Archiv pro štítek: Afghánci

82% nárůst nelegálního vstupu migrantů do EU

82% nárůst nelegálního vstupu migrantů do EU
82% nárůst nelegálního vstupu migrantů do EU

Počet nelegálních přechodů hranic na západním Balkáně se v poslední době ztrojnásobil. V pondělí 13. června to oznámila Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, která byla vytvořena v roce 2004 (Frontex).

Agentura poznamenává, že migrační tlak na vnějších hranicích Evropské unie nadále narůstá, a nejpozoruhodnější je migrační trasa nalezená na západním Balkáně, kde bylo od ledna do května zaznamenáno více než 40 000 nelegálních přechodů hranic, tedy třikrát více než ve stejném období týkajícím se roku 2021. Jen v květnu agentura Frontex zaznamenala 23 500 nelegálních přechodů, tj. o 75 % více než v květnu 2021.

Nárůst o 82 %. Podle evropské agentury se sídlem ve Varšavě došlo mezi lednem a květnem 2022 k přibližně 86 420 případům neoprávněného vstupu na vnějších hranicích Evropské unie, což představuje nárůst o 82 % ve srovnání s prvními pěti měsíci roku. . V květnu se podle agentury Frontex pokusilo nelegálně překročit vnější hranici EU kolem 23 500 lidí, což představuje 75% nárůst ve srovnání se stejným měsícem loňského roku.

Západobalkánská cesta. Podle zprávy byly nejaktivnějšími migračními trasami do EU v prvních pěti měsících roku 2022 trasy ze západního Balkánu, centrálního Středomoří a východního Středomoří. Západobalkánská trasa zaznamenala 40 675 nelegálních přechodů, což je polovina celkového počtu zaznamenaného na hranicích EU. To je téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Hlavními národnostmi na této trase byli Syřané a Afghánci. Většina z nich byla již nějakou dobu na západním Balkáně, než usilovala o vstup do EU. V květnu se počet nelegálních migrantů odhalených v regionu více než zdvojnásobil na 12 088.

Středozemní cesty. Odhalení na trase přes centrální Středomoří zůstala relativně stabilní s přibližně 16 828 nelegálními překročeními hranic, což je nárůst o 15 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Hlavní národnosti zastoupené na této trase byli Egypťané, Bengálci a Tunisané. V květnu činil počet nelegálních migrantů 6 066, což zhruba odpovídá číslu za stejný měsíc loňského roku.

Počet detekcí na trase přes východní Středomoří, tedy přes Turecko, Řecko a Kypr, se nadále zvyšoval a během analyzovaného období dosáhl 13 668 migrantů, což je o 116 % více než v loňském roce. Odhalení na Kypru oproti loňskému roku prudce vzrostlo (+213 %) a představovalo dva ze tří nelegálních překročení hranic na této trase. Většina migrantů pocházela z Nigérie, Sýrie a Konga (Kinshasa). V květnu se počet nelegálních migrantů zvýšil o 55 % na 2 226.

Od ledna do května 2022 bylo na trase přes západní Středomoří zaznamenáno 3 965 migrantů, což představuje 17% pokles ve srovnání s obdobím od ledna do května 2021. Dotčené populace jsou Alžířané, Maročané a Súdánci.

Ze západní Afriky přišlo 8 305 migrantů, což představuje nárůst o 51 % oproti stejnému sledovanému období. Dotčené populace jsou Maročané, migranti ze subsaharské Afriky.

Bělorusko. Na východní hranici Evropské unie s Běloruskem překročilo vnější hranice EU nelegálně 2155 lidí, což je čtyřikrát více než v prvních pěti měsících předchozího roku. V květnu bylo na stejném místě zaznamenáno 207 přestupků, o 67 % více než ve stejném měsíci loňského roku. Hranice překračují hlavně Ukrajinci, Iráčané, Bělorusové.

Kanál. Odchozí toky na obou stranách Lamanšského průlivu se ve srovnání s rokem 2021 zvýšily o 122 %. Na základě historických údajů trvá vrcholné období na této trase obvykle od června do listopadu. V roce 2022 je v Lamanšském průlivu registrováno více než 46 různých národností s prudkým nárůstem albánských státních příslušníků od poloviny dubna. Afghánci, Syřané a Iráčané jsou hlavními populacemi postiženými přechody.

Ukrajinští uprchlíci vstupující do EU podle Frontexu nebyli započítáni. Od začátku konfliktu vstoupilo do EU přímo z Ukrajiny nebo přes Moldavsko pět a půl milionu lidí.