Vlastnické právo

Posledním krokem je podání návrhu na vklad vlastnického práva. K návrhu je třeba přiložit zákonem požadované přílohy, Především smlouvu ve dvou vyhotoveních, na jejímž základě má být zapsáno právo k nemovitosti do katastru. Další případě přílohy návrhu stanovuje katastrální zákon. Většinou jde o Potvrzení o úhradu závazků vůči správci a kolek v hodnotě 66 Eur. Předložení dokladů na katastrálním úřadě

Posledním krokem je podání návrhu na vklad vlastnického práva. K návrhu je třeba přiložit zákonem požadované přílohy, především smlouvu ve dvou vyhotoveních, na jejímž základě má být zapsáno právo k nemovitosti do katastru. Další případné přílohy návrhu stanovuje katastrální zákon. Většinou jde o potvrzení o úhradě závazků vůči správci a kolek v hodnotě 66 Eur.

Katastrální odbor má zákonnou povinnost rozhodnout o návrhu na vklad nejpozději do 30 dnů od jeho doručení. V případě, že smlouva o převodu nemovitosti byla vyhotovena ve formě notářského zápisu, nebo byla autorizována advokátem, katastrální odbor rozhodne o návrhu do 20 dnů. V obou případech je poplatek za vklad do katastru stanoven na 66 Eur. Pokud ale byl zaplacen poplatek v částce 266 Kč, vklad provedou na katastru do 15 dnů. Možností, jak ušetřit peníze, je podání návrhu elektronickou formou, kde se poplatky v jednotlivých případech sníží o 50 procent. V případě zamýšleného návrhu na vklad, je poplatek nižší o 15 Eur, tedy 51 Eur.

Co všechno je zahrnuto v provizi za nemovitost?
Jsme jedna z mála realitních kanceláři, které se snaží pro Svého klienta Udělat maximum. Podívejte se, co všechno je započteno v naší provizi. Tvrdíme, že prodej nemovitosti nekončí Seznameni prodejce a kupujícího / pronajímatele a odkazy na registr kolejových právě naopak!