spotřeba zemního plynu v červenci v Německém průmyslu je výrazně nižší než v předchozích letech

Německá spolková síťová agentura má v úmyslu zveřejňovat údaje o spotřebě plynu v Německém průmyslu každý týden
Německá spolková síťová agentura má v úmyslu zveřejňovat údaje o spotřebě plynu v Německém průmyslu každý týden

Německý průmysl spotřeboval v červenci 2022 výrazně méně plynu než ve stejném měsíci za poslední čtyři roky. Podle šéfa Spolkové síťové agentury je to znamení, že se lze vyhnout nouzové situaci v oblasti plynu.

Spotřeba zemního plynu průmyslových zákazníků v Německu byla v červenci zhruba 21,3 procenta pod červencovým průměrem za roky 2018 až 2021. Oznámila to ve čtvrtek Spolková agentura pro sítě ve své nejnovější zprávě o hospodaření s plynem. V červnu byla hodnota 13,6 procenta a v květnu 11,6 procenta pod čtyřletým průměrem.

 „Pokles spotřeby plynu v průmyslu ukazuje, že se nám podaří odvrátit plynovou nouzi,“ řekl Klaus Müller , prezident Německé tiskové agentury. „Jakkoli mohou být ohromně vysoké ceny a úspory bolestivé, skutečný nedostatek plynu by byl ještě závažnější.“

Německá spolková síťová agentura má v úmyslu zveřejňovat údaje o spotřebě plynu v Německém průmyslu každý týden

Do budoucna hodlá úřad údaje o spotřebě plynu v průmyslu zveřejňovat každý čtvrtek. Kromě týdenních hodnot by se měl měsíčně zobrazovat i procentuální pokles spotřeby. Připravuje se také prezentace spotřeby plynu odběratelů v domácnostech.

„Domácnosti nemohou v tuto chvíli s ohledem na letní teploty šetřit,“ pokračuje Müller. Kdy se ochladí, záleží i na domácnostech. „Ti, kteří šetří plyn, ušetří také peníze a pomohou vyhnout se nedostatku plynu.“

Německé ministerstvo hospodářství o úspoře energie: „Německo se stmívá, ale v našich vnitřních městech se nehrotí tma“

Ministerstvo hospodářství o úspoře energie: „Německo se stmívá, ale v našich vnitřních městech se nehrotí tma“
Ministerstvo hospodářství o úspoře energie: „Německo se stmívá, ale v našich vnitřních městech se nehrotí tma“

Plány Německé federální vlády na úsporu energie představené ve středu nepovedou k temným vnitřním městům. Oznámilo to ministerstvo hospodářství. Výlohy a pouliční osvětlení by zůstaly svítit, ale osvětlené billboardy jsou jiné.

Berlín. Nové požadavky na úsporu energie podle spolkového ministerstva hospodářství nepovedou k temnotě ve městech. „Výlohy a pouliční osvětlení nejsou zahrnuty do nařízení o úsporách energie, které vláda schválila včera, ale spíše světelné reklamní tabule,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí německé tiskové agentury v Berlíně. „Tady se musí osvětlení vypnout mezi 22:00 a 16:00 následujícího dne.“ Osvětlení by se mělo znovu zapínat až odpoledne, protože přes den je stejně jasnější.

Bezpečnost je brána v úvahu
To také zohledňuje bezpečnostní požadavky ve vnitřních městech, protože ulice a výlohy zůstávají osvětleny, uvedla mluvčí. „Ve zkratce: Německo se stmívá, ale v našich vnitřních městech se nestává tma. Bezpečnost zůstává zaručena.”

Kabinet ve středu rozhodl o nových projektech energetických úspor, které budou platit od září. Kromě předpisů o světelné reklamě počítají také s menším vytápěním veřejných budov.

Donald Westbrook: „L. Ron Hubbard a scientologické studie“: Nová cesta ke studiu Scientologie

08/06/2022 MASSIMO INTROVIGNE

Na tuto knihu z řady Cambridge Elements se možná jednou bude vzpomínat jako na první učebnici „scientologických studií 2.0″.

autor: Massimo Introvigne

Cambridge Elements uvedlo na trh nakladatelství Cambridge University Press v roce 2019 jako nový ambiciózní koncept vědeckého publikování. Záměrem bylo požádat přední vědce z nejrůznějších oborů, aby napsali krátkého recenzovaného průvodce tématem, na které se specializují, a doufat, že se stane klíčovou příručkou pro vysokoškolské studenty na mnoho dalších let.

