Archiv autora: Miroslav Játro

Nedostatek polovodičů: Evropa je připravena nastolit rovnováhu sil, ujišťuje Thierry Breton

Evropský průmysl, včetně celého jeho automobilového sektoru, se omezuje na potápění kvůli nedostatku dostatečných dodávek polovodičů, elektronických součástek, pro které má Asie trh. Evropský komisař Thierry Breton dlouhodobě usiluje o to, aby starý kontinent posílil své výrobní kapacity. Zahraniční investice však do Evropy přicházejí pomalu. Thierry Breton dokonce zmiňuje schopnost Evropy „zapojit se do mocenských vztahů“.

Thierry Breton, bývalý ministr hospodářství a financí, bývalý prezident Thomson a France Telecom, je evropský komisař odpovědný za průmyslovou politiku, vnitřní trh, digitál, obranu a vesmír.
Thierry Breton, bývalý ministr hospodářství a financí, bývalý prezident Thomson a France Telecom, je evropský komisař odpovědný za průmyslovou politiku, vnitřní trh, digitál, obranu a vesmír.

Polovodiče jsou elektronické „čipy“, které tvoří mozek a nervový systém všech moderních objektů. Od hodinek po letadla, včetně smartphonů, aut a továrních robotů. Od roku 1989 dodnes klesl podíl Evropy na celosvětové výrobě čipů ze 44 % na… 9 %. Spojené státy utrpěly téměř stejný pokles. Asie převzala moc. S omezeními, nárůstem prodeje digitálních produktů a poté náhlým oživením způsobuje nedostatek čipů hrozivé otřesy ve čtvrtině evropských továren, včetně celého automobilového průmyslu.V posledních měsících o desítky miliard výrobci čipů Texas Instrument, Intel, TSMC a Samsung znásobili oznámení o nových továrnách v Japonsku, Jižní Koreji a Spojených státech. V Evropě se od továrny vytvořené společností Intel v Irsku v roce 1989 stalo jen málo, s výjimkou továrny, kterou Bosch slavnostně otevřel v červnu v Drážďanech (Německo). Intel slibuje investice v Evropě, ale štve Brusel, aby zvýšil podíly mezi státy. Francie vyzdvihuje kvalitu svého ekosystému, soustředěného v Grenoblu, s laboratořemi CEA-Leti, továrnami Soitec a STMicroelectronics.

Projekty továren na výrobu polovodičů se množí po celém světě, ale ne v Evropě. Kde jsme ?

Pracoval jsem na tom od prvního dne svého mandátu, dlouho před současným nedostatkem.

S rozvojem elektrických vozidel, internetu věcí, 5G a edge-computingu vzroste globální trh ze současných 500 miliard dolarů na 1 000 miliard v roce 2030. Aby byla uspokojena poptávka, která se zdvojnásobí, musí se zdvojnásobit počet továren.

Dnes je 80 % světové výroby polovodičů omezeno v okruhu 2000 km kolem Tchaj-wanu, na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji, kolem Šanghaje, v Japonsku.

To vysvětluje, proč světoví výrobci zvyšují investice a chtějí diverzifikovat své výrobní oblasti, a to nejen ve Spojených státech. Se všemi herci jsem v kontaktu. Některé z těchto budoucích „megafabů“ by měly spatřit světlo světa na evropské půdě.

Co dělá Komise pro to, aby přilákala takové továrny, zejména ty společnosti Intel?

Dokončujeme legislativní text, „zákon o čipech“ (1), který umožní definovat strategii evropské autonomie v této oblasti a přizpůsobit pravidla státní podpory, aby byl náš kontinent konkurenceschopný, kromě Významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) byl zahájen v létě. Americký Intel oznámil záměr investovat v Evropě. Ostatní projekty jsou stejně pokročilé, ne-li více.

Nemůže se Evropa stát soběstačná v oblasti polovodičů sama?

Má úspěšné společnosti, jako jsou Infineon, NXP, Bosch, STMicroelectronics. Ale projekty, o kterých mluvíme, se týkají technologií umožňujících extrémně jemné rytiny, pod 7 nanometrů (nm), při 5 nm nebo dokonce 2 nm, zatímco naše společnosti spíše gravírují nad 30 nm. Právě proto, že se investice týkají převratných technologií, může Evropa uvažovat o financování z veřejného a soukromého sektoru pro tyto nové „mega-fabriky“, které budou přínosem pro naše subdodavatele, naše studenty a náš výzkum.

Má Francie šanci?

Excelence francouzského akademického výzkumu, zejména prostřednictvím CEA-Leti, kvalita infrastruktur a výhoda bezuhlíkové a atraktivní elektřiny objektivně činí z Francie vážného kandidáta.

A konečně, není evropský průmysl závislý na dobré vůli několika velkých amerických a asijských skupin?

Ne. Realita je taková, že globální hodnotový řetězec polovodičů je zcela závislý na Evropě. Počínaje výzkumem a vývojem. Většina výzkumu se provádí v Evropě, a to pro americké i asijské společnosti.

Právě v Evropě, v tomto případě v Nizozemsku, sídlí ASML, světový lídr v oblasti superrobotů, kteří vybavují závody na výrobu polovodičů. Tyto extrémně sofistikované stroje mají hodnotu mezi 200 a 500 miliony eur. Musíte je vědět, jak je postavit, zajistit jejich údržbu, přizpůsobit je. Pokud by se Evropa rozhodla přestat jej vyvážet, nemohly by se na světě stavět další továrny na polovodiče.

Má tedy Evropa prostředky k vyjednávání s polovodičovými giganty?

Nikdo plně nerozumí hodnotovému řetězci polovodičů. Tváří v tvář riziku přerušení části tohoto řetězce kvůli pandemii nebo geopolitice musíte být schopni zapojit se do mocenských vztahů.

To jsme udělali s vakcínami. Měli jsme nejlepší spojenectví s americkými laboratořemi. Spojené státy se rozhodly zablokovat jeho vývoz, dokud nedosáhnou stádní imunity. Díky tomu, že jsme se vybavili podobným nástrojem ke kontrole našeho vývozu zde v Evropě, jsme byli schopni znovu otevřít obchod. Toto je svět, ve kterém žijeme. Evropa se nesnaží repatriovat výrobu všeho, co potřebuje. Není protekcionistka. Ale není naivní. V rámci našich aliancí musíme být vždy schopni prosadit své silné stránky a své zájmy.

Nepochází další hrozba z těchto materiálů, částečně kontrolovaných Čínou?

„Zákon o čipech“, který připravujeme, počítá zejména se zabezpečením našich dodávek. Také Evropa má geologické zdroje, například v lithiu a dalších vzácných kovech, které lze využívat udržitelným způsobem. V souladu s těmito hodnotami také rozvíjíme externí partnerství s Kanadou, Chile a africkými zeměmi. Evropa je také velmi pokročilá, pokud jde o povinnost recyklace, zejména pokud jde o součásti baterií.

Pokud jde o Čínu, je významným obchodním partnerem. Stejně jako je Evropa velmi velký trh, bez kterého se Čína neobejde.

Tváří v tvář nové variantě Covid-19, jaký je nejlepší postoj v Evropě, aby se předešlo nové ekonomické krizi?

Nejprve se nechte masivně očkovat. Evropská unie je z hlediska očkování prvním kontinentem na světě. 75 % jeho populace je očkováno. Ale 65 milionů lidí ještě není.

Virus není vymýcen, musíme s ním žít. Digitální certifikáty, pokud neodhalují citlivé osobní údaje, přispěly k oživení hospodářského a společenského života.

