Izrael: první 3D vytištěné srdce

Izrael: první 3D vytištěné srdce
Izrael: první 3D vytištěné srdce

Tým izraelských vědců představil první 3D tištěné srdce. Toto srdce je tvořeno krevními cévami a bylo vytvořeno z buněk pacienta.
Tento zásadní nadějný průlom otevře nové perspektivy v léčbě kardiovaskulárních onemocnění.

Srdeční choroby jsou skutečně hlavní příčinou úmrtí v průmyslových zemích. Až dosud byla jedinou možností pro tyto pacienty transplantace srdce s rizikem odmítnutí a dlouhými seznamy čekatelů, které tato transplantace s sebou nese.
3D tisk srdce z buněk pacienta zajišťuje biokompatibilitu s buňkami pacienta (tedy větší riziko odmítnutí). Pacient navíc již není závislý na omezeném počtu dárců.