmyslu a podniků, aby bylo možné zajistit zásobování prioritních zařízení, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy nebo dokonce školy. Dny, které jsou před námi, vypadají náročně…