V Evropě máme proces, kdy všechny státy mají možnost sekvenovat nové varianty, jakmile se objeví, a ověřit účinnost vakcín. K dnešnímu dni se to zdá být případ varianty Omicron. V případě potřeby jsme připraveni na průmyslové úrovni provést nezbytné úpravy posilovacích dávek vakcín.

Připomínám, že smlouvy podepsané s dodavateli messenger RNA vakcín je zavazují dodat během 2 až 3 měsíců vakcínu přizpůsobenou vzhledu varianty. V tuto chvíli se to nezdá být nutné.

Evropa má nyní výrobní kapacitu 300 milionů dávek měsíčně. Je to první kontinent, který vyrábí messenger RNA vakcíny proti Covidu na planetě. Během jednoho měsíce tak může poskytnout třetí dávku všem dospělým Evropanům.

Co si myslíte o hypotéze povinného očkování?

Tyto druhy rozhodnutí se přijímají na úrovni každého členského státu.

Na evropské úrovni je důležité připomenout, že Evropská léková agentura doporučila třetí dávku všem dospělým, kteří byli očkováni před šesti měsíci.

Nedávno jsem navštívil Bulharsko, Rumunsko a Slovensko, kde je proočkovanost nejnižší, abych povzbudil úřady těchto tří zemí k výraznému zintenzivnění očkovací kampaně.

Nedávné tragické ztroskotání lodi v Lamanšském průlivu nám připomnělo, že chudoba a války jsou příčinou příliš mnoha tragédií způsobených migrací. Co dělá Evropská unie pro omezení ekonomických příčin této migrace?

Vzhledem k tomu, že připomínáte tuto tragédii, dovolte mi nejprve připomenout svou oddanost plnému respektování pravidel a mezinárodních úmluv týkajících se přijímání migrantů. Je hrdostí a povinností Evropy respektovat je. Mnohé z těchto migračních jevů jsou samozřejmě vyvolány ekonomickými důvody.

Co se mě týče, mluvil bych konkrétněji o Africe, kterou dobře znám, na níž jsem velmi závislý a která čelí nesmírné výzvě z hlediska demografie. V roce 2050 počítejte s tím, že 40 procent obyvatel planety bude tvořit Afričan. Evropská unie se snaží pomoci zejména Africe zajistit pracovní podmínky na africké půdě všem jejím obyvatelům.

To bude předmětem evropsko-afrického summitu, který se bude konat za francouzského předsednictví EU na začátku roku 2022.

V oblastech, za které zodpovídám, aktivně hájím projekt družicové konstelace, zejména na nízké oběžné dráze Sever-Jih.

Tyto satelity nejprve zaručí bezpečnost vládních nebo mezivládních komunikací. Jak jsme viděli během krize Covid, pozemní síť je křehká. Nejen, že by mohl být přetížen, ale v případě kybernetického útoku musí být schopen těžit z redundance satelitů.

Tyto konstelace kromě pokrytí nepropojených oblastí v Evropě poskytnou také plnou konektivitu na celý africký kontinent. Všem jeho obyvatelům to umožní přístup k digitálním službám, využití tohoto informačního prostoru, který vytváří hodnotu a je faktorem inovací. Evropská unie a členské státy budou hlavními financovateli tohoto projektu. Už jsou pro rozvoj v Africe.

Jaký je váš názor na Quirinalskou smlouvu, která byla právě podepsána v Římě mezi Francií a Itálií?

Prvním praktickým vedlejším produktem byl například podpis dohody o vesmírné spolupráci.

Dvoustranné dohody, jako je ta mezi Francií a Itálií, jsou vždy vítány, i když nemohou nahradit evropskou spolupráci. Vesmírná dohoda už existuje například mezi Německem a Francií. Musí se však zapojit všechny členské státy, a proto Komise zahájila evropskou alianci pro odpalovací zařízení družic. Jde o to, co nejlépe rozdělit činnosti nejen mezi Německo, Itálii a Francii, možná také Španělsko a Portugalsko, ale také nutně všechny ostatní členské státy. To je velmi dobrá věc, protože je třeba mít na paměti, že máme evropskou vesmírnou politiku s rozpočtem 16 miliard eur na období 2021–2027.

Co si myslíte o současných manévrech mezi evropskými státy v obranném průmyslu, například ve spisech nových letadel a tanků budoucnosti? A jaká je role Evropského obranného fondu?

Bez společných evropských schopností není možná evropská obrana. Musíme proto sladit a spojit naše výrobní kapacity pro letadla, tanky, drony, rakety atd. To je celý význam „evropského strategického kompasu“, který se v současnosti vyvíjí.

To je také celý účel Evropského obranného fondu, za který zodpovídám a který se snaží financovat určitý počet symbolických „vlajkových“ projektů, posílit toto úsilí o spojení našich schopností, které má několik členských států a řada podniků všech velikostí.

Pochopíte, že mně jako takovému nepřísluší komentovat nejnovější průmyslové dohody mezi soukromými skupinami. Účelem fondu je podporovat průmyslovou spolupráci, stejně jako u tanků a bojových letadel, které jsou naprosto nezbytné pro jakoukoli evropskou obranu.

Brazílie. Prezident Lula odsuzuje „bezprecedentní incidenty v historii“ země

Prezident Lula 6. ledna 2023 v Brasílii
Prezident Lula 6. ledna 2023 v Brasílii

Několik hodin po invazi probolsonarských demonstrantů na mocenská místa v Brasílii promluvil prezident Lula, který před týdnem složil přísahu. Nařídil federální zásah, aby policie mohla zasáhnout a obnovit pořádek

Asi dvě hodiny po invazi probolsonarských demonstrantů v Kongresu, Nejvyšším soudu a prezidentském paláci na mocenská místa promluvil prezident Lula z Araraquary, města ve státě Sao Paulo (jihovýchod), kam tuto neděli cestoval. , 8. ledna 2023. Nařídil federální intervenci ve federálním distriktu, ve státě Brasilia. To ponechává federální policii volnost zasáhnout a obnovit pořádek.

„Všichni lidé budou potrestáni“

Brazilský prezident ujistil, že „všichni odpovědní za tento útok budou nalezeni a potrestáni“, přičemž je nazval „fašistickými vandaly“. „To, co se dnes stalo, nemá v historii země obdoby,“ odsoudil brazilský prezident.

Kolem 16:30 místního času tisíce protestujících proBolsonara, brazilského krajně pravicového exprezidenta, pochodovaly na náměstí Tří mocností v Brasílii. Poté, co byli zadrženi kordonem policie, stovky lidí vstoupily do Kongresu, Nejvyššího soudu a prezidentského paláce. Novináři, zejména AFP , zaznamenali velké škody . Tato epizoda připomíná tu, která se odehrála před dvěma lety téměř na den v Kapitolu ve Washingtonu, kam vtrhli příznivci Donalda Trumpa.

Zdroj: https://www.ouest-france.fr/monde/bresil/bresil-le-president-lula-denonce-des-incidents-sans-precedent-dans-l-histoire-du-pays-736c714e-8f96-11ed-af4b-47da76a71818

Peruánští policejní generálové a další zatčeni při štěpení

Zvolený peruánský prezident Pedro Castillo (R) a viceprezidentka Dina Boluarte zdraví své příznivce během oslavy v ústředí Peru Libre po slavnostním předání pověřovacích listin pro období 2021–2026 v Limě dne 23. července 2021
Zvolený peruánský prezident Pedro Castillo (R) a viceprezidentka Dina Boluarte zdraví své příznivce během oslavy v ústředí Peru Libre po slavnostním předání pověřovacích listin pro období 2021–2026 v Limě dne 23. července 2021

Orgány v Peru v pondělí zadržely tři policejní generály a tři další osoby za údajné zapojení do korupčního případu proti svrženému prezidentovi Pedru Castillovi, uvedlo ministerstvo vnitra.

