Typy pěnového molitanu – polyuretanu

Typy pěnového molitanu – polyuretanu
Typy pěnového molitanu – polyuretanu

Bez nadsázky lze tvrdit, že polyuretany, díky své mnohotvárnosti, jsou mezi umělými hmotami obecně nejširší využívaným materiálem. Pěnové materiály, které v závislosti na výběru základních surovin jsou vyráběny v široké škále hustoty a měkkosti, mohou být tvrdé, měkké, pružné nebo tuhé. Jejich strukturu tvoří systém buněk ve formě dvanáctistěnu, které se chovají jako mikropružiny.
Polyuretany najdeme prakticky všude kolem nás. V automobilech, v budovách jako tepelné a akustické izolace, v chladicích zařízeních, v barvách a jiných ochranných nátěrech, v obuvi, v textiliích, v lepidlech, jako výplň v židlích a sedacích soupravách nebo iv matracích. Protože se polyuretanové výrobky většinou kombinují s jiným materiálem, např. s textilem, kovem, dřevem, jinými umělými hmotami, v hotových výrobcích jsou viditelné jen zřídka.

Můžeme je zařazovat do skupin na základě různých hledisek. Podle chemické struktury se dělí na:

  • etherové pěny na bázi polyolu (etherové pěny)
  • esterové pěny na bázi polyolu (esterové pěny)

Podle tvrdosti jsou polyuretanové pěny mimořádně různorodé, od super měkkých až po tuhé tvrdé typy a zařazujeme je do tří hlavních kategorií:

  • tuhé, tvrdé (izolační)
  • polotvrdé
  • měkké (nábytkářské)

Podle reaktivity mohou být pěny za studena (při pokojové teplotě) tvrdnoucí a termoaktivní.

Z hlediska výrobní technologie se pěny mohou vyrábět průběžnou nebo postupnou technologií, na základě charakteru technologie dělíme pěny na blokové, formované lité a sypané.

Jejich vlastnosti určují:

  • chemické složení
  • tloušťka stěn buněk
  • poměr pevného materiálu a vzduchu
  • koncentrace buněčných membrán (schopnost propouštění vzduchu)

Pokud bychom chtěli na základě výše uvedených skupinových hledisek klasifikovat naše produkty, pak lze říci, že společnost Eurofoam Hungary Kft. vyrábí průběžnou technologií měkké, za studena tvrdnoucí polyuretanové pěny na bázi polyetherů, ve formě bloků, které na základě požadavků dále konfekčně zpracovává.

Při výrobě polyuretanové pěny hrají hlavní roli dvě základní suroviny polyol a isokyanát. Obě suroviny jsou ropnými produkty. Petrochemický průmysl při rafinaci ropy prodává 95% surové nafty jako pohonné hmoty a jen zbývajících 5% lze v jedno nebo dvoustupňovém procesu rafinovat dále na surovinu pro výrobu syntetických hmot.

Ropa, pohonné látky, zbytek, polyol, isokyanát, polyuretanová pěna, tvrdá pěna, měkká pěna, sypaná pěna, desky, bloky, zpracování, formování, tepelná izolace, výroba matrací, nábytkářský průmysl, automobilový průmysl.

Polyoly jsou vícesytné alkoholy, získávané z propylenoxidu. Na výrobu polyuretanové pěny se využívají jejich dva druhy, polyetheru a polyesterové polyoly. Jejich struktura určuje tvrdost, resp. měkkost polyuretanové pěny.

I z isokyanátů se využívají dva druhy TDI (toluyléndiizokyanát) a MDI (metyléndifenyldiizokyanát). Tyto sloučeniny snadno vstupují do reakce se sloučeninami s obsahem aktivního vodíku, jako jsou alkoholy.

Ke spuštění a regulování reakce se používají také další katalyzátory, resp. stabilizátory pro dosažení některých speciálních vlastností, jako jsou ohnivzdornost, barva, antistatický vliv, antibakteriální ochrana a několik dalších podpůrných látek.

Během výrobního procesu se základní a pomocné suroviny, v souladu s výrobní recepturou – která určuje složení pěny a tedy i její vlastnosti – v potřebném poměru dávají do míchací hlavice, kde se smíchají a vytvoří homogenní reakční směs. Tato směs se vylévá na náležitě formovaný, neustále postupující dopravník, kde se mezi surovinami spustí chemická reakce, tedy začne se vytvářet pěna, což je doprovázeno tvorbou tepla a oxidu uhličitého. V závislosti na receptuře trvá tvorba pěny přibližně 60 sekund a za dalších 60 sekund získá takovou pevnost, že už s ní lze manipulovat. Celý pěnový blok naroste do výšky přibližně jednoho metru. 50 metrů dlouhý, hotový pěnový blok zasedající z dopravníku dále dozrává přibližně 12-24 hodin, dokud proběhnou dodatečné reakce tvorby polymeru,