Společenství vlastníků domu č.p. 539, 540, ul. U Nemocnice, Mimoň

Datum vzniku a zápisu:
17. listopad 2018
Spisová značka: S 7274 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Společenství vlastníků domu č.p. 539, 540, ul. U Nemocnice, Mimoň

Společenství vlastníků domu č.p. 539, 540, ul. U Nemocnice, Mimoň
Společenství vlastníků domu č.p. 539, 540, ul. U Nemocnice, Mimoň

Sídlo: U Nemocnice 539, Mimoň I, 471 24 Mimoň
Identifikační číslo: 07598807
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Martin Scholze
Mimoň

Společenství vlastníků pro dům Boskovice, Na Výsluní 2578/3
Den vzniku členství: 17. listopad 2018
Člen statutárního orgánu: VERONIKA ŠPAKOVÁ
Mimoň
Den vzniku členství: 17. listopad 2018
Člen statutárního orgánu: Miroslav Frýda
Mimoň
Den vzniku členství: 17. listopad 2018

 

21. srpna – Začátek okupace sovětskou armádou:
Násilný a neohlášený vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území všeobecně překvapil širokou veřejnost včetně politické špičky na všech úrovních (mimo několik zasvěcených). Na blízkém vojenském letišti v Hradčanech nepřetržitě od rána přistávala sovětská letadla, která se ihned rozmísťovala po celém zdejším VVP.

Po všech silnicích od hranic přijížděla vojska SSSR, NDR a Polska. Na silnicích byl velký zmatek, protože ihned se projevil důvtip našich lidí, kteří měnili směrníky na všechny možné směry jenom ne ten správný. Kdo neznal skutečnou trasu zpaměti, nikam se nedostal. V Mimoni však nedošlo k žádným vážnějším úrazům. Po vzpamatování prvního úleku došlo k všeobecnému pasivnímu odporu většiny občanů.

Městský výbor KSČ se sešel, jeho předseda Alois Hons předložil protestní deklaraci, ve které byl vstup vojsk VS odsouzen jako nezákonný postup proti spřátelenému státu, který si volil vlastní cestu při budování socialismu – socialismu s lidskou tváři. Nenašel však žádnou podporu v celém MěV KSČ a proto ji podepsal pouze sám a také odeslal na ÚVKSČ a velvyslanectví SSSR v Praze.

Tento jeho postup se také odrazil následující rok, kdy byl odvolán z funkce podnikového ředitele a poslán do důchodu, bylo mu právě 60 let, s odůvodněním jeho nedobrého zdravotního stavu. Byl také odvolán z funkce předsedy MěV KSČ jakož i všech dalších. Vzhledem k tomu, že byl členem KSČ od r. 1930, bylo mu při všeobecných prověrkách v r. 1970 ponecháno členství ve straně, ale se stranickým trestem. Ostatní funkcionáři, včetně funkcionářů MěNV se chovali zbaběle, bezprostředně v srpnových dnech přicházeli za Aloisem Honsem s dotazem, co mají dělat, ovšem bylo jim řečeno, že mají jednat dle svého svědomí. Jaké měli tehdejší funkcionáři svědomí, jako příkladně tehdejší předseda MěNV Jaroslav Svoboda, jeho tajemník Jan Mikeš a další bylo vidět v nejbližších komunálních volbách. Obdobně jako Alois Hons dopadli i někteří učitelé jako příkladně ředitel školy v Mimoni Josef Šťastný a další.

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379

Datum vzniku a zápisu: 17. srpen 2018
Spisová značka: S 5016 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 705, Sídliště Svákov, Soběslav III , Soběslav IČO 07323379

Sídlo: Sídliště Svákov 705, Soběslav III, 392 01 Soběslav
Identifikační číslo: 07323379
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Ing. Pavel Zpěvák
Soběslav
Den vzniku členství: 26. duben 2018
Člen představenstva, místopředseda: Mgr. LENKA ŠTĚPÁNOVÁ
Soběslav
Den vzniku členství: 26. duben 2018
Člen statutárního orgánu: Ing. ONDŘEJ TOMŠA
Jindřichův Hradec
Den vzniku členství: 26. duben 2018

Tři typy společenství vlastníků jednotek

V českých právních předpisech se toto označení používá od roku 1994 ve třech různých, velmi odlišných významech.

Tři typy společenství vlastníků jednotek
Tři typy společenství vlastníků jednotek

Historicky vznikly a stále trvají tři typy právních vztahů podle dvou právních předpisů. Se všemi třemi významy označení „společenství vlastníků jednotek“ je možno se dnes setkat; existují vedle sebe stále, i po zrušení zákona č. 72/1994 Sb.

Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, IČO: 29353548

1) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994: Jde o bezformální skupinu vlastníků jednotek a zároveň spoluvlastníků společných částí domu. Nejedná se o právnickou osobu. Tato bezformální společenství vznikala rozdělením budovy na jednotky(1994) do dne 31. 12. 2013 a převodem jednotek novým vlastníkům. Tato společenství stále existují v těch domech, kde po rozdělení nejsou splněny podmínky pro vznik SVJ jako právnické osoby. Počet těchto společenství je odhadem kolem 6000 (nejsou ovšem nikde evidována). Vlastníci jednotek si mohou sjednat správu domu prováděnou pomocí jiné osoby (správce) na základě individuálních smluv. Pojem „společenství“ v tomto smyslu použil např. Ústavní soud v nálezu I. ÚS 646/04 ze dne 8. 3. 2005, když popsal jak se vytváří „vůle společenství (plurality vlastníků budovy)“.

Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994
Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. od roku 1994

Společenství vlastníků domu Jaselská 13, Brno IČO: 29301475
2) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění novely č. 103/2000 Sb.: Toto společenství je právnickou osobou, vykonávající ze zákona správu domu se společnými částmi a jednotkami (1994). Tyto právnické osoby vznikaly od dne 1. 7. 2000 do 31. 12. 2013. Jejich vznik byl automatický (ze zákona), po splnění stanovených podmínek (bylo-li v domě alespoň pět jednotek ve vlastnictví tří různých vlastníků). Tyto právnické osoby se i nadále řídí ve svých vnitřních poměrech svými stanovami. Právní subjektivitu (právní osobnost) a právní způsobilost těchto osob upravuje zákon č. 72/1994 Sb. Tato (nyní zrušená) právní úprava zůstává vůči účastníkům závazkových a vlastnických vztahů účinná i nadále, viz § 3028 zákona č. 89/2012 Sb. Nedošlo totiž k jejímu nahrazení žádnou novější právní úpravou. V novém Občanském zákoníku zcela chybí přechodové ustanovení pro tyto právnické osoby a absentuje jakákoliv zmínka o nich (což je všeobecně známé opomenutí zákonodárce). Počet těchto SVJ (2000) je přibližně 51000.
3) Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 89/2012 Sb.: Jde o právnickou osobu, vykonávající ze zákona správu domu, rozděleného na jednotky (2012) ode dne 1. 1. 2014. Tyto právnické osoby vznikají po dni účinnosti nového Občanského zákoníku, od 1. 1. 2014. Jejich vznik je standardní, tedy založení přijetím zakladatelského dokumentu (stanov) všemi vlastníky jednotek v domě a následně vznik právnické osoby zápisem do veřejného seznamu (rejstříku). Tyto právnické osoby se ve svých vnitřních poměrech od počátku řídí speciální částí zákona č. 89/2012 Sb. o bytovém spoluvlastnictví. Ve věcech, které nejsou ve speciálních ustanoveních zákona upraveny odlišně, se použije část zákona č. 89/2012 Sb. o rozhodování spoluvlastníků společné věci (§ 1128 až § 1133). Počet těchto SVJ (2012) je přibližně 4000 a další právnické osoby tohoto typu vznikají průběžně. SVJ (2012) může vzniknout i pro dům s jednotkami (1994), kde nevzniklo SVJ (2000) do dne 31. 12. 2013. V tom případě je právní způsobilost SVJ (2012) omezena, vzhledem k odlišné definici jednotek (§ 3063 NOZ).

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2725, Tábor IČO: 28102681

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2725, Tábor IČO: 28102681
Datum zápisu 7. 5. 2009

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2725, Tábor IČO: 28102681
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2725, Tábor IČO: 28102681

Obchodní firma
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2725, Tábor
Sídlo: Tábor, Moskevská 2725/11, PSČ 390 05
IČO : 28102681
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 3085 S, Krajský soud v Českých Budějovicích
Účel nadace
– Zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku
Ostatní skutečnosti
– Shromáždění vlastníků dne 20.4.2016 přijalo změnu stanov.
Statutární orgán
VÁCLAV KŘÍŽEK – Místopředseda výboru
Tábor, Moskevská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 20. 4. 2016
den vzniku funkce: 20. 4. 2016
ŠÁRKA HEROUTOVÁ – Předseda výboru
Tábor, Moskevská, PSČ 390 05
den vzniku členství: 20. 4. 2016
den vzniku funkce: 20. 4. 2016
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopř edsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Společenství vlastníků jednotek č.p. 2819 Tábor , Tábor IČO 06590594

Společenství vlastníků jednotek č.p. 2819 Tábor , Tábor IČO 06590594

Společenství vlastníků jednotek č.p. 2819 Tábor , Tábor IČO 06590594
Společenství vlastníků jednotek č.p. 2819 Tábor , Tábor IČO 06590594

Datum vzniku a zápisu: 30. listopad 2017
Spisová značka: S 4924 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Společenství vlastníků jednotek č.p. 2819 Tábor
Sídlo: Havanská 2819/23, 390 05 Tábor
Identifikační číslo: 06590594
Právní forma: Společeníků vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: KLÁRA CVÍGROVÁ DiS.
Tábor
Den vzniku členství: 16. květen 2018
Člen statutárního orgánu: Jaroslav Kučera
Tábor
Den vzniku členství: 16. květen 2018
Člen statutárního orgánu: TOMÁŠ HODOUŠEK
Tábor
Den vzniku členství: 16. květen 2018

Společenství vlastníků domu 2692 Tábor , Tábor IČO 28133200

Společenství vlastníků domu 2692 Tábor , Tábor IČO 28133200
Datum zápisu: 10. únor 2011

Společenství vlastníků domu 2692 Tábor , Tábor IČO 28133200
Společenství vlastníků domu 2692 Tábor , Tábor IČO 28133200

Spisová značka: S 3654 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma: Společenství vlastníků domu 2692 Tábor
Sídlo: Čsl. armády 2692, 390 03 Tábor
Identifikační číslo: 28133200
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Eva Kasalová
okres Tábor
Den vzniku členství: 25. říjen 2017
Člen statutárního orgánu: Mgr. Jiří Strážnický
okres Tábor
Den vzniku členství: 25. říjen 2017