Šestice podezřelých z účasti na „nepravidelném povyšování“ v policejních silách zasáhla „megaoperace“, uvedlo prohlášení ministerstva.

Tři ze šesti jsou aktivní policejní generálové podezřelí ze schválení povýšení s Castillovým údajným požehnáním výměnou za peníze.

Operace zahrnovala prohlídky v několika městech, včetně dvou domů v Limě bývalého ministra obrany Waltera Ayaly, který je rovněž vyšetřován, uvedlo ministerstvo.

Ayala i Castillo obvinění odmítli.

Bývalý velitel armády, generál Jose Vizcarra, a letectva, Jorge Chaparro, v listopadu tvrdil, že Castillova vláda na ně vyvíjela nátlak, aby povýšili důstojníky, kteří se nekvalifikovali.

Castillo byl zbaven úřadu a zatčen 7. prosince poté, co se pokusil rozpustit parlament, aby vládl dekretem v neúspěšném pokusu o takzvaný sebepřevrat.

Castillo, který byl prezidentem méně než rok a půl, je nyní obviněn ze vzpoury a spiknutí a byl nařízen ve vyšetřovací vazbě po dobu 18 měsíců.

Svržení bývalého učitele venkovské školy a předáka odborů vyvolalo protesty po celé zemi, přičemž peruánský ombudsman pro práva uvedl, že při střetech zahynulo 22 lidí a více než 600 bylo zraněno.

Americký senátor Rand Paul interpeluje ministra vnitra ohledně definice dezinformací

Americký senátor Rand Paul interpeluje ministra vnitra (Homeland Security Secretary), pod jehož gescí měl vzniknout Úřad pro dezinformace. Otitulkovali jsme pro vás část videa.

AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL
AMERICKÝ SENÁTOR RAND PAUL

Staňte se premium členem: https://jimmydorecomedy.com/join
Navštivte tour: https://jimmydorecomedy.com/tour
Odebírejte novinky emailem:
https://mailchi.mp/jimmydorecomedy/ytlivestreams
Web The Jimmy Dore show: https://jimmydorecomedy.com/

LIVESTREAM & OZNÁMENÍ TOUR:
Odebírejte oznámení emailem:
https://mailchi.mp/jimmydorecomedy/ytlivestreams
Twitter: https://twitter.com/jimmy_dore
Facebook: https://www.facebook.com/JimmyDoreShow
Instagram: https://www.instagram.com/thejimmydoreshow/

SLEDUJTE/POSLOUCHEJTE ZDARMA:
Videa: https://jimmydorecomedy.com/watch

Podcasty: https://jimmydorecomedy.com/podcasts
(Dostupné i na iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast nebo ve vašem oblíbeném přehrávači podcastů.)

PŘÍSTUP K CELÝM ŽIVÝM PŘENOSŮM A ZÁZNAMŮM:
Staňte se premium členem: https://jimmydorecomedy.com/join

PODPOŘTE THE JIMMY DORE SHOW:
Darujte: https://jimmydorecomedy.com/donate
Oficiální merchandise (Trička, mikiny, čepice, tašky): https://jimmydorecomedy.com/store

 

Německá armáda potřebovala veškerou svou sílu k potlačení povstání ve varšavském ghettu

Před 79 lety, tady v průběhu druhé světové války,16. května 1943, skončilo povstání proti nacistům ve varšavském ghettu. Nacistická Německá armáda okupovala celé Polsko. Povstání ve varšavském ghettu bylo nejvýznamnější židovskou odbojovou akcí druhé světové války. což způsobilo vážnou ztrátu prestiže nacistů.

Zajatí povstalci ve varšavském ghettu
Zajatí povstalci ve varšavském ghettu

V září 1939 nacistická německá armáda během pár týdnů obsadila Polsko, jehož západní a severní území byla připojena ke Třetí říši. V centrálních oblastech byl vytvořen guvernorát, kam byli přesídleni Poláci a Židé, ti posledně jmenovaní v ghettech zřízených ve městech.

Největší evropské ghetto bylo založeno v říjnu 1940 ve Varšavě. Na ploše 307 hektarů – která byla obehnána tři metry vysokou zdí s metrovým ostnatým drátem – se tísnilo půl milionu lidí, v jedné místnosti žilo až 20 lidí.

Bylo málo vody, elektřiny a paliva a epidemie byly běžné. Oficiální příděl hlavy se rovnal 184 kaloriím na den, takže rodiny často schovávaly mrtvoly, aby dostaly mizerný příděl jídla. Mezi lednem 1941 a červencem 1942 zemřelo hlady nebo zahynulo na nemoci 75 000 Židů, mrtvoly ležící na ulicích.

Němci ghetto hlídali zvenčí, vnitřní pořádek zajišťovala židovská policie, která však organizovala pouze hony a hledala skrytý majetek lidí. Zatímco většina pouze vegetovala, „aristokracie“ ghetta tvořená pašeráky a kováři vydělávala obrovské sumy.

Německý nacista Jürgen Stroop kontroluje své Německé vojáky
Německý nacista Jürgen Stroop kontroluje své Německé vojáky

Pokyny Němců plnila Židovská rada (Judenrat) a snažila se učinit život snesitelnějším. Navzdory nelidským podmínkám lidé provozovali bezplatné kuchyně a školy, vydávali noviny a dokonce organizovali koncerty. Ilegální hnutí bylo také organizováno, ale různé trendy dlouho nekoordinovaly jejich činnost.

20. ledna 1942 na berlínské konferenci ve Wansee nacistické vedení rozhodlo o plánovaném a řízeném vyvražďování Židů, cynicky zvaném „Endlösung“. Začala likvidace ghett a deportace jejich obyvatel do táborů smrti.

Vlaky odjížděly z Varšavy denně od 22. července 1942, za tři měsíce přepravily 275 000 lidí, z nichž 254 000 bylo popraveno v plynových komorách Treblinky. Vojáci SS zastřelili v ulicích ghetta šest tisíc lidí a stovky, včetně předsedy Judenratu Adama Cziernakowa, spáchaly sebevraždu. Když byly deportace na podzim zastaveny, zůstalo ve varšavském ghettu sotva 60 000 Židů.

Vlastní vedení židovské komunity postupně přešlo do rukou ilegálních organizací (Antifašistický blok, Bund, Polská strana práce, Poalej Syjon aj.) 1. prosince 1942 vznikla jednotná vojenská organizace odboje Židovský bojový svaz (ŻOB) pod vedením Mordechaje Anielewicze, Marka Edelmana a dalších a Židovský koordinační výbor, který koordinoval mezi jednotlivými skupinami.

Zatčení Židé ve varšavském ghettu
Zatčení Židé ve varšavském ghettu

Pod kontrolou ŻOB cca. Patřila 750-800 ozbrojeným mužům a navázala styky s různými organizacemi polského odboje, jejich heslem se stalo: „Nechceme si zachránit život, ale svou důstojnost“. Odbojáři stavěli bunkry a tunely a organizovali vojenský výcvik.

