Fazole, hrách, boby a cizrna jsou pokorné a silné plody země

Fazole, hrách, boby a cizrna jsou pokorné a silné plody země
Fazole, hrách, boby a cizrna jsou pokorné a silné plody země

„Fazole, hrách, boby a cizrna jsou pokorné a silné plody země, v kterých se nezrcadlí okázalost“.

„Luštěniny jsou ušlechtilou potravinou, která se vyznačuje ohromným potenciálem na posílení potravinové bezpečnosti v celém světě. Jsou podstatnou součástí zdravé  diety. Jako prostý a výživný pokrm přesahují zeměpisné hranice, sociální příslušnost a kultury“, Latinský výraz „legumen“, který se vztahuje na „plody či lusky sbírané ručně“, evokuje „rolníkovy hrubé ruce dotýkané půdou, drsným podnebím, nepohodlím pracovního času“. Zejména ženy z venkovských oblastí a domorodých etnik se ujímají této práce a mohou nás naučit tomu, „nakolik úsilí a obětavost napomáhá k utváření sítí zajišťujících přístup k potravě“.

„Bohužel, jak ukazují statistiky, ještě příliš mnoho lidí, včetně dětí, nemá přístup k nejzákladnějším zdrojům a dostatečné potravě. Hlad nadále šlehá svou smrtící metlou v mnoha regionech světa a tuto situaci ještě více ztěžuje současná pandemická krize. Zdravá výživa by měla být všeobecným právem“, vyzývá papež a připomíná státům, aby „podporovaly veřejnou osvětu o skladbě jídelníčku, jehož mají být luštěniny důležitou součástí“.