Archiv pro rubriku: hypotéka

Se 100% financováním to bude o něco složitější

V oblasti poskytování hypoték na Slovensku se v posledním období udály některé zajímavé změny, které se v budoucnu výrazně dotknou mnoha žadatelů o hypotéku. O schválení těchto změn se postarali doporučení Národní banky Slovenska (NBS), která přišla s návrhem jako při poskytování úvěrů, včetně těch hypotečních, lépe chránit banku i zákazníka.

Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky

Se 100% financováním to bude o něco složitější
Se 100% financováním to bude o něco složitější

Poskytovatelé úvěrů přijdou v blízké budoucnosti se zpřísněním podmínek poskytování svých produktů. Děje se tak na základě předložených doporučení NBS, která se aktivně věnuje dohledu nad firemní politikou bank a jejich poskytování produktů. Právě v jejich portfoliích najdeme hypotéky, jejichž schvalování má projít několika úpravami a mezi nimi se nachází i postupné snížení procentuálního podílu financování nemovitosti.

Možnosti financování hypotéky

Cílem je snížit LTV

LTV nebo „loan to value“ označuje ve slovníku bank podíl výše zadlužení k celkové hodnotě zastavené nemovitosti. V podstatě jde o to, že částka v libovolné výši půjčena banky směřuje k účelu financování předmětu hypotéky a tvoří jistý podíl z celkové pořizovací ceny. Pokud kupujete nemovitost za 100 000 € a výše úvěru je 80 000 €, pak je výsledný poměr LTV 80%. V současnosti je běžné, že klienti financují bydlení z hypotéky v plné výši a NBS chce motivovat banky, aby tuto hranici postupně snižovaly.

financování předmětu hypotéky
financování předmětu hypotéky

Nové limity LTV:

– Do 30.června 2015 by podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% neměl přesáhnout čtvrtinu
– Od 1.ledna 2017 by měl podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% tvořit nejvýše desetinu

Jak se to projeví praxi?

Nové limity přinesou hlavní změnu kterou je, že banky budou preciznější vybírat klientů, kterým poskytnou peníze na 100% hypotéku. Při posuzování žádosti bude základem znalecký posudek, podle kterého se banky rozhodnou jakou částku z ceny nemovitosti klientovi poskytnou. Je pravděpodobné, že mnozí budou muset více našetřit nebo využít další typ úvěru na dofinancování, avšak plusem tohoto kroku je menší riziko před neschopností splácet.

100% financování hypotéky
100% financování hypotéky

100% financování nekončí

S hypotékami, u nichž je 100% financování součástí úvěrové smlouvy se v žádném případě neloučete. I nadále budou součástí bankovních portfolií a právě Vy můžete takový úvěr získat. Jelikož se však uvedou do praxe limity úvěrů se 100% LTV, banky postupně začnou omezovat jejich schvalování na určitý počet, který je v souladu s doporučeními NBS.
Podle specialistů budou upřednostněni klienti kupující nemovitost v lukrativní lokalitě.

Nižší šance získat možnost 100% financování nemovitosti prostřednictvím hypotéky lze považovat za přísný krok a klienti mohou nabývat pocit znevýhodnění. Z dlouhodobého hlediska však jde o prvek, který je má chránit před případnou platební neschopností a poskytovatelem snižovat riziko před finanční ztrátou způsobenou špatným nastavením úvěru. Doporučení se brzy uvedou do praxe a my budeme sledovat, zda jsou pro klienty přínosem.