První vážná zkouška bojové síly se odehrála na začátku roku 1943: 18. ledna pronikly jednotky SS do ghetta, aby odvezly 16 000 dělníků do Lublinu. ŻOB šly do bitvy, a ačkoli šest tisíc z nich nakonec Němci zajali, organizovaný ozbrojený odpor měl po Varšavě velký ohlas. V březnu až dubnu bylo varšavské ghetto v podstatě pod kontrolou ŻOB.

Ráno 19. dubna 1943 začali Němci s likvidací ghetta. V operaci vedené generálem Jürgenem Stroopem odrazili obránci první útok a vystřelili dva tanky.

Němci pak systematicky ničili ghetto, domy byly rozstříleny z děl, ale obránci zmizeli v tunelech a objevili se v jiné budově. Nacisté se stěhovali od domu k domu, od bunkru k bunkru, vypalovali budovy, vyhazovali bunkry do povětří, až se nakonec celé ghetto proměnilo v moře plamenů a gigantický hřbitov.

Nacističtí kolaboranti střeží těla padlých Židů
Nacističtí kolaboranti střeží těla padlých Židů

Velitelství ŻOB se jim podařilo obklíčit 7. května a poté, co se jim nepodařilo proniknout, použili plyn. Vůdci povstání spáchali sebevraždu, některým se ale podařilo uniknout tunelem, který do té doby zůstal skrytý. Od 10. května docházelo pouze k „zaběhnutým bitvám“, povstání skončilo 16. května, kdy nacisté jako symbol svého vítězství vyhodili do povětří synagogu, ale sporadické střety pokračovaly ještě týdny.

Povstání ve varšavském ghettu bylo nejvýznamnější židovskou odbojovou akcí druhé světové války. světové války, což způsobilo vážnou ztrátu prestiže nacistů. Během 29 dnů bojů čelilo několik stovek povstalců tisícům útočníků, kteří byli ve velké přesile zbraní.

Podle Stroopovy zprávy zaslané do Berlína bylo během povstání zabito sedm tisíc Židů, 56 tisíc bylo zajato a 632 bunkrů bylo zničeno. Přeživší Židé byli posláni do koncentračních táborů a táborů nucených prací a válku přežilo jen několik.

Švédsko blokuje vydání novináře hledaného Erdoganem

Turecký exilový novinář Bulent Kenes pózuje fotografovi ve Stockholmu ve Švédsku 19. prosince 2022. – Švédský nejvyšší soud dne 19. prosince 2022 zablokoval vydání exilového tureckého novináře, což je klíčový požadavek Ankary na ratifikaci členství Stockholmu v NATO.
Turecký exilový novinář Bulent Kenes pózuje fotografovi ve Stockholmu ve Švédsku 19. prosince 2022. – Švédský nejvyšší soud dne 19. prosince 2022 zablokoval vydání exilového tureckého novináře, což je klíčový požadavek Ankary na ratifikaci členství Stockholmu v NATO.

Švédský nejvyšší soud v pondělí zablokoval vydání exilového tureckého novináře Bulenta Kenese, což je klíčový požadavek Ankary na ratifikaci členství Stockholmu v NATO.

Existovalo „několik překážek“, aby bylo možné poslat zpět bývalého šéfredaktora deníku Zaman, kterého Turecko viní z účasti na pokusu v roce 2016 svrhnout prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, uvedl soud.

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítíchVeřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Některá obvinění proti Kenesovi nejsou ve Švédsku zločiny, což spolu s politickou povahou případu a jeho statusem uprchlíka znemožňovalo vydání, dodal soud.

„Existuje také riziko pronásledování na základě politického přesvědčení této osoby. K vydání tedy nemůže dojít,“ uvedl soudce Petter Asp v prohlášení.

V důsledku toho „vláda… není schopna vyhovět žádosti o vydání“.

Tiskové oddělení švédského ministerstva zahraničí to zdůraznilo.

„Pokud Nejvyšší soud prohlásí, že v konkrétním případě existují překážky vydání, musí vláda žádost o vydání zamítnout,“ uvedlo ministerstvo.

„Nemůžeme spekulovat o žádných potenciálních dopadech na vstup do NATO. Švédská vláda se musí v záležitostech vydávání řídit švédským a mezinárodním právem, což je také stanoveno v trojstranné dohodě,“ dodala.

Kenes je jedinou osobou, kterou Erdogan identifikoval jménem mezi desítkami lidí, které chce Ankara vydat výměnou za schválení členství Švédska v NATO.

Po desetiletích – nebo v případě Švédska stoletích – pobytu mimo vojenskou alianci, učinily tyto dvě země historické rozhodnutí požádat o vstup do NATO poté, co Rusko napadlo Ukrajinu.

Kromě Maďarska, které má členství Švédska a Finska ratifikovat počátkem roku 2023, je Turecko jedinou zemí, která hrozí, že oběma zemím zabrání ve vstupu do NATO.

Turecko, které obvinilo Švédsko zejména z toho, že poskytuje bezpečné útočiště zakázaným kurdským skupinám, které považuje za „teroristy“, se zdrželo ratifikace jejich přihlášek do NATO, přestože v červnu dosáhlo dohody se Švédskem a Finskem.

Ankara říká, že zejména od Stockholmu očekává tvrdší kroky v několika otázkách, včetně vydávání zločinců.
– Rostoucí seznam –

Švédský premiér Ulf Kristersson odcestoval v listopadu do Turecka, aby se setkal s Erdoganem, aby projednal problémy.

Když Erdogan na společné tiskové konferenci naléhal na „teroristy“, které chce ze Švédska vydat, uvedl na seznamu pouze Kenese.

Stockholm opakovaně zdůrazňoval, že jeho soudnictví je nezávislé a má poslední slovo při vydávání.

Začátkem prosince Švédsko vydalo do Turecka odsouzeného člena zakázané Strany kurdských pracujících (PKK), který v roce 2015 uprchl do Švédska, ale jeho žádost o azyl byla zamítnuta.

Kenes, který nyní pracuje pro Stockholmské centrum pro svobodu – sdružení založené dalšími tureckými disidenty v exilu – v pondělí agentuře AFP řekl, že je „šťastný“, ale nepřekvapuje ho názor soudu.

„Není to neočekávané rozhodnutí. Vždy jsem opakoval, že mám 100procentní důvěru ve švédský právní systém a soudní systém, protože Švédsko má právní stát,“ řekl Kenes a zdůraznil, že obvinění proti němu „vymyslel Erdoganův režim“.

Trval na tom, že nespáchal „ani politický zločin, ani násilný zločin“.

Nejsem tvůrce převratu, nejsem terorista,“ dodal.

„Jsem jen novinář. Jsem jen člověk, který dělá svou žurnalistiku v rámci ochrany lidských práv,“ řekl Kenes.

Ankara postupem času zvýšila počet lidí, které chce vydat: nejprve 33, pak 45, pak 73, v neoficiálních seznamech zveřejněných médii blízkými turecké vládě.

Kenes v listopadu pro agenturu AFP řekl, že věří, že si ho Erdogan vybral, „protože mě zná desítky let“ kvůli své dlouhé kariéře novináře a protože to bylo první jméno, se kterým přišel. hlava.

Katar tvrdí, že korupční opatření EU by mohla „negativně“ ovlivnit vztahy

Katar v neděli odsoudil vyšetřování korupce ze strany Belgie a pozastavení jejího přístupu do Evropského parlamentu s tím, že by to mohlo „negativně“ ovlivnit vztahy a dodávky zemního plynu.

V prohlášení vydaném katarským diplomatem byly kritizovány belgické úřady a trvaly na tom, že byly použity „nepřesné“ informace.

