Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů

různé mechanické modely a numerické algoritmy pro simulaci polykání listu mezi zadržovacími pásy. Jeden se staví do rámce úplného lagrangeovského formalismu a jeden používá pro řešení mechanického problému implicitní metodu řešení.

Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů
Mechanické modelování a numerická simulace polykání v procesu ražení tenkých plechů

Kontaktní podmínky vyžadující neproniknutí plechu v nástrojích jsou zohledněny metodou penalizace. Po zavedení kontaktních multiplikátorů je navržen algoritmus rozlišení typu pevného bodu. Pro tření se používá regularizovaný coulombův zákon, který vede k algoritmu modulu tečny. Jeden přistupuje k problému vazby mezi modely kontaktního tření a modelem desek ve velkých elastoplastických transformacích spočívajících na kinematice Mindlin-Reissner s pěti poli. Jsou uvedeny numerické výsledky u standardních a průmyslových případů. Poslední kapitola je věnována obohacení deskového modelu po zjištění jeho mezí. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů obohacení deskového modelu poté, co si všiml jeho omezení. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů obohacení deskového modelu poté, co si všiml jeho omezení. Asymptotická analýza problému zpřísnění vede k zavedení šestého stupně kinematické svobody. Z tohoto kinematického modelu je navržen deskový model ve velkých elastoplastických transformacích, což vede k použití standardních trojrozměrných konstitutivních zákonů