Donald Westbrook již v roce 2018 vydal v nakladatelství Oxford University Press důležitou knihu o Scientologii s názvem „Among the Scientologists [Mezi scientology]: „Historie, teologie a praxe“. Spíše než na slavné členy Scientologické církve, kteří jsou často zmiňováni v médiích, se tato kniha zaměřila na „obyčejné scientology“, kteří zůstávají do značné míry neviditelní, ale udržují každodenní činnost a růst církve. „Obyčejní scientologové“ by měli být méně kontroverzní než celebrity, přesto Westbrookova práce z roku 2018 musela brát v úvahu odpor některých kruhů vůči jakémukoli pokusu o studium Scientologie jiným než nepřátelským způsobem. Odpůrci Scientologie z řad antikultovních hnutí totiž okamžitě vyjádřili nad knihou svou nelibost.

Westbrook opakovaně vyjádřil názor, že je nejvyšší čas přejít do fáze „scientologických studií 2.0″, což je výraz, který jsem v roce 2017 sám vymyslel, tj. studií o Scientologické církvi a jejím zakladateli L. Ronu Hubbardovi, které sice nebudou ignorovat kontroverze, ale neudělají z nich hlavní předmět výzkumu a budou zkoumat Scientologii a Hubbarda tak, jak by se to dělalo u jiných náboženství a jejich zakladatelů.

V knize Cambridge Elements „L. Ron Hubbard and Scientology Studies“ (2022) jde Westbrook ještě o krok dál. Spíše než aby pouze diskutoval o tom, jak žádoucí by byla „scientologická studia 2.0″, odhodlaně se pouští do nového přístupu. Jeho kniha není Hubbardovým životopisem ani syntézou jeho náboženských myšlenek, ale příručkou, která učí badatele a studenty, jak by se měla Scientologie studovat.

V první části knihy Westbrook podává přehled o historii scientologických studií. Zmiňuje se o problémech a nedorozuměních v prvních letech akademického studia Scientologie, ale upozorňuje, že komentáře založené na incidentech, které stály proti Scientologické církvi a některým akademickým vědcům před čtyřiceti či padesáti lety, nepopisují přesně dnešní situaci. Církev sice považuje některé dokumenty za důvěrné, stejně jako mnoho jiných náboženství, ale je ochotna spolupracovat se skutečnými vědci. Westbrook popisuje své vlastní zkušenosti, které jsou pozitivní a příliš se neliší od toho, s čím se akademici setkávají při terénním výzkumu jiných náboženství.

Westbrook také zmiňuje, že o Scientologii vznikly cenné studie, například knihy J. Gordona Meltona a Alda Natale Terrina a několik článků, mezi nimiž uvádí ty, které byly publikovány v „The Journal of CESNUR“, vědeckém časopise, jehož jsem redaktorem. Další studie byly ovlivněny antikultisty a odpadlými bývalými členy, ale přesto nabízely možnost vědeckých diskusí o důležitých aspektech Scientologie.

Ve druhé části Westbrook popisuje, jak Hubbarda vnímají současní scientologové, včetně generace, která se s ním osobně nesetkala nebo se dokonce narodila, až když zakladatel Scientologie v roce 1986 zemřel. Ačkoli někdo může mít povrchní dojem, že Hubbard byl po své smrti „zbožštěn“, Westbrook vysvětluje, že pro scientology není „o nic božštější, než jakými se mohou stát všichni scientologové“, kteří používají „technologii“, „kterou za svého života navrhl, kodifikoval a zdokonalil“. Hubbard se považoval za „badatele a inženýra mysli a ducha“ a takto ho scientologové vnímají i nadále. Při popisu svého vztahu k Hubbardovu učení nemají tendenci používat slova jako „víra“ nebo „přesvědčení“, poznamenává Westbrook. Dávají přednost „výrazům jako poznání, technologie a funkčnost“, čímž naznačují, že stát se scientologem není otázkou víry, ale poznání, ke kterému člověk dojde prostřednictvím zkušenosti, že Hubbardova duchovní technologie funguje.