Eva Kaili, řecká europoslankyně, je jednou ze šesti lidí zatčených po raziích, které odhalily nejméně 1,5 milionu eur (1,6 milionu dolarů) v hotovosti.

Peníze byly údajně spojeny se státem Perského zálivu a unijní parlament minulý týden Kataru pozastavil přístup do této instituce.

„Rozhodnutí zavést takové diskriminační omezení, které omezuje dialog a spolupráci s Katarem před ukončením právního procesu, negativně ovlivní regionální a globální bezpečnostní spolupráci, stejně jako pokračující diskuse o globální energetické chudobě a bezpečnosti,“ uvedl diplomat.

„Rozhodně odmítáme obvinění spojující naši vládu s nesprávným jednáním,“ dodalo prohlášení.

„Katar nebyl jedinou stranou jmenovanou ve vyšetřování, přesto byla naše země výhradně kritizována a napadena.“

„Selektivní odsouzení naší země jsme tento týden pozorovali s velkým znepokojením,“ stojí v prohlášení.

Belgická prokuratura uvedla, že vyšetřovala korupci v parlamentu EU více než rok před raziemi a zatýkáním v posledních 10 dnech.

„Je hlubokým zklamáním, že belgická vláda nevyvinula žádné úsilí, aby se zapojila do spolupráce s naší vládou, aby zjistila fakta, jakmile se o obviněních dozvěděla,“ řekl diplomat.

Prohlášení zdůraznilo „úzký“ vztah s Belgií.

„Naše národy spolupracovaly během pandemie Covid-19 a Katar je důležitým dodavatelem LNG do Belgie,“ zdůraznilo.

Svoboda projevu na sociálních sítích: Seminář v Poslanecké sněmovně PČR 10. 6. 2021 (1. díl)

Globální platformy v kontextu tržní dominance (Marian Kechlibar, 3:34)
Průběžné výsledky sběru případů cenzury českých občanů (Gabriela Sedláčková, 20:18)
Možnosti obrany svobody projevu (Vlastimil Veselý, 30:07)
Z pohledu poslance Parlamentu ČR (Patrik Nacher, 56:26)
Právní aspekty regulace sociálních sítí (Radek Suchý, 1:12:16)

Panelová diskuse (moderuje Martina Kociánová) následuje ve 2. díle, https://www.youtube.com/watch?v=8HW8G…
• Jan Skopeček (ODS)
• Václav Klaus ml. (Trikolóra)
• Ivan David (SPD)
• Daniel Vávra (SOSP)

Desatero SPD proti energetické krizi

Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování
Desatero SPD proti energetické krizi a zdražování

Dnešní aktuality 19.12.2022 – 1) Evropská unie za podpory české Fialovy vlády rozšiřuje systém obchodování s emisními povolenkami na oblast vytápění a dopravy. Toto rozhodnutí je likvidační pro český průmysl a povede k dalšímu růstu cen energií, pohonných hmot a dalšího zboží a služeb. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se pod vedením předsednictví české Fialovy vlády koncem minulého týdne dohodli na zpřísnění a rozšíření fungování trhu s emisními povolenkami, což je ústřední bod tzv. Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejímž konečným cílem je mj. dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Systém obchodování (a spekulací) s emisními povolenkami se tedy bude nyní vztahovat i na vytápění a na silniční a námořní dopravu.

EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Musíme obnovit náš samostatný a soběstačný stát! Česká republika na 1. místě!
Evropská unie zároveň zrychlí tempo, jakým budou muset průmyslové firmy z různých odvětví snižovat emise oxidu uhličitého. Ceny emisních povolenek v očekávání těchto přísnějších pravidel už letos vystoupily na rekordních 99 euro za tunu. V pátek se cena termínových kontraktů na tyto povolenky pohybovala těsně nad 83 eury za tunu, což je více než pětinásobek ve srovnání s jejich cenou před pěti lety. Toto rozhodnutí je z dlouhodobého hlediska naprosto likvidační pro velkou část českého průmyslu, povede k dalšímu výraznému růstu cen elektřiny a plynu, pohonných hmot, dopravy a návazně i všeho dalšího zboží a služeb a k postupujícímu chudnutí našich domácností.
Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítíchVeřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích
Fialova vláda nejen, že toto opatření nevetovala, ale dokonce jej aktivně prosazovala, a ještě se tím chlubí. Není tedy sebemenších pochyb o tom, že ekonomické a sociální zájmy České republiky nejsou její prioritou, a proto by měla odstoupit!
Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy nadále pokračuje. Neskutečná drahota dostává čím dál více občanů do existenčních problémů. Extrémní zdražování způsobené vládou Petra Fialy (ODS) nadále pokračuje, meziroční inflace v listopadu vzrostla v porovnání se stejným měsícem loňského roku meziročně o 16,2 procent. Je to o 1,1 procenta více než v říjnu. Kvůli změněné metodice měření inflace je ovšem reálné tempo růstu zdražování ještě vyšší. Zejména s ohledem na to, že mnohem vyšší růst zaznamenávají ceny zboží a služeb, které jsou klíčové z hlediska výdajů občanů, které drahota dostává čím dále více do existenčních problémů. Například ceny zemního plynu vzrostly jen za poslední měsíc o 14,1 procenta, ceny tepla a teplé vody o 5,5 procenta, ceny tuhých paliv o 4,4 procenta a ceny elektřiny o 3,9 procenta. Podíváme-li se na meziroční růst cen základních životních nákladů, tak u zemního plynu jde o 139 procent, u tuhých paliv o 68,8 procent, u tepla a teplé vody o 30,2 procent. Toto jsou skutečné výsledky Fialovy vlády! Neskutečná míra růstu zdražování, které nejvíce dopadá na občany a pravdivá a velmi tristní vizitka její nečinnosti, neschopnosti a nekompetentnosti!
2) Roční působení Fialovy vlády je naprosto tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace v zemi. Příjmová chudoba vzrostla na dvojnásobek, průměrná reálná mzda propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, enormně rostou ceny potravin a energií. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Rok fungování vlády Petra Fialy (ODS), který uplynul 17. prosince, vybízí k průběžnému bilancování její činnosti. Za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba téměř na dvojnásobek, počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 procent koncem roku 2021 na současných 16 procent. V příjmové chudobě žije 43 procent samostatně žijících seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Průměrná reálná mzda českých občanů se ve třetím čtvrtletí letošního roku propadla nejvýrazněji v historii samostatné České republiky, a to meziročně o 8,9 procenta, což je vůbec nejhorší výsledek v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). O více než pětinu se v průměru za rok Fialovy vlády zvedly spotřebitelské ceny potravin, přičemž máme nejvyšší DPH na potraviny (15 procent), ostatní okolní státy mají méně a některé dokonce dočasně nulu (Polsko). A přitom ceny některých potravin stouply meziročně o 50, ale i až o 100 procent, za což mohou i nepřiměřené marže nadnárodních potravinových řetězců. Cena elektřiny se meziročně zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie, o 67 procent. A to přesto, že jsme ve výrobě levné elektřiny plně soběstační. Jde o jednoznačné zavinění ze strany vlády. Cenové stropy na energie přišly ze strany vlády pozdě, jsou nepřiměřeně vysoké a domácnostem ani firmám v ničem podstatném nepomohou. Ze všech těchto tvrdých dat vyplývá, že roční působení Fialovy vlády je velmi tragické a vedlo k zásadnímu zhoršení ekonomické a sociální situace České republiky, jejích občanů i podnikatelů. Proto shromažďujeme podpisy potřebné pro vyslovení nedůvěry současné vládě Petra Fialy! Hnutí ANO však odmítá potřebné podpisy k vyvolání nedůvěry vládě připojit.
3) Poslanci vládní koalice ve Sněmovně znemožnili konání mimořádné schůze, která se měla zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do chudoby zcela lhostejný. Poslanci vládní koalice minulý týden ve Sněmovně neschválením jejího programu znemožnili konání mimořádné schůze svolané opozicí, která se měla podrobně zabývat závažnými problémy v oblasti sociální politiky. Šlo zejména o pomoc zdravotně postiženým občanům, rodinám s nejmenšími dětmi a také o řešení katastrofální situace na úřadech práce, která zásadním způsobem ohrožuje jejich přetížené zaměstnankyně a zaměstnance, a hlavně životní úroveň desítek tisíc občanů s nižšími příjmy, kteří nyní čekají na sociální dávky, na které mají zákonný nárok, mnohdy i několik měsíců. Toto vše je vina a zodpovědnost vlády Petra Fialy (ODS) a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL). Tématem této schůze mělo být i skandální zdražení sociálních služeb ze strany vlády pro zdravotně postižené občany závislé na pomoci jiných osob. A to bez toho, aby jim vláda nejprve zvýšila příspěvek na péči, jak už více než rok navrhuje SPD, což ovšem vládní pětikoalice neustále blokuje! Na této schůzi se rovněž mělo hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiny pečující o děti do 4 let. I to je dlouhodobý návrh SPD, který vláda odmítá projednat a s vlastním řešením není schopna přijít! Je tedy evidentní, že Fialově asociální vládě je osud desítek tisíc našich občanů propadajících se stále hlouběji do vážných problému a příjmové chudoby zcela lhostejný. Je to naprostá hanebnost.
4) Přejeme všem občanům dobré vůle klidné vánoční svátky.
Hnutí SPD přeje všem občanům klidné vánoční svátky prožité ve zdraví a se svými nejbližšími v rodinném kruhu. Považujeme tyto tradiční křesťanské svátky za vhodnou příležitost projevit si vzájemně lásku, úctu a dobrou vůli a uvědomit si, které životní hodnoty jsou skutečně zásadní.

