Vsetín připravuje založení energetického společenství

V současné době nárůstu cen energií se vsetínská radnice zabývá způsoby, jak snížit finanční náklady za elektřinu v budovách majetku města a také způsoby rozvinutí takzvané komunitní energetiky.

17. ledna 2024 – 07:30
Vsetín proto plánuje stavbu několika fotovoltaických elektráren (FVE) a vznik energetického společenství, které zajistí sdílení energie mezi místními výrobci energie z fotovoltaických elektráren a zájemci z řad spotřebitelů. Zájemci o zapojení do energetického společenství se mohou již nyní předběžně hlásit na vsetínské radnici.
„Otázkou snížení nákladů za energie v budovách v majetku města se zabýváme od počátku energetické krize. Momentálně ve Vsetíně připravujeme stavbu hned několika fotovoltaických elektráren. V projektové přípravě máme fotovoltaické elektrárny na střechách domu kultury, základních škol Ohrada a Sychrov, jednu připravujeme také v průmyslové zóně na Bobrkách, a další by měla vzniknout v rámci plánované rekonstrukce na budově městského úřadu na Svárově. Elektrárnu plánují zřídit také Technické služby města Vsetína v Jasenicích. S myšlenkou jsme se rozhodli jít ještě dál, a to umožnit na území města sdílení energie z fotovoltaických elektráren mezi výrobci a spotřebiteli,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Čunek.

„Přebytky energie z městských fotovoltaických elektráren plánujeme posílat do dalších objektů v majetku města, mimo jiné například na zimní stadion a do městských lázní. To je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli založit energetické společenství. Další výhodou je možnost sdílení energií mezi členy družstva-tedy místními výrobci a spotřebiteli. Rozhodli jsme se proto požádat o dotaci na Ministerstvo životního prostředí, díky které bychom zpracovali nezbytné podklady pro jeho vznik,
“ informoval místostarosta Jiří Růžička.

Do společenství se mohou zapojit místní výrobci fotovoltaické energie a také spotřebitelé, kteří budou elektřinu nakupovat. Základním smyslem a účelem sdílení je umožnit snížení účtů za elektřinu i lidem, kteří nemají podmínky pro provoz vlastní FVE. Každému členovi společenství i nadále zajišťuje dodávku elektřiny jeho dodavatel, náklady se však mohou významně snížit-čím více elektřiny se spotřebitelem společenství sdílí, tím méně následně dodavateli zaplatí.

Zlínskénovinky.cz informovala  Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí, Městský úřad Vsetín.

Varování pro spotřebitele: dva případy salmonely v chlazeném kuřecím mase z Ukrajiny

VAROVÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE: DVA PŘÍPADY SALMONELY V CHLAZENÉM KUŘECÍM MASE Z UKRAJINY
VAROVÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE: DVA PŘÍPADY SALMONELY V CHLAZENÉM KUŘECÍM MASE Z UKRAJINY

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) na základě průběžných výsledků plánované mimořádné mikrobiologické kontroly varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečného kuřecího masa. Laboratorní rozbor u nich potvrdil přítomnost bakterií rodu Salmonella Infantis, které jsou původcem onemocnění salmonelóza. Jedná se o následující výrobky:

  • TESCO – KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, čerstvé, třída jakosti A, datum použitelnosti: 12.10.2023, označení šarže: 23404102, chov a porážka: Ukrajina, výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko. Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Willsonova 420, Soběslav 39201.
  • TESCO KUŘECÍ PRSNÍ ŘÍZEK, čerstvé, třída jakosti A, datum použitelnosti: 28.9.2023, označení šarže: 23384102, chov a porážka: Ukrajina, výrobce: WE Trade s.r.o., Hlavná 1088, 925 03 Horné Saliby, Slovensko. Inspektoři SZPI vzorek odebrali v provozovně Tesco Stores ČR a.s., Bělohorská 4492/161, Brno 636 00.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné výrobky byly označeny údajem „Spotřebujte do: 12.10.2023“, resp. „Spotřebujte do: 28.9.2023“, v tržní síti se již nenachází. SZPI však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobky doma v zamrazeném stavu, aby je nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv.

Notifikaci o zjištění nevyhovujících potravin SZPI vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF).

S kontrolovanou osobou Potravinářská inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

O zjištění podobného charakteru informovala SZPI v TZ dne 22. 8. 2023TZ dne 12. 7. 2023TZ dne 15. 9. 2023 a TZ dne 9. 10. 2023.

