Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání

Studie pohyblivosti bederní páteře je nejčastěji zvažována zvážením izolovaného působení anatomických prvků regionu.

Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání
Příspěvek k novému modelu bederní páteře se zahrnutím pojivových tkání

Složitost a rozmanitost této anatomie vyžaduje přístup modelování, který se týká kostí, svalů a pojivových prvků této oblasti. Toto modelování se provádí na základě průřezu schematizovaného a převedeného do CAD softwaru CATIA, sítě SAMCEFIELD a lepení komponent SAMCEF.

ložitost a rozmanitost anatomie bederní páteře
složitost a rozmanitost anatomie bederní páteře

Druhá možnost také umožňuje přiřadit konkrétní mechanické vlastnosti každé ze složek. Deformace modelu vyvinutého v bederní oblasti působením napětí jsou poté porovnány s deformacemi pozorovanými při dynamické MRI.