Převod nemovitosti

Jaký je postup při převodu nemovitosti?
1, Zabezpečení dokumentů

Je třeba zajistit a shromáždit všechny dokumenty potřebné pro přípravu kupní smlouvy, popřípadě dokumenty, které souvisejí s poskytnutím hypotečního úvěru (pokud kupující financuje nemovitost pomocí hypotečního úvěru).

2, Jednání Klient / Makléř / Právník

Po tom jak jsme zajistili a sesbírali všechny potřebné dokumenty a ověřili jejich pravost, je třeba určit, jakým způsobem se dále obchod bude vyvíjet, resp. určí se optimální způsob převodu nemovitosti jako pro kupujícího, tak i pro prodávajícího. I když je prodej v naší kanceláři na denním pořádku, snažíme se být maximálně opatrní, abychom eliminovali možná rizika, která mohou nastat při prodeji. Všechny specifika převodu nemovitosti konzultujeme s advokátem, který je zapracuje do kupní smlouvy.

3, Podpis řádné kupní smlouvy.

Po ujednání si všech připomínek a po tom, jak jsme se dohodli na znění kupní smlouvy, nám advokát vyhotoví kupní smlouvu se vším, co musí ze zákona řádná kupní smlouva obsahovat. Následně se strany a makléř dohodnou na termínu podpisu kupní smlouvy. V případě, že je nemovitost předmětem zajištění, ve většině případů se v den podpisu kupní smlouvy podepisuje i tzv. záložní smlouva. Na kupní smlouvě je zákonnou povinností ověřovat pouze podpis prodávajícího. 4, Bezpečný převod finančních prostředků

My jako realitní kancelář doporučujeme našim klientům jednu ze tří alternativ úhrady kupní ceny přes tzv. notářskou úschovu, vinkulována účet v bance nebo do úschovy zprostředkovatele – realitní kanceláře. Samozřejmě je třeba se dohodnout mezi stranami na tom, za jakých podmínek budou finanční prostředky převedeny na účet prodávajícího. V případě, že na katastru proběhne vklad úspěšně, peníze budou převedeny na účet prodávajícího, pokud vklad neprojde, peníze se navrátí zpět kupujícímu. Osobně si myslíme, že nejbezpečnějším způsobem pro obě smluvní strany je notářské úschovy.