Ve třetí části knihy nás Westbrook provází na fascinující pouti po místech, kde Hubbard vyvinul svou technologii, a po dalších místech, která jsou pro historii Scientologie zásadní. Slovo „pouť“ zde není pouze metaforické. Stejně jako jiná náboženství i Scientologie věnovala značné prostředky na zachování, obnovu a zpřístupnění míst, kde Hubbard žil, pracoval a vyvíjel Dianetiku a Scientologii. Scientologové, ale i ne-scientologové, se mohou dozvědět mnoho podrobností o Hubbardovi a Církvi při návštěvě těchto míst, která se svým způsobem stala „svatými“ a „poutními místy“ pro Hubbardovi stoupence.

Ve čtvrté části je uvedena řada knihoven a archivů, které mají důležité sbírky o L. Ronu Hubbardovi a Scientologii. Seznam není určen pouze pro vědce a vyvrací mýtus, že Scientologii nelze studovat pro nedostatek primárních dokumentů, takže je člověk odkázán na nepřátelské výpovědi odpadlých bývalých členů. Westbrook sice doufá, že jednoho dne Scientologie umožní větší přístup do svých archivů, ale zároveň vysvětluje, že vědci, kteří jsou připraveni plnit své domácí úkoly, mají k dispozici tisíce primárních dokumentů, s nimiž mohou pracovat.

Jak tedy Westbrook vysvětluje v závěrečné páté části, není to nedostatek pramenů, ale předsudky, zaujatost a zlovolný tlak odpůrců, které někdy brání vědcům ve studiu Scientologie. Nyní se však objevují „scientologická studia 2.0″ (vlastně i díky samotnému Westbrookovi), spolu s perspektivními podoblastmi výzkumu, jako je adaptace Scientologie na neamerický kontext, její vliv na umění a její „sociální angažovanost a humanitární působení“, u nichž autor zmiňuje průkopnické studie francouzské badatelky Bernadette Rigal-Cellardové. Svazek je doplněn glosářem, chronologií a bibliografií.

Cambridge Elements jsou krátké povahy. Nenabízejí encyklopedický pohled na své téma, ale naznačují, jak by se mělo studovat. Pro pochopení účelu nelze než konstatovat, že se to Westbrookovi podařilo na výbornou. V budoucnu by bylo obtížné seriózně studovat Scientologii, aniž bychom vzali v úvahu metodologické návody tohoto textu a zabývali se jimi. Na Westbrookův Element se možná jednou bude vzpomínat jako na první skutečnou knihu napsanou ve stylu „scientologických studií 2.0″. Dokazuje, že „scientologická studia 2.0″ jsou myšlenkou, jejíž čas nadešel.

Nahlédněte do Ritzy Real Estate zesnulé Ivany Trumpové

Nahlédněte do Ritzy Real Estate zesnulé Ivany Trumpové
Nahlédněte do Ritzy Real Estate zesnulé Ivany Trumpové

Ivana Trumpová , velká osobnost a první ze tří manželek Donalda Trumpa , zemřela začátkem tohoto měsíce ve věku 73 let.

Okouzlující zařízení z 80. let, které dohlíželo na interiérový design pro The Trump Organization, přineslo její styl křiklavého lesku do míst, jako je Trump Tower a Plaza Hotel.

„Jestli mohlo být něco olemováno zlatem nebo čalouněno damaškem, tak to bylo,“ bylo podle Guardianu jejím heslem. Tento vzhled se stal základním prvkem značky Trump .

Po jejich velmi medializovaném rozvodu v roce 1992 spustila tato podnikatelka oblíbené řady oblečení a šperků na Home Shopping Network a QVC.

Její zlatý nádech se táhne i po její smrti s odkazem špičkových nemovitostí. Nabízíme prohlídku honosných nemovitostí, které vlastní matka Ivanky Trumpové, Donald Trump Jr. a Eric Trump.

Greenwich, ČT
Během manželství si Ivana a Donald užívali víkendové útočiště v malebném městě Greenwich, ČT .

V roce 1982 tam koupili nábřeží za 4 miliony dolarů.

Ivana si toto bydliště ponechala, když se manželé rozvedli. V roce 1998 ho prodala za 15 milionů dolarů.

