Vklad vlastnictví

Vklad vlastnictví

Vklad vlastnictví do katastru nemovitostí obvykle děláme v den podpisu kupní smlouvy. Je třeba spolu s návrhem na vklad předat všechny potřebné dokumenty, o kterých vám makléř v dostatečném předstihu řekne. Poplatek za kolek na vklad do katastru nemovitostí je 66 Kč – lhůta 30 dnů od podání, poplatek za urychlený vklad je 266 Kč – lhůta do 15 dnů od podání. Vkladové řízení končí vydáním rozhodnutí o povolení vkladu vlastnictví do katastru. Tímto okamžikem se kupující stává vlastníkem předmětné nemovitosti.

Předání nemovitosti

Jakmile jsme úspěšně ukončili všechny výše zmíněné úkony, je posledním, ale velmi důležitým krokem tzv. „Protokolární předání nemovitosti“. Připravíme Vám protokol o předání nemovitosti, kde se vypíší jednotlivé stavy měřičů, počty odevzdaných klíčů … Posledním krokem je už jen nahlásit změnu u jednotlivých dodavatelů médií a služeb, správci bytového domu a do 30 dnů oznámit změnu vlastnictví příslušnému správci daně.