Petice občanů České republiky proti zdražování

Petice občanů České republiky proti zdražování
Petice občanů České republiky proti zdražování

Veřejné slyšení k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích

Petiční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 6.12.2022

Autorem petiční akce je Společnost pro obranu svobody slova (SOSP). Na slyšení tedy přirozeně promluví také zástupci SOSP. Například spoluzakladatelé Daniel Vávra a Vlastimil Veselý, manažerka projektu sběru cenzurních zásahů Gabriela Sedláčková a další.

Petici, kterou na internetu podepsalo více než 25 tisíc obyvatel České republiky (zdroj), předali Gabriela Sedláčková a Marian Kechlibar. Osobně převzali petici poslanci Nina Nováková (KDU-ČSL) a Stanislav Berkovec (ANO).

Petice požaduje následující kroky:

Vytvořit parlamentní komisi se zastoupením všech stran v Poslanecké sněmovně a odborníků z oblasti práva, která by se zabývala případy občanů i právnických osob, jejichž účty byly neoprávněně blokovány a příspěvky smazány, aby se tyto zkušenosti mohly využít pro následný zákonodárný proces.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu

Po digitálních platformách požaduje formou zákonné povinnosti ustanovení odpovědné osoby s působištěm v ČR s přiměřenými rozhodovacími pravomocemi pro průběžné řešení neoprávněných zásahů do uživatelského obsahu (transparentní proces vyřizování reklamace).

Ztížení přístupu k informacím a zmenšení dosahu byla vždy cenzura

Vlastimil Veselý 5:30
Daniel Vávra 34:37
Dominik Presl, vládní poradce pro boj s dezinformacemi, 54:33
Edvard Kožušník, náměstek ministra průmyslu a obchodu, 1:02:00
Viola Fieberová, vedoucí Odboru informačních služeb MPO, 1:07:12
Rozprava (přednostně poslanci) 1:12:35
Reakce SOSP:
– Gabriela Sedláčková 1:21:20
– Jan Hořeňovský 1:27:55
– Daniel Vávra 1:34:32
Rozprava (ostatní) 1:35:17
Vlastimil Veselý 1:54:04
Diskuse ke schválení usnesení petičním výborem 1:59:22

Úvodní slovo Daniela Vávry na veřejném slyšení petičního výboru k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích, které se konalo 6.12.2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Úvodní slovo Daniela Vávry na veřejném slyšení petičního výboru k Petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích, které se konalo 6.12.2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Když jsme před dvěma lety rozjížděli petici, o které je tu řeč, vadilo nám, že dochází k omezování projevu na nových sociálních platformách, které se staly významnou součástí veřejného života. Mysleli jsme si, ze tyto platformy cenzurují samy, ze své vlastní vůle a ideologické zaujatosti.

Jenže mezitím se ukázalo, že i naše nejpesimističtější představy byly slabým odvarem toho, co před námi stojí. A situace se vyvinula tak, že lkát tady nad mazáním příspěvků na Facebooku, je již vlastně směšné.

Než se ale dostanu k jádru problému, kterému čelíme, dovolte mi osvětlit několik základních pojmů.

 • Kde žijeme? V liberálně demokratické parlamentní republice. A v právním státě.
 • Co je to demokracie? Jsou pro ní charakteristické volby a ochrana lidských a občanských práv jako je svoboda projevu, shromažďování a sdružování a právo na informace. Pro všechny.
 • Co je to republika? Forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce, jejímž zdrojem moci je lid.
 • Právní stát by zase měl sloužit občanovi, nikoli naopak. Je spojován s liberálními hodnotami jako svoboda a rovnost občanů a chápán jako protiklad diktatury a totality, protože zamezuje zvůli vládnoucích ke zneužití jejich politické moci proti občanům a jejich svobodě.
 • Politická práva jsou založena na principu svobody a rovnosti.
 • Tato rovnost je v Listině práv a svobod vyjádřena takto „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní lidská práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné a nezrušitelné.“ Všem bez rozdílu.
 • Součástí toho je i konsensus, že poražení ve volbách by měli žít v uspokojení a s vědomím, že jejich život a svoboda nekončí a že se mohou podílet na vládě.
 • Zásadní právo, je Právo na informace – Jeho realizace přináší dostatek vstupních údajů k rozhodování, což umožňuje fyzické osobě se účinně orientovat v politickém životě a podílet se na něm. Umožňuje svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na státní hranice.
 • A k tomu nerozlučně patří i Svoboda projevu – každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem, nebo jiným způsobem.

To je poměrně hodně zmínek o svobodě a právu na ní, že? Jinými slovy na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená. Pokud někdo znemožní lidu přijímat všechny nefiltrované informace, znemožňuje mu se svobodně rozhodovat. A proto společnost, kde nějaký vyvolený lidem filtruje informace, omezuje jejich dosah na základě vlivu, kterým disponuje, za účelem udržení se u exekutivní moci, nemůže vykazovat zřetelné postupy demokracie, ale naopak oligarchické snahy o ovládnutí masy.

Pokud mám neúplné informace, nemohu se správně rozhodnout u voleb. A to je samozřejmě vždy primární účel cenzury. Umlčet opozici a udržet se u moci.

Bohužel našim elitám, trpícím zjevně náhlými autokratickými sklony, nedochází to, že pomocí jejich nástrojů pro boj s dezinformacemi, se může udržet u moci i někdo jiný než oni. Naši předkové byli v tomto daleko prozíravější a dokázali uvažovat v širším logickém spektru – všechny svobody a lidská práva přísně zakotvili v ústavách.