Sídlo o rozloze 20 000 čtverečních stop a osmi ložnicemi, které se rozkládá na téměř 6 hektarech, se vrátilo na trh v roce 2018 za 45 milionů dolarů. V té době to byl dům s nejvyšší cenou v Greenwichi. V roce 2019 byla znovu uvedena na burzu za 38,5 milionu $, poté byla v následujícím roce snížena na 32 milionů $. Neexistuje žádný záznam, že dům byl prodán.

Prodejci dům zrekonstruovali, konkrétně odstranili plátkové zlato , které Ivana přidala do gruzínského koloniálu. Přidali také krytý bazén, penzion a tenisový kurt.

Součástí luxusního areálu je také hřiště na minigolf, venkovní bazén, přístaviště s hlubokou vodou, třípatrová rotunda a domácí kino.

Greenwich, CT, sídlo, které kdysi vlastnili Donald a Ivana Trumpovi
Greenwich, CT, sídlo, které kdysi vlastnili Donald a Ivana Trumpovi

New York City, NY

Po rozvodu Ivana zaplatila v roce 1992 2,5 milionu dolarů za úžasný městský dům na Upper East Side , kde vychovávala své děti.

Vlastně z přelomu století dala přirozeně svůj designový cit. To zahrnovalo zlacené dekorace, lustry a nástěnné malby. Půdorys obsahuje formální jídelnu, obývací pokoj a tělocvičnu.

Vnitřní prostory mají také „leopardí pokoj“ s dekorem se zvířecím vzorem. Točité schodiště se táhne do všech sedmi pater domu.

Ivana žila v tomto domě přes 30 let a byla nalezena na dně schodiště poté, co údajně utrpěla zástavu srdce.

V roce 2004 poskytla pořadu „Extra“ prohlídku svého bydliště.

Palm Beach, FL

Krátce po rozvodu si Ivana také vybrala španělské středomořské sídlo v luxusní lokalitě na jižní Floridě, kterou upřednostňuje rodina Trumpových.

Nachází se asi půl míle od Mar-a-Lago , kde Donald bydlí.

Zdá se, že Ivanin vkus na floridské nemovitosti byl výnosný.

Svůj dům v Palm Beach koupila v roce 1994 za 4,4 milionu dolarů. Dům byl kotován v únoru 2014 za 18,9 milionu $, poté prodán později v létě za 16,6 milionu $.

Kupující renovovali rezidenci z 20. let a letos v květnu ji prodali za neuvěřitelných 73 milionů dolarů.

Dům s devíti ložnicemi a 11 koupelnami nabízí 12 352 čtverečních stop obytné plochy na akrovém pozemku. Zahrnuje pobřežní pozemky přes ulici, propojené podzemním tunelem. Dům navržený Addisonem Miznerem získal v roce 1990 status významného místa.

Ivana také vlastnila menší rozpětí Palm Beach , které si v roce 1999 vybrala za 1,85 milionu dolarů. Dům s pěti ložnicemi zřejmě zrekonstruovala, ale nikdy se do něj nenastěhovala. Místo toho ho v roce 2004 prodala za 2,55 milionu dolarů. Nemovitost o rozloze 3 700 čtverečních stop zahrnovala samostatný penzion, bazén, fontánu a zahrady.


Miami Beach a dál

Ivana si v roce 2009 pořídila pied à terre z Miami Beach za 635 000 dolarů. Byt s jednou ložnicí a 1,5 vanou nabízí výhled na centrum města a obyvatelé budovy mají přístup k bazénu a plážovému klubu.

Také se říká, že vlastnila domy v Londýně a St-Tropez na jihu Francie.

Claude Racine & Noah Valinsky

Claude a Noah jsou párem tanečníků a choreografů, kteří kombinují její klasický taneční styl s pouličním tancem a ukazují tak nový přístup k tanci, díky kterému jsou poptávání u filmařů, do televizních pořadů a do reklam.

Claude Racine & Noah Valinsky
Claude Racine & Noah Valinsky

Claude Racine a Noah Valinsky z Los Angeles jsou tvůrčí silou vystupující pod značkou Cloah Movement, která se vyznačuje avantgardní choreografií a tvůrčím režijním stylem.

CLAUDE RACINE & NOAH VALINSKY
CLAUDE RACINE & NOAH VALINSKY

Tato manželská dvojice kombinuje své klasické taneční vzdělání s pouličním stylem a poskytuje nový přístup k choreografii, díky čemuž se dostali do širšího povědomí a na mapu tanečního světa.

