matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy – aplikace k prevenci rizik na pobřeží.

V kontextu globálního oteplování se stává zásadním vývoj nových strategií pro prevenci rizik ponoření pobřeží spojených s bouřkami.

matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy - aplikace k prevenci rizik na pobřeží.
matematické a numerické modelování nelineárních interakcí mezi vlnami a proudy – aplikace k prevenci rizik na pobřeží.

Pokud lze díky Eulerovým rovnicím s volným povrchem ideálně získat úplný popis toku irrotační a nestlačitelné tekutiny, je nutné, zejména v režimu proudění „stínové vody“, pracovat s asymptotickými modely vytvoření systému disperzních parciálních diferenciálních rovnic včetně silně nelineárních účinků. Umožňují popsat původně (d + 1) -dimenzionální tok (kde d představuje horizontální dimenzi) pomocí sady d-dimenzionálních rovnic: studované veličiny jsou nezávislé na vertikální proměnné z.