 

Zpracoval: Bc. Marek Bartík – referent mediální komunikace

Rodičům hrozí 7 let vězení, pokud nedovolí dětem změnit pohlaví

SKOTSKO – Nové návrhy zveřejněné v úterý by měly kriminalizovat jakékoli jednání, jehož cílem je potlačit genderovou identitu jiné osoby. (Foto: Flickr)

Podle nových plánů předložených SNP hrozí rodičům až sedm let vězení, pokud nedovolí svým dětem změnit pohlaví.

Skotsko uvažuje o zavedení zákazu konverzní terapie, který by kriminalizoval jakékoli jednání, jehož cílem je „změnit nebo potlačit“ pohlavní identitu jiné osoby, a jakékoli jednání, které způsobí jiné osobě fyzickou újmu nebo psychické utrpení.

Podle včera zveřejněných plánů by bylo nezákonné, aby rodiče bránili dítěti „oblékat se způsobem, který odráží jeho sexuální orientaci nebo genderovou identitu“.

Marion Calderová, ředitelka kampaně skupiny For Women Scotland, prohlásila, že tyto plány jsou součástí „kultu genderové ideologie“.

Řekla: „Vláda se domnívá, že tento návrh je v rozporu s principy, které se uplatňují v praxi: „Máme vážné obavy, že tyto plány budou kriminalizovat milující rodiče, kterým by mohly hrozit roky vězení jen proto, že se odmítnou přihlásit ke kultu genderové ideologie.

„Dají také aktivistům a sociálním pracovníkům bezprecedentní pravomoci zasahovat do rodinného života a zároveň budou mít mrazivý dopad na terapeuty a poradce.“

Varovala, že pokud bude SNP „trvat“ na prosazení těchto zákonů, mohlo by to skončit „stejnou cestou“ jako zákony o sebeidentifikaci a zákony o pojmenování osob – které Westminster zablokoval.

Blair Anderson z kampaně End Conversion Therapy (Ukončete konverzní terapii), která návrhy z loňského roku obhajovala, však vysvětlil: „Tam, kde probíhá rozhovor, při němž má někdo výslovný záměr, naději, cíl nebo touhu změnit něčí sexualitu nebo pohlaví, což není možné, což je nesmírně traumatizující: to by mělo být zakázáno, protože zákaz chrání LGBTQ plus lidi před újmou.“

Mluvčí skotské vlády uvedl: „Skotská vláda se domnívá, že je třeba, aby se v této věci postupovalo podle zákona: „Konverzní praktiky, které se snaží změnit sexuální orientaci nebo pohlavní identitu člověka, jsou škodlivé, diskriminační a nemají v naší společnosti místo.

„Jsme odhodláni zavést legislativu, která tyto škodlivé praktiky v rámci přenesené působnosti v co největší míře zakáže, stejně jako to již učinilo mnoho jurisdikcí po celém světě a částečně tak hodlá učinit i vláda Spojeného království.

Podle nových plánů předložených SNP hrozí rodičům až sedm let vězení, pokud nedovolí svým dětem změnit pohlaví.

Skotsko uvažuje o zavedení zákazu konverzní terapie, který by kriminalizoval jakékoli jednání, jehož cílem je „změnit nebo potlačit“ pohlavní identitu jiné osoby, a jakékoli jednání, které způsobí jiné osobě fyzickou újmu nebo psychické utrpení.

Podle včera zveřejněných plánů by bylo nezákonné, aby rodiče bránili dítěti „oblékat se způsobem, který odráží jeho sexuální orientaci nebo genderovou identitu“.

Marion Calderová, ředitelka kampaně skupiny For Women Scotland, prohlásila, že tyto plány jsou součástí „kultu genderové ideologie“.

Řekla: „Vláda se domnívá, že tento návrh je v rozporu s principy, které se uplatňují v praxi: „Máme vážné obavy, že tyto plány budou kriminalizovat milující rodiče, kterým by mohly hrozit roky vězení jen proto, že se odmítnou přihlásit ke kultu genderové ideologie.

„Dají také aktivistům a sociálním pracovníkům bezprecedentní pravomoci zasahovat do rodinného života a zároveň budou mít mrazivý dopad na terapeuty a poradce.“

Varovala, že pokud bude SNP „trvat“ na prosazení těchto zákonů, mohlo by to skončit „stejnou cestou“ jako zákony o sebeidentifikaci a zákony o pojmenování osob – které Westminster zablokoval.