O KLAUDE A NOAH

Claude Racine pochází z Montrealu a ve věku 8 let se přestěhovala do Arizony, kde absolvovala roky formálního tréninku v jazzu, baletu. Noah Valinsky byl kluk centra z Chicaga, kde se učil pohybům a rytmům tance, který se tancoval na ulicích. Tanec byl pro Noaha cestou jak uniknout z těžkostí, kterými v životě procházel. Spolu se setkali na pódiu, když dostali společnou práci v Los Angeles. Claude a Noah, se spojili pracovně i v osobním životě a našli společný styl tím, že on vyladil jeho ušlechtilý pouliční styl a spojil ho s její půvabnou technikou a strukturou.

Scientologové
Scientologové

Pár tanečníků a choreografů pracoval s nejlepšími umělci jako jsou Jonas Brothers, Gwen Stefani, Florence a The Machine, Toni Braxton a Zendaya. Jejich televizní vystoupení zahrnují vše od Will a Grace a Glee po The Voice and Grammys – nemluvě o tom, že jsou zcela v souladu s vkusem Netflixu, Amazonu, Nickelodeona, Sony Pictures a Disneye.

Claude Racine & Noah Valinsky scientology
Claude Racine & Noah Valinsky scientology

Úspěch Claude a Noah je motivoval k tomu, aby se vrátili, otevřeli své studio Cloah Movement a učili nadějné tanečníky různým stylům tance. Sdílejí svůj talent s ostatními, protože věří, že „tanec je zkratkou ke štěstí“.

Scientologická televize
Scientologická televize

Scientologická televize začala vysílat 12. března 2018. Od svého spuštění byla Scientologické televize sledována ve 240 zemích a teritoriích v 17 jazycích. Scientologická televize, kterou lidé sledují na šesti kontinentech uspokojuje zájem lidí o scientologii, představuje každodenní život scientologů a představuje církev jako celosvětovou organizaci s jejími programy na zlepšení společnosti, které ovlivnily životy milionů lidí po celém světě. Scientologická televize také představuje dokumenty nezávislých filmařů, kteří přináší průřez kulturami a vírami, a sdílejí společný účel po povznesení společnosti.

Světové fórum spravedlnosti IV Přednášející: Mary Shuttleworthová

Pro každého mladého člověka, který se této příležitosti zhostí, existuje podpůrná ruka od těch, kteří prorazili cestu a podrželi dveře otevřené k pokroku.

Mary Shuttleworthová
Mary Shuttleworthová

Dr. Mary Shuttleworthová , která se narodila a vyrostla v apartheidu v Jižní Africe,  na vlastní oči  viděla ničivé důsledky diskriminace a nedostatku základních lidských práv. Shuttleworthová si byla jistá, že dlouhodobým řešením pro zlepšení podmínek je vzdělání, a proto získala doktorát v oboru pedagogické vedení a změny na Fielding Graduate University a v roce 2001 založila neziskovou společnost Youth for Human Rights International (YHRI), iniciativu zaměřenou na vzdělávání mládeže o lidských právech. práva, konkrétně Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů.

Dr. Shuttleworthová, odborník na budování mostů přes kulturní a geografické rozdíly, obeplul zeměkouli, setkal se s králi, prezidenty, premiéry a představiteli Organizace spojených národů, aby prostřednictvím vzdělávání inspiroval vedení.

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize
Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize

Vážení občané ČR na portálu Občana (https://obcan.portal.gov.cz) jsme zřídili elektronickou petici (Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize), která se podepisuje pomocí bankovní identity a je plnohodnotnou peticí, se kterou můžeme předstoupit před poslance Parlamentu ČR.  Žádáme Vás o její podepsání. Děkujeme Jiří Janeček Hnutí PES https://portal.gov.cz/e-petice/137-petice-za-zakaz-vyvozu-levne-elektriny-mimo-cr-a-reseni-energeticke-krize  

PETICE ZA ZÁKAZ VÝVOZU LEVNÉ ELEKTŘINY MIMO ČR A ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda České republiky pod vedením Petra Fialy (ODS) začala zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a zmírnila dopady cen energií na občany i na ekonomiku České republiky. Žádáme zejména:

1. Zákaz vývozu levné české elektřiny mimo ČR

Levná česká elektřina musí být prodávána napřímo českým občanům, nikoliv dodávána na Evropskou burzu a odtud s výraznou přirážkou prodávána zpět do České republiky.

