Se 100% financováním to bude o něco složitější

V oblasti poskytování hypoték na Slovensku se v posledním období udály některé zajímavé změny, které se v budoucnu výrazně dotknou mnoha žadatelů o hypotéku. O schválení těchto změn se postarali doporučení Národní banky Slovenska (NBS), která přišla s návrhem jako při poskytování úvěrů, včetně těch hypotečních, lépe chránit banku i zákazníka.

Výhodná hypotéka: Pro páry jsou v současnosti nejlepší podmínky

Se 100% financováním to bude o něco složitější
Se 100% financováním to bude o něco složitější

Poskytovatelé úvěrů přijdou v blízké budoucnosti se zpřísněním podmínek poskytování svých produktů. Děje se tak na základě předložených doporučení NBS, která se aktivně věnuje dohledu nad firemní politikou bank a jejich poskytování produktů. Právě v jejich portfoliích najdeme hypotéky, jejichž schvalování má projít několika úpravami a mezi nimi se nachází i postupné snížení procentuálního podílu financování nemovitosti.

Možnosti financování hypotéky

Cílem je snížit LTV

LTV nebo „loan to value“ označuje ve slovníku bank podíl výše zadlužení k celkové hodnotě zastavené nemovitosti. V podstatě jde o to, že částka v libovolné výši půjčena banky směřuje k účelu financování předmětu hypotéky a tvoří jistý podíl z celkové pořizovací ceny. Pokud kupujete nemovitost za 100 000 € a výše úvěru je 80 000 €, pak je výsledný poměr LTV 80%. V současnosti je běžné, že klienti financují bydlení z hypotéky v plné výši a NBS chce motivovat banky, aby tuto hranici postupně snižovaly.

financování předmětu hypotéky
financování předmětu hypotéky

Nové limity LTV:

– Do 30.června 2015 by podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% neměl přesáhnout čtvrtinu
– Od 1.ledna 2017 by měl podíl úvěrů s LTV od 90 do 100% tvořit nejvýše desetinu

Jak se to projeví praxi?

Nové limity přinesou hlavní změnu kterou je, že banky budou preciznější vybírat klientů, kterým poskytnou peníze na 100% hypotéku. Při posuzování žádosti bude základem znalecký posudek, podle kterého se banky rozhodnou jakou částku z ceny nemovitosti klientovi poskytnou. Je pravděpodobné, že mnozí budou muset více našetřit nebo využít další typ úvěru na dofinancování, avšak plusem tohoto kroku je menší riziko před neschopností splácet.

100% financování hypotéky
100% financování hypotéky

100% financování nekončí

S hypotékami, u nichž je 100% financování součástí úvěrové smlouvy se v žádném případě neloučete. I nadále budou součástí bankovních portfolií a právě Vy můžete takový úvěr získat. Jelikož se však uvedou do praxe limity úvěrů se 100% LTV, banky postupně začnou omezovat jejich schvalování na určitý počet, který je v souladu s doporučeními NBS.
Podle specialistů budou upřednostněni klienti kupující nemovitost v lukrativní lokalitě.

Nižší šance získat možnost 100% financování nemovitosti prostřednictvím hypotéky lze považovat za přísný krok a klienti mohou nabývat pocit znevýhodnění. Z dlouhodobého hlediska však jde o prvek, který je má chránit před případnou platební neschopností a poskytovatelem snižovat riziko před finanční ztrátou způsobenou špatným nastavením úvěru. Doporučení se brzy uvedou do praxe a my budeme sledovat, zda jsou pro klienty přínosem.

Hypotéky již nevedou ve financování bydlení

Koupě nebo rekonstrukce nemovitosti patří vždy k velkým investicím a v mnoha případech bychom se neobešli bez peněz z banky. Poskytovatelé to vědí a proto se neustále snaží přicházet s novými produkty, jejichž účelem je právě financování bydlení. Zajímavé je, že postupně se popularita jednotlivých produktů vyměňuje a do popředí se dostávají jiné typy úvěrů.

Vlastníci zemědělské půdy se musí o své vlastnictví starat

hypotéka
hypotéka

V současnosti je na slovenském trhu několik produktů specializovaných na financování nemovitosti, přičemž většina z nich se dá kategorizovat jako úvěry na bydlení. Do této kategorie však patří několik typů úvěrů, které mají jiný charakter produktu a odlišují se podmínkami schválení. Podle toho si mohou žadatelé vybrat produkt, který jim vyhovuje nejvíce a celé splácení tak bude probíhat jednodušší. Zákazníci toto rozšíření portfolia podporují, ale hypotékám jak takovým to přineslo oslabení pozice.

financování bydlení
financování bydlení

Hypotéky jako nejznámější úvěry na bydlení

I když druhů úvěrů na bydlení je v současnosti na trhu několik, v řadách klientely jsou stále nejznámější právě hypotéky. Ty se staly věrným symbolem financování nemovitostí již před lety, což se postupně vyvinulo do obrovského boomu, který pomohl bankám udělat z hypoúverov pilíř svých portfolií. S hypotékami se ve velkém setkáváme i dnes a nabídky s nejžhavějšími novinkami v jejich poskytování zaznamenáváme z každé strany.

Dominance hypoték skončila

Ještě donedávna byly hypotéky nejvyhledávanější formou na financování nemovitosti, ale v současnosti to již neplatí. Jejich dominanci porazili jiné úvěry na bydlení, které nemají status hypotéky, ale jejich účelem je právě koupě, výstavba nebo rekonstrukce nemovitosti, takže jsou vhodným řešením tento záměr. Patří mezi ně různé spotřební úvěry nebo speciální produkty na bydlení, které přinášejí výhodné podmínky a pro klienty jsou častokrát lepší alternativou.

Změnu potvrzují i ​​statistiky

Obrat v poskytování úvěrů na bydlení se udál dříve, ale rozdíly v objemu poskytnutých hypoték a objemu jiných úvěrů na bydlení se začaly prohlubovat teprve nedávno. Tento vývoj potvrzují i ​​aktuální statistiky, se kterými pravidelně přichází například Národní banka Slovenska.

Snížení úrokové sazby mimo fixaci

Některé z aktuálních údajů NBS pro květen 2015:

– Objem všech poskytnutých úvěrů na bydlení v květnu dosáhl 17,717 mld. €
– Objem schválených hypoték byl 4,831 mld. € s meziměsíčním nárůstem o 38,4 mil. €
– Objem jiných úvěrů na bydlení byl 10,797 mld. € s meziměsíčním nárůstem o 130,1 mil. €

Hypotéka pro mladé

Rostoucí popularita úvěrů na bydlení neznamená, že hypotéky zmizí z trhu nebo budou jen málo žádanou alternativou. Na to jsou příliš speciálním typem produktu, který se při určitých případech financování nelze nahradit žádným jiným úvěrem. Kromě toho, v jejich prospěch hovoří rekordně nízké úroky a různé benefity, které banky přinášejí klientům jako odměnu za projevenou důvěru. Právě proto hypotéky neřekli poslední slovo a kdykoliv se mohou vrátit na první místo mezi úvěry na bydlení.