Blair Anderson z kampaně End Conversion Therapy (Ukončete konverzní terapii), která návrhy z loňského roku obhajovala, však vysvětlil: „Tam, kde probíhá rozhovor, při němž má někdo výslovný záměr, naději, cíl nebo touhu změnit něčí sexualitu nebo pohlaví, což není možné, což je nesmírně traumatizující: to by mělo být zakázáno, protože zákaz chrání LGBTQ plus lidi před újmou.“

Mluvčí skotské vlády uvedl: „Skotská vláda se domnívá, že je třeba, aby se v této věci postupovalo podle zákona: „Konverzní praktiky, které se snaží změnit sexuální orientaci nebo pohlavní identitu člověka, jsou škodlivé, diskriminační a nemají v naší společnosti místo.

„Jsme odhodláni zavést legislativu, která tyto škodlivé praktiky v rámci přenesené působnosti v co největší míře zakáže, stejně jako to již učinilo mnoho jurisdikcí po celém světě a částečně tak hodlá učinit i vláda Spojeného království.

„Bude se tak dít při plném uznání a respektování zákonného práva na svobodu vyznání, projevu a soukromého a rodinného života, které jsou chráněny stávajícími zákony.“

V loňském roce SNP prohrála svůj boj s Westminsterem kvůli kontroverzním reformám strany v oblasti transsexuality.

Court of Session v Edinburghu rozhodl, že britská vláda jednala v souladu se zákonem, když zablokovala genderové reformy ve Skotsku, které se SNP pokusila zavést na začátku tohoto roku.

Strana se pokusila napadnout rozhodnutí vlády zablokovat zákon zavedený ve Skotsku na začátku tohoto roku, který by trans lidem za hranicemi usnadnil změnu jejich zákonného pohlaví.

Urychlil by se tím proces získání certifikátu o uznání pohlaví (GRC), který je považován za nedílnou součást inkluze transsexuálů.

Navrhované reformy by odstranily požadavek na lékařskou diagnózu genderové dysforie a umožnily by lidem požádat o GRC, pokud by po dobu tří měsíců žili jako pohlaví, se kterým se identifikují. Jedná se o zkrácení oproti současnému minimu tří let.

Podobné reformy zavedlo celkem 11 evropských zemí.

Tyto plány by umožnily 16 a 17letým legálně změnit pohlaví. Osoby mladší 18 let by však musely žít jako pohlaví, se kterým se identifikují, nejméně šest měsíců.

Vláda zákon zablokovala na základě článku 35 zákona o Skotsku, který umožňuje britskému státnímu tajemníkovi zastavit návrh zákona, aby získal královský souhlas, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že by zákon měl nepříznivý vliv na legislativu vyhrazenou Westminsteru.

Rozhodnutí Westminsteru zablokovat návrh zákona, aby byl dán královský souhlas, je prvním případem, kdy byl oddíl 35 použit.

Skotská transsexuální organizace uvedla, že současné požadavky na podání žádosti o osvědčení o uznání pohlaví v celé Velké Británii jsou příliš pracné.

Organizace uvedla: „Časová, důkazní a finanční náročnost, stejně jako emocionální daň z možného zamítnutí žádosti, způsobují, že mnoho trans lidí o certifikát nepožádá – dokonce ani ti, kteří jinak „dokončili“ všechny ostatní aspekty své transformace.“

Dále se v něm uvádí: „To je pro mnoho trans mužů a žen velmi frustrující, protože jim tento pomalý a byrokratický proces brání v tom, aby jinak prostě žili dál.

„Mnoho trans lidí ví, že jsou trans, dlouho předtím, než se společensky, zdravotně a právně změní, a nerozhodují se pro to lehce.“

Zdroj: gbnews.com

Varování před moukou z Ukrajiny, která šestinásobně překročila normu

PRAHA – Česká zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před moukou dovezenou z Ukrajiny.

SZPI odebrala vzorek minulý rok v listopadu a byl u něj šestinásobně překročen limit reziduí pesticidu chlorpyrifos.

Chlorpyrifos je toxický, v půdě, vodě, dřevě atd. zůstává po týdny. Narušuje funkci hormonů v lidském těle, způsobuje pocit sucha v krku, poruchy spánku, zhoršení paměti, dezorientace, bolesti hlavy, poruchy řeči.

Dovozce: ALTIN JM GROUP s.r.o., Myslivecká 2370, Rychvald 735 32

Zdroj: potravinynapranyri.cz