2. Odstoupení České republiky od systému emisních povolenek EU

Systém emisních povolenek již dávno neplní svoji původní funkci, stal se nástrojem spekulantů a je jednou z hlavních příčin zdražování energií.

3. Uzavření dlouhodobých kontraktů na nákup levného plynu přímo s jeho producenty

V současné době ČR nakupuje plyn přes německé nebo jiné překupníky. Tito překupníci nakupují levný plyn přímo od producentů a s výrazným navýšením ceny jej prodávají do ČR.

4. Přechodné snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot

Žádáme snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot podobně, jako k tomu přistoupilo Polsko nebo Maďarsko.

5. Regulaci ceny elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů

Společnost ČEZ vyrábí téměř 3/4 z celkového objemu výroby elektřiny v Česku a vlastníkem ČEZu je ze 70% český stát. Stát má v rukou řadu regulačních nástrojů jako zastropovánícen elektřiny či zdanění zisků ČEZu. Místo toho ČEZ připravuje další zvýšení cen elektřiny.

6. Odstoupení od projektu Green Deal („Zelený úděl“)

Přehnaná podpora obnovitelných zdrojů je jednou z hlavních příčin současných cen energií. Green Deal bude tento trend dále prohlubovat a jeho realizace povede k devastujícím dopadům na ekonomiku a životní úroveň obyvatel Evropy a České republiky.

 

Místo reálných řešení zatím vláda Petra Fialy občanům ČR nabízela pouze ideologické fráze a „záplaty“ ve formě jednorázových finančních příspěvků. To je ale pouze částečné, krátkodobé a velmi omezené řešení. Vysoké ceny energií se výrazně podílejí na snižování konkurenceschopnosti českých výrobců, růstu inflace a prohlubování chudoby českých občanů.

Touto peticí žádáme vládu, aby začala účinně a neodkladně jednat v zájmu nás, občanů České republiky, nikoliv v zájmu úzkých zájmových skupin.

 

 

Petiční výbor ve složení:

– Jakub Olbert, Praha, Hnutí PES, předseda

– Jiří Janeček, Jince, Hnutí PES, místopředseda

– Bedřich Šmudla, Hnutí PES, Karlovy Vary

– Ing. Josef Lank, Vratislavice nad Nisou, Hnutí PES

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizacíPronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Nezařízený rodinného domu 6+1, 380 m² s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a pěkně upravenou zahradou (534 m2) se zahradním altánek v poklidné rezidenční zástavbě obce Horoměřice v těsném sousedství Prahy.

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

V přízemí domu se nachází šatna,

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

velká otevřená kuchyň s mnoha vestavěnými skříňkami, velká jídelna, prostorný otevřený obývací pokoj s krbem, pracovna, ložnice pro hosty a koupelna se sprchovým koutem.

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
koupelna s WC, bidetem, vanou a dvěma umyvadly - Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
koupelna s WC, bidetem, vanou a dvěma umyvadly – Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

V prvním patře je hlavní ložnice s vlastní koupelnou a šatnou, další dvě ložnice, hlavní koupelna a prostorná galerie.

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

V suterénu je situována společenská místnost, koupelna se sprchou, prádelna s pračkou a sušičkou a úložná komora.

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Alarm, klimatizace v patře, elektrické vytápění, na podlahách parkety, dlažba a mramor, na zahradě je terasa, půvabný altánek a bazén.

Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Garáž pro dva vozy. Údržba zahrady a bazénu jsou zahrnuty v nájmu.

garáž - Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4x7 m a klimatizací
garáž – Pronájem domu 6+1, 380 m² Horoměřice s venkovním vyhřívaným bazénem 4×7 m a klimatizací

Dobře dostupná oblast, kterou tvoří převážně rodinné domy. Na stanici metra Dejvická se dostanete MHD za 25 minut. Na letiště Václava Havla za 12 minut a do OC Šestka za 10 minut. V místě najdete veškerou občanskou vybavenost – mateřské a základní školy, lékaře, lékárny, restaurace, obchody, dětská hřiště a poštu. Pro volnočasové aktivity můžete využít v okolí sportcentrum, bazén, florbalové a volejbalové hřiště, venkovní posilovny nebo cyklostezky. Na procházku se lze vydat k nedaleké Třešňovce nebo do areálu v Horoměřickém zámku či vyrazit na kole podél Horoměřického potoka. Dále pak poblíž nalezneme poštu, knihovnu nebo lékárnu. Fixní platba za služby 5000Kč/měs. Elektřina se převádí na nájemce. Poptávající klient je srozuměn s úhradou provize ve výši 1 měsíčního nájmu plus DPH. Nabízíme Vám videoprohlídku této nemovitosti z pohodlí Vašeho domova v reálném čase přes Skype, WhatsApp a další komunikační platformy.

