Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Video Recruiting Solutions s.r.o.
IČO: 24769304
Z. KAPITÁL: 50.0 milionů Kč
SCHRÁNKA: 6diwvyp
DIČ (DPH): CZ24769304, Detail plátce DPH
ADRESA: Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha
Video Recruiting Solutions s.r.o.

Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304
Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Datum vzniku a zápisu
24. prosinec 2010
Spisová značka C 172816/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Video Recruiting Solutions s.r.o.
Sídlo Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha

Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304
Video Recruiting Solutions s.r.o. , Praha IČO 24769304

Identifikační číslo 24769304
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán
Jednatel a
Annabelle Olivieri Munroe
Praha
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Jednatel b
MACIEJ NOGA
Polská republika
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Jednatel a
Tomáš Tomiczek
Praha
Den vzniku funkce: 4. prosinec 2014
Počet členů
3
Způsob jednání
Společnost zastupuje každý z jednatelů A samostatně s výjimkou zastupování v následujících záležitostech, v nichž společnost zastupuje jeden z jednatelů A a jednatel B společně: a)Uzavření, změna, ukončení smlouvy (nebo více ekonomicky propojených smluv), zejména, nikoli však pouze, smluv o prodeji, koupi, úvěru, zápůjčce, zastavení, zatížení, poskytnutí ručení nebo o poskytování služeb s hodnotou plnění přesahující částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro) (bez ohledu na to, zda se jedná o jednorázovou úhradu nebo o úhradu v rámci 12 po sobě jdoucích měsíců) nebo převzetí jakéhokoli závazku (nebo více ekonomicky propojených závazků), jehož hodnota přesáhne částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro). b)Postoupení, převod, prodej, poskytnutí do užívání, poskytnutí licence či podlicence, zatížení nebo jakékoli jednání vedoucí k pozbytí práv duševního vlastnictví ze strany společnosti ve prospěch třetí osoby s výjimkou případu, kdy dochází k jejich převodu nebo vložení do jiné společnosti, která je 100% (sto procentně) vlastněna společností. Pro vyloučení pochybností platí, že poskytnutí nevýhradní licence (nevýhradní právo užívání) ze strany společnosti k ATS platformě, softwaru nebo jeho komponentům koncovým zákazníkům, spolupracujícím partnerům nebo obdobným subjektům se nepovažuje za jednání dle tohoto článku. c)Zahájení jiného podnikání či založení jiné společnosti nebo o nabytí, převod nebo zastavení nebo zatížení účasti na jiném podnikání nebo podílu či akcií na jiné společnosti. d)Udělení nebo odvolání prokury. e)Uzavření, změna či ukončení jakékoli smlouvy mezi společností a jejím společníkem s výjimkou běžného pracovního poměru, smlouvy o poskytnutí poradenství nebo obdobné smlouvy za podmínky, že tyto budou uzavřeny za podmínek běžných v obchodním styku. f)Zahájení nebo ukončení soudního sporu v hodnotě přesahující částku 250.000 EUR (dvě stě padesát tisíc euro). g)Uzavření, změna či ukončení jakékoli smlouvy s odbory nebo zástupci zaměstnanců. h)Jakákoli změna společenské smlouvy jakékoli dceřiné společnosti společnosti. i)Převodu, prodej, zastavení, zatížení právy třetích osob či jiného zbavení se jakéhokoli nemovitého majetku společnosti. j)Schválení obchodního plánu společnosti nebo schválení podstatného odchýlení se od dříve schváleného obchodního plánu společnosti. k)Výzva společníkům k poskytnutí financování společnosti, s výjimkou poskytnutí financování společnosti formou zvýšení základního kapitálu. l)Zveřejnění jakýchkoli údajů týkajících se společnosti nebo společníků, na něž se nevztahuje zákonná povinnost zveřejnění.
Společníci
Společník
Blu – Tongue s.r.o. IČO: 27414981
Skalní 578/26, Hlubočepy, 152 00 Praha
Podíl: Vklad: 8 426,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 7.64 %
Druh podílu: základní
Společník
Grupa Pracuj S.A.
Registrační číslo: 0000407641
Podíl: Vklad: 41 250 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 30.00 %
Druh podílu: základní
Společník
Annabelle Olivieri Munroe
Praha
Podíl: Vklad: 120 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 33.69 %
Druh podílu: základní
Společník
Jiří Pětvaldský
Praha
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 3.50 %
Druh podílu: základní
Společník
Guergana Krassimirova Sazlaykova
Bulharská republika
Podíl: Vklad: 20 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 2.10 %
Druh podílu: základní
Společník
Jaideep Venugopal
Maltská republika
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Maria Njari
Austrálie
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Irma Comstocková
Praha
Podíl: Vklad: 500 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.49 %
Druh podílu: základní
Společník
Christoffel Diamantino
Maltská republika
Podíl: Vklad: 250 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.25 %
Druh podílu: základní
Společník
ELEANOR MARGARET HAMMOND
Praha
Podíl: Vklad: 714 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.70 %
Druh podílu: základní
Společník
Jaromír Charvát
okres Kladno
Podíl: Vklad: 714 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.70 %
Druh podílu: základní
Společník
SAMIR DJELLIL
Praha
Podíl: Vklad: 357 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 0.35 %
Druh podílu: základní
Společník
Tomáš Tomiczek
Praha
Podíl: Vklad: 5 020 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 9.10 %
Druh podílu: základní
Společník
Philip Roland Staehelin
Praha
Podíl: Vklad: 11 574,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 10.50 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 49 985 000,-Kč

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6
IČO: 26445735
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: 6adib53
ADRESA: Mládeže 1342/23, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 10. duben 2001

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735
Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Spisová značka S 569/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6
Sídlo Mládeže 1342/23, Břevnov, 169 00 Praha
Identifikační číslo 26445735
Právní forma  Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735
Společenství vlastníků jednotek domu Mládeže 1342, Praha 6 , Praha IČO 26445735

Statutární orgán
Člen výboru
Tomáš Zach
okres Mladá Boleslav
Den vzniku členství: 3. červen 2015
Předseda výboru
Ing. František Karvánek
Praha
Den vzniku funkce: 9. listopad 2016
Den vzniku členství: 9. listopad 2016
Místopředseda výboru
ZUZANA SEDLECKÁ
Praha
Den vzniku funkce: 9. listopad 2016
Den vzniku členství: 9. listopad 2016
Počet členů
3
Způsob jednání
Společenství navenek zastupuje předseda výboru. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsáno předsedou a dalším členem výboru.

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96
IČO: 03292754
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Korunní 1342/96, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
Datum vzniku a zápisu
21. srpen 2014
Spisová značka S 15719/MSPH Městský soud v Praze

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754
Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Obchodní firma Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10
Sídlo Korunní 1342/96, Vinohrady, 101 00 Praha
Identifikační číslo 03292754
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti správa domu a pozemku.
Statutární orgán – výbor

Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754
Společenství vlastníků pro dům Korunní 1342/96, Praha 10 , Praha IČO 03292754

Člen výboru
Irma Comstocková
Praha
Den vzniku členství: 7. únor 2017
Předseda výboru
ALŽBĚTA RACOCHOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 8. únor 2017
Den vzniku členství: 7. únor 2017
Člen výboru
Jan Čapek
Praha
Den vzniku členství: 9. říjen 2018
Počet členů
3
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.