Životopis kardinála Berana – 33. arcibiskup pražský a primas český

Životopis kardinála Berana - 33. arcibiskup pražský a primas český
Životopis kardinála Berana – 33. arcibiskup pražský a primas český

Krátce po vyhoštění kardinála Josefa Berana z vlasti byl na jaře roku 1965 v římské koleji Nepomucenum pořízen magnetofonový záznam více než hodinového rozhovoru, v němž pražský arcibiskup odpovídá na otázky tamějších českých kněží (Mons. Škarvady aj.) a komentuje své pohnuté životní osudy. Jde o jedinečný historický dokument, jenž podává Beranovy autentické interpretace klíčových historických okamžiků, jako byl např. průběh domácí internace či okolnosti tajné dohody zvláštního vatikánského vyslance Mons. Casarolliho a Československého státu o podmínkách jeho odjezdu do Říma. Naslouchat ze vzdálenosti takřka půl století hlasu jediného českého biskupa, který vystoupil na II. vatikánském koncilu, je působivým zážitkem, protože navíc zprostředkovává jemnocit jeho osobnosti i jeho smysl pro humor. Původní nahrávka z roku 1965 nebyla nikde odvysílána. Záznam rozhovoru zpracoval později v 80. letech 20. století tehdejší vicerektor Nepomucena, Mons. Karel Janoušek. Doplnil jej o hudební vsuvky, jimiž oddělil jednotlivé tematické celky, a k celému 90minutovému pásmu namluvil úvod. K jeho odvysílání však opět nedošlo a vzniklý magnetofonový záznam byl uchováván v české redakci vatikánského rozhlasu, kde byl teprve na jaře roku 2008 digitalizován, posléze na pokračování poprvé odvysílán a s vyloučením hudebních vsuvek vyvěšen ve zvukové podobě na webových stránkách redakce