Pro jistotu zopakuji ještě jednou a srozumitelněji:

 • V této zemi jsme si všichni rovni.
 • Je jedno, co si někteří zastánci cenzury myslí o inteligenci svých spoluobčanů.
 • VŠICHNI mají stejná práva. Předseda vlády, úředník ministerstva vnitra, český elf, vysokoškolský profesor i paní Vomáčková, co posílá kamarádkám řetězové emaily.
 • Nikdo nemá žádný speciální statut a právo ostatním cenzurovat informace proto, že jejich šiřitelé a pisatelé ze své podstaty nedisponují přirozeně silnou inteligencí.
 • Nikde v žádném zákoně se nepíše, že chytřejší lidé, jako třeba bojovník s dezinformacemi pan Kartouz, vystudovaný tělocvikář, má jiná, lepší práva, než paní Vomáčková.

My jsme ale bohužel svědky toho, že se mezi intelektuály i politiky prosadil zcela opačný názor. Lidé jsou hloupí. Věří nesmyslům. Nemá cenu s nimi diskutovat. Je potřeba to zakázat. Slovo dezinformace se stalo nejnadužívanějším slovem současnosti. Cokoliv se komukoliv nelíbí, je dezinformace.

A tak se stane, že náš premiér vypustí do světa tyto věty:  „My musíme chránit za každou cenu… svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří… Na druhé straně, lidé mají PRÁVO na to, aby informace byly KORIGOVÁNY.“

Opravdu? Z jakého zákona, či článku Ústavy to právo na korigování vyplývá? Kdo mi ho dal? A co to znamená KORIGOVÁNY? Jak korigovány? Kým korigovány? Na základě jakého mandátu? Od koho? Z žádného. Jak už víme z předchozího, je to v přímém rozporu se vším, na čem je založena naše republika. Mimo jiné s Článkem 17 odstavcem 3 (cit.) – Cenzura je nepřípustná.

Dovolím si k tomu jeden velmi trefný citát: „Kdysi spoutaný národ, jehož vůdci konečně ztratí kontrolu nad tokem informací, brzy propukne ve svobodu a vitalitu, ale svobodný národ, který postupně zužuje kontrolu nad veřejným diskurzem, začal rychle sklouzávat k despotismu. Mějte se na pozoru před tím, kdo by vám chtěl odepřít přístup k informacím, neboť ve svém srdci sní o tom, že je vaším pánem.“ Možná vás překvapím, ale je to citát ze hry Alpha Centauri od tvůrce známé Civilizace Sida Meyera.

Je to moudré. Protože kdokoliv může říci o své opozici, že její nástup bude představovat bezpečnostní hrozbu, ohrožení něčích práv, nebo  ohrožovat zdraví a může tak tuto opozici umlčet. Je to triviálně snadné. Obzvlášť s další berličkou, se kterou novodobí autokraté přišli: Nesmíte nenávidět. Neboli „hate speechovat“.

Téměř jakákoliv kritika kohokoliv se dá označit za nenávist vůči jeho víře, původu, přesvědčeni, osobě, věku, zdraví, či pohlaví… Máme tu tedy jakési další neexistující novodobé právo, právo nebýt uražen.

Jeho aplikace pak může způsobit řadu komických nepříjemností. Nemůžeme nikoho nenávidět pro jeho víru, ovšem prakticky každá víra něco nenávidí. Tu zakazuje potraty, tu má problém s homosexualitou a jindy je zase nepříjemně šovinistická. To jsou všechno věci, které jež je zakázané nenávidět, ovšem nenávidět se nesmí ani víra a přesvědčení. Co s tím? Zcela jednoduše: Nechat každého, ať si myslí, co chce, jak to bylo doposud? A to se vůbec nebudeme bavit o vtipech o blondýnkách a černém humoru.

Optimisté, naivkové a především autoritáři nad tím mávnou rukou. Je to jen paranoia! Nic takového nehrozí! Čímž se dostáváme konečně k podstatě myšlenky. Nejen hrozí, ale už se to děje. Když jsme naši petici rozjížděli, tvrdili jsme, že sociální sítě mohou svým chováním ovlivňovat výsledky voleb. Tehdy pro to nebyl žádný přímý důkaz. Dnes už ho ovšem máme.

Krátce před prezidentskými volbami v USA v roce 2020 přišel deník NYPost se skandální informací, že se dostal k laptopu Huntera Bidena, syna prezidentského kandidáta, na kterém jsou důkazy o jeho kriminálních aktivitách, užívání tvrdých drog, možném, sexu s nezletilými, nedovolenému ozbrojování, ale také namočení jeho otce Joe Bidena v podivných obchodních stycích s Čínou.

Co následovalo?

 • Článek byl bez důkazů označen drtivou většinou západních médií (NYT, WAPO, Politico, CNN) a factcheckingových organizací za ruskou dezinformaci.
 • 50 bývalých členů informačních služeb včetně pěti ředitelů CIA, prohlásilo, že je to ruská dezinformace.
 • Deníku NYPost byl na několik týdnů zablokován účet na twitteru.
 • Sdílení článku na sociálních sítích vedlo k blokacím účtů uživatelů, včetně tehdejší tiskové mluvčí amerického prezidenta.
 • Bez vědomí uživatelů se příspěvky na toto téma  nikomu nezobrazovaly, nebo byl článek sítěmi označován jako dezinformace.
 • Cenzura probíhala dokonce i v rámci soukromých zpráv.

A pak se ukázalo, že to byla pravda: Zdrogovaný Hunter Biden skutečně zapomněl svůj laptop v servisu, informace v něm jsou autentické a Rusko s tím nemá co do činění. Ovšem až po volbách.

16% Bidenových voličů následně v průzkumu Media Research Center prohlásilo, že kdyby to věděli, volili by jinak. 4% z toho by volili Trumpa, 4% někoho jiného. 4% by nešlo k volbám. Jinými slovy, těsné volby by Biden nejspíš nevyhrál.

Takže tady máme jasný důkaz, že konání sociálních sítí nejen, že může ovlivnit výsledky voleb, ale i je v reálném čase a prostoru ovlivňuje. Po čtyřech letech vyšetřování Trumpa a jeho kolaborace s Ruskem se navíc ukázalo, že jádro obvinění byly dezinformace z dílny volebního štábu Clintonové a Federální volební úřady udělily pokutu její prezidentské kampani a Demokratickému národnímu výboru za to, že řádně nezveřejnily objem finančních prostředků vynaložených na kontroverzní opoziční výzkum, který vedl k nechvalně proslulému spisu Trump-Rusko. (zdroj informací v tomto odstavci: CNN).

Další důkaz, že volby ovlivnily dezinformace. Ovšem dezinformace od těch, kteří s nimi nejvíce bojují a „zaručenými“ (dez)informacemi o ruské pomoci Trumpovi nás denodenně zásobovali: prostřednictvím masových medií, jednotlivých politiků, sociálních sítí, nadnárodních korporací a zpravodajských služeb. Tady jen dodám, že pokud má někdo pochybnosti o pravdivosti těchto tvrzení, milerád mu poskytnu veškeré zdroje z pro něj jistě důvěryhodných médií jako CNNNYT, či Guardian.

Otázkou ovšem je: Bylo chování sociálních sítí dílem jejich aktivismu, nebo bylo na politickou objednávku? A i na to už máme odpověď.