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

PROJEKT LUNCHBOX DOSTÁVÁ IMPULS

Recepce produktů Little Bit v našem centru Solidarity Helping Hand v Pretorii North. Zleva jsou Nandi Twala, Lily Geerdts, Hannes Noëth, Mary Shuttleworth, René Roux a Margolé Riekert.
Recepce produktů Little Bit v našem centru Solidarity Helping Hand v Pretorii North. Zleva jsou Nandi Twala, Lily Geerdts, Hannes Noëth, Mary Shuttleworth, René Roux a Margolé Riekert.

Projekt Lunch Box společnosti Solidarity Helping Hand nedávno obdržel první dodávku produktu Little Bits společnosti Nutrilite.

Tento produkt bude distribuován do 10 regionů přibližně 8 000 dětem, které jsou součástí tohoto projektu.

Výrobek Little Bits poskytuje 15 základních vitamínů a minerálů pro děti ve věku od šesti měsíců do pěti let – to v 1g sáčku. Tento mikronutriční prášek byl navržen společností Nutrilite v souladu s pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO) pro boj s podvýživou u dětí ve věkové skupině od šesti měsíců do pěti let.

Dar byl umožněn díky partnerství s Headstart Kids, neziskovou organizací, která se zaměřuje na optimální vývoj dítěte. Hannes Noëth, výkonný ředitel Helpende Hand, říká, že produkt Little Bits posouvá projekt Lunchbox na další úroveň.

„Výrobek Little Bits budeme podávat po dobu tří až čtyř měsíců jako doplněk stravy, kterou již batolatům poskytujeme,“ dodává Noëth.

Podle WHO vede podvýživa k nedostatečnému rozvoji mozku a těla dítěte, což je činí náchylnými k nemocem. Kromě toho podvýživa způsobí, že 3 miliony dětí zemřou každý rok před dovršením pátých narozenin. Lily Geerdts, generální ředitelka Headstart Kids, říká, že Little Bits je dar ve výši 10 $ na dítě měsíčně a je umožněn díky kampani Amway Power of 5.

„Když naše partnerství začne distribuovat produkt Little Bits, musí ho děti používat alespoň čtyři měsíce. Dítě tak může skutečně těžit z mikroživin,“ vysvětluje Geerdts.

„Na produktu Little Bits na mě udělal dojem, že během prvních šesti měsíců výsledky ukazují 93% snížení nedostatku železa a 40% snížení nedostatečného rozvoje. To jsou důležité součásti pro optimální fungování dítěte.

„Malé kousíčky, které budou nyní poskytovány batolatům z projektu Kosblikkie, jsou skvělým doplňkem k talíři jídla, které jim denně poskytujeme. Nyní si můžeme být jisti, že kouzlo je nejen plné, ale že děti dostanou potřebné vitamíny a minerály, které potřebují k růstu a učení,“ říká Margole Riekert, organizátorka projektu Lunch Box Project.

Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.

Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.
Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.

Když velké mysli myslí stejně, mohou ovládnout svět. Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.

Zakladatelka dětské školy HeadStart, Lily Geerdts, mění životy tisíců dětí na denní bázi a snaží se vybavit produktivní a efektivní občany naší země. Hlavním cílem HeadStart je vymýtit podvýživu, aktivovat klíčové a kritické učení přiměřené věku a zajistit optimální vývoj dítěte omezením zakrnění a nedostatku železa prostřednictvím holistického, kolaborativního programu zdraví HeadStart. „Dopad, který má náš program na Jižní Afriku prostřednictvím našeho celosvětového partnerství s produkty Nutrilite™ Little Bits, je skutečně významný, protože ovlivňuje a zvrací nedostatek železa a zpomalení růstu u dětí v prvních pěti letech,“ říká Lily.

Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.
Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.

Všechno to začalo Lilyinou osobní cestou, když do jejího života v roce 2006 vstoupil její adoptivní syn ve věku šesti let poté, co zemřela jeho biologická matka. „Přimělo mě to podívat se na realitu, které čelíme v souvislosti s podvýživou v platformě Early Childhood Development (ECD). Převrácení podvýživy v podobě nedostatku železa a zpomalení růstu může zlepšit schopnost dítěte optimálně fungovat ve třídě. Jak vyrostou, oni
může pozitivně ovlivnit růst ekonomiky naší země.“ Když vyrůstala, Mary Shuttleworthová byla pro Lily jako druhá matka. „Během svých studentských let jsem také bydlel s ní a její rodinou v Los Angeles. My dva jsme velmi zapálení pro naše platformy a na osobní úrovni tvrdě pracujeme a hrajeme tvrdě.“ Vzhledem k povaze jejich práce se ujišťují, že mají prostoje s vlastní rodinou a udělají si čas na cestování a poznávání. „Nejprve jsem studovala počítačovou grafiku na Platt College v Burbanku v Kalifornii, a než jsem se vdala, měla jsem plné ruce práce s titulem B.Com,“ říká Lily. Od doby, kdy byla malá holčička, Lily chtěla být jen mámou. Poté, když jí bylo řečeno, že nemůže mít děti, má nyní Lily to potěšení být nevlastní matkou, adoptivní matkou a biologickou matkou svých čtyř vzácných dětí. „Dopad a změny, které vidím u dětí, se kterými pracujeme, jsou skutečně obohacující. Je mi ctí, že mohu dělat to, co miluji.“

Mary, která vyrůstala během apartheidu v Jižní Africe, viděla ničivé
účinky diskriminace. „V 15 letech, když jsem cestoval a studoval v Evropě, viděl jsem další diskriminaci a uvědomil jsem si, že diskriminace je globální problém, který ohrožuje jednotlivce, komunity a země po celém světě.“ Mary se dozvěděla
o Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (UDHR) z roku 1948.

Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.
Lily Geerdts a Mary Shuttleworth tvoří jeden úžasný tým a sdílejí stejnou vášeň: měnit životy naší další generace.

Pak si uvědomila, že 193 zemí je členy Organizace spojených národů. „Takže těchto 30 univerzálních práv je jako společný základ, společný bod respektu, společná odpovědnost, kterou všichni sdílíme… univerzálně.“ YHRI, což je zkratka pro Youth for Human Rights International a je dobrovolnickou organizací, byla založena Mary Shuttleworthová. „Mým nejpamátnějším zážitkem je setkání s dobrovolníky na místě, v jejich vlastních komunitách a učení se od nich z první ruky o výzvách, kterým čelí, a o pozoruhodné práci, kterou odvádějí při výuce lidských práv. Zvlášť, když se osobně setkávám s lidmi, kteří nyní znají svá lidská práva a více důvěřují sami sobě a svým schopnostem.“

V očích Marie „Vědění je síla“. „Slyšet o tom, jaký obrovský dopad má učení o lidských právech. Například 9letý chlapec vážně uvažoval o sebevraždě kvůli šikaně. Když se prostřednictvím YHRI dozvěděl o lidských právech, uvědomil si, že tito násilníci nemají právo ho šikanovat. Nahlásil je. To mu změnilo život. Škola napsala dopis, ve kterém ocenila YHRI, a já mohu skutečně prohlásit , že program Mládež pro lidská práva zachraňuje životy.“ Mary denně dostává mnoho dopisů s podobnými příběhy, a proto ví, že to, co dělá, skutečně funguje. „Je tak hřejivé vidět, kolik mladých lidí, učitelů a vládních úředníků podporuje YHRI,“ dodává.

Marie je také učitelkou. „S tímto exponenciálním rozšířením je náš materiál YHRI nyní dostupný ve 27 jazycích a díky širokému přístupu k internetu můžeme učit více lidí rychleji než kdykoli předtím.“ S neuvěřitelnou podporou, které se jim dostalo,
roste výchova k lidským právům rychle a daleko. „S touto energií a nadšením můžeme skutečně učinit tento svět ohleduplnějším a mírumilovnějším.“

Text: Suanne Engelbrecht

Fotografie: Mariska Venter z Color Photography