Elon Musk koupil Twitter a zveřejnil, jak to tehdy bylo, a na základě čeho byl NYPost zablokován. Součástí tohoto zveřejnění byly i emaily společnosti Twitter, které reagovaly na žádost Bidenova týmu v době před volbami 2020.

Ale už z předchozího období víme, že Úředníci ministerstva vnitřní bezpečnosti a Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb posílali e-maily zaměstnancům Facebooku a Twitteru, aby upozornili na případy údajných dezinformací a poskytli jim správná stanoviska k boji proti údajně nepravdivým zprávám, které se na těchto platformách šíří.

To je ovšem Amerika. Pokud chceme důkaz, že státy delegují cenzuru na soukromé společnosti a obcházejí tím její nepřípustnost, můžeme zůstat u nás doma. Pokoutné zablokování dezinformačních webů sdružením CZ.NIC na základě žádosti vlády (podle CZ.NIC) o které vláda nežádala (podle vlády), ale děkuje za něj (premiér), je jedním z nich. Tady by šlo zásah i pochopit, kdyby se ovšem neudál zcela pokoutně, protiústavně a neměl prakticky nulový výsledný efekt.

Nebo si připomeňme situaci v Německu, kde na základě boje s nenávistí vláda nutí sociální sítě  pod drakonickými pokutami až 50 milionů euro udávat svoje uživatele státu a mazat nenávistný obsah do 24 hodin. Německá policie provedla v poslední době tisíce razií u lidí, co třeba jen napsali někomu, že je blbec, nebo sdíleli obrázek. Deník The New York Times při prověřování německých státních záznamů zjistil více než 8500 takových případů. Celkově bylo od roku 2018 obviněno nebo potrestáno více než 1 000 lidí, což je podle mnoha odborníků pravděpodobně zlomek reálných čísel.

V březnu se odehrála hromadná razie asi ve stovce domů po celém Německu v rámci koordinované celostátní akce, která pokračuje dodnes. Důvod? Lidé sdíleli na Facebooku zavádějící obrázek o političce Strany zelených. Zatím se většina z nich stala jen terčem domovní prohlídky, zabavení elektroniky a dostala pokuty v řádech tisíců euro. Jeden pachatel byl za post, že si zavražděný politik SPD za to může sám svou politikou, zavřen do blázince.

Londýnská policie zase zatkla pouličního kazatele za to, že kázal o tom, že v Bibli je rodina definovaná jako muž a žena. V Británii jsou vůbec napřed a tak kupříkladu policie má speciální jednotku na vyšetřování nenávisti na internetu, zatímco pro vyšetřování reálné násilné kriminality nemá dostatek policistů. Ale to není  všechno. Zavedli tam dokonce takzvané non crime hate incidents, tedy zcela legální výroky, které by ale mohly někoho urazit, a tak vás za ně policie může obtěžovat a vyšetřovaní je budou mít v trestním rejstříku. V roce 2020 jich bylo už 120 tisíc. Ano tisíc. Evropská unie Německo bedlivě sleduje, neboť chce něco podobného zavést také a tím pádem to brzy budeme mít i u nás.

Dále tu máme zákony, které mají chránit demokracii před hrozbami. A tím se kruh uzavírá, protože cokoliv co nespadá pod předchozí případy, spadá sem. Nelíbí se vám, co dělá vláda? Ohrožujete státní demokratické zřízení v zájmu nepřátelské mocnosti a proto musíte byt umlčen.

No a kdyby náhodou ani to nefungovalo, jsou tu další opatřeni. Evropský zákon o svobodě médií, který je o všem, jen ne o svobodě, a de facto zařizuje, že majitelé médií nad nimi ztrácí kontrolu. A u nás se budou muset média brzy brzo řídit i jakýmsi etickým kodexem. Takže ještě pro jistotu sebecenzura.

Naše Ministerstvo vnitra mezitím připravuje zákon o dezinformacích, který se snaží obcházet Ústavu tím, že si vymyslel, že když to nezakáže úplně, ale jen trochu, za nějakých podmínek, tak to cenzura není. To v návrhu zákona skutečně je: Pokud někomu omezíte či ztížíte přístup k obsahu, není to cenzura a samotný nárok, dle Ústavy, na to není. Každé toto jednotlivé opatření vlastně vypadá i docela rozumně. Všechny dohromady jsou naprosto smrtící mix umožňující postihovat prakticky jakýkoliv názor. Co toto má společného se svobodou slova a demokracií? Nic.

Jak už jsme si řekli, na svobodném rozhodování lidu je demokracie založená a bez informací nemůže být žádná forma rozhodování plnohodnotně funkční.

V demokratickém systému by se správně neměla formovat žádná elitní skupina, která by měla tendence diktovat obyčejnému lidu cokoliv o cenzuře, omezování a filtrování jeho veřejného projevu. Je to svobodná soutěž myšlenek, kde každý má právo být zastoupen. Tedy i lidé, kteří si myslí, že pro naši zemi by bylo lepší, kdyby nebyla v EU. I pro lidi, kteří si myslí, že potraty jsou špatné, protože jim to řekl pán na obláčku.

Ale lidé jsou hloupí a věří blbostem! Vykřiknou mnozí. A přitom jim nedochází, že s paní Vomáčkovou, která šíří řetězové emaily, ztratí přístup k informacím každý. Tedy i oni sami, já, Vy všichni, co tu sedíte, novináři, vědci, všichni. Jen vládnoucí autokraté a tajné služby ne. A o tom, co smíme vědět asi rozhodne nikým nevolený a moudrý pan Benedikt Vangeli na centru hybridních hrozeb společně s panem Rakušanem 44 letým bývalým učitelem němčiny a dějepisu na gymnáziu, toho času čelící korupčnímu skandálu. To je zřejmě kvalifikace na funkci cenzora.

Lidé nejsou zas tak hloupí. A čím více je umlčujete, tím méně vám budou věřit. Je to právě to umlčování, mající za účel odstranit kritiky nepopulárních kroků vlády v naději, že když se o tom nebude mluvit, lidem to nedojde, které společnost radikalizuje. Lidem to dojde. Radikalizováním se vlády ohánějí, když zavádějí další cenzorská opatření, proti těm, kterým to došlo. A ty společnost ještě více zradikalizují a pošlou do náruče extremistům, sociopatům a konspiračním teoretikům.

Vláda, která toto činí ztrácí důvěru všech, kterým tak činí a činí z nich své nepřátele. Společnost nezradikalizuje nějaká extremistická strana, ale nespokojenost se situací, do které jí dostaly kroky vlády.

Každý, kdo pamatuje období před rokem 1989 si přitom může pamatovat, že rétorika je vždy takřka identická. Nepřátelské mocnosti, zahraniční agenti, štvavé vysílačky, rozvracení demokratického zřízení a ze všeho nejlepší posilování demokracie cenzurou. To skutečně zaznělo od ministra naší vlády. Problémy je vždy potřeba shodit na nějakého vnějšího nepřítele aby se zamaskovala vlastní neschopnost. Vláda reprezentující vůli svých občanů, což je její úkol, jim nemusí nasazovat náhubky.

Za normální situace bych přepokládal, že česká vláda bude hájit svobodu projevu svých občanů proti zvůli nadnárodních korporací. Bohužel se zdá, že tomu je naopak a vláda není spojencem, ale oponentem v tomto boji.

Podle nás, právě čelíme největšímu ohrožení demokracie a svobod od roku 1989. A stejně jako vždy, je to omlouváno dobrými úmysly a kritickou situací. Vždy bude nějaká kritická situace. A umlčování znemožňuje zvážit všechna možná řešení a jediný komu pomáhá, je viník krize, kterému komplikuje plány.