Archiv pro štítek: tresty od Německého soudního systému za nacistické válečné zločiny

Zúčtování dokumentuje, jak oběti holocaustu v průběhu desetiletí hledaly spravedlnost a děsivý nepoměr mezi zločinem a trestem

Jediné slovo – Auschwitz – se často používá k zapouzdření souhrnu pronásledování a utrpení spojeného s tím, co nazýváme holocaustem. Přesto zaměření na jediný koncentrační tábor – jakkoli strašlivé, co se tam stalo, jakkoli masivně katastrofální jeho rozsah – zanechává neúplný příběh, okleštěnou historii. Nedokáže plně sdělit nesčetné množství způsobů, jakými se jednotlivci zapletli na straně pachatelů, a zatemňuje rozmanitost zkušeností mezi širokou škálou obětí, když bojovaly a umíraly, nebo se jim navzdory všem předpokladům podařilo přežít. V tomto procesu také postrádáme pokračující dědictví nacistické perzekuce napříč generacemi a napříč kontinenty.

kniha "Zúčtování: Odkaz nacistické perzekuce a hledání spravedlnosti“ (Reckonings: Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice) Mary Fulbrooková zkoumá stíhání německého soudního systému za nacistické válečné zločiny po druhé světové válce a relativně malý počet vysokých trestů udělovaných pachatelům genocidy.
kniha „Zúčtování: Odkaz nacistické perzekuce a hledání spravedlnosti“ (Reckonings: Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice) Mary Fulbrooková zkoumá stíhání německého soudního systému za nacistické válečné zločiny po druhé světové válce a relativně malý počet vysokých trestů udělovaných pachatelům genocidy.

Obsáhlá kniha Britské historičky Mary Fulbrookové se pokouší rozšířit naše chápání, zkoumá životy jednotlivců v celém spektru utrpení a viny, přičemž každý z nich zachycuje jednu malou část velkého příběhu. Ve svém jádru se Reckonings snaží odhalit nesoulad mezi oficiálními mýty o „vyrovnávání se s minulostí“ na jedné straně a rozsahem, v jakém se drtivá většina nacistických pachatelů vyhýbala spravedlnosti, na straně druhé. V nástupnických státech Třetí říše – východní Německo, západní Německo a Rakousko – se pokusy o spravedlnost v letech a desetiletích po roce 1945 značně lišily. Komunistický východoněmecký stát pronásledoval nacistické zločince a vynášel přísné tresty; Západní Německo ve snaze udělat čáru za minulostí tíhlo ke shovívavosti a toleranci. Rakousko až do 80. let téměř vůbec nečinilo zúčtování, dokud se neobjevily zprávy o minulosti generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima. Po různých obdobích soudních procesů a svědectví po válce, po změně postojů k pachatelům i přeživším tato významná kniha těžce zatěžuje misky vah spravedlnosti.

Holocaust není pouhou „historií“ a památná krajina, která jej pokrývala, se sotva dotýká povrchu; pod ní víří vír dozvuků nacistické éry. Zúčtování využívá příběhy těch, kteří zůstali pod radarem veřejných reprezentací, mimo pozornost médií, a zároveň jejich zkušenosti situují do měnících se širších kontextů a prostředí, v nichž se snažili dát smysl bezprecedentnímu utrpení. Fulbrooková používá slovo „zúčtování“ v nejširším možném smyslu, aby evokovala důsledky násilí na přímo zúčastněných, ale i nepřímo postižených a jak se jeho účinky rozšířily téměř nekonečně napříč místem a časem.

Britská historička odhaluje nepatrný počet odsouzených Němců za nacistické válečné zločiny spojené s vyhlazováním židů a zabíjení příslušníků dalších Německem napadených a podrobených národů

Historička Mary Fulbrooková v nové knize poznamenává, že zatímco až milion Němců se aktivně účastnil během druhé světové války genocidy židů, jen několik tisíc bylo odsouzeno k více než 3 letům vězení.

Tato fotografie z roku 1942, kterou poskytla státní prokuratura v Hamburku prostřednictvím United States Holocaust Memorial Museum, ukazuje Heinricha Himmlera uprostřed vlevo, jak si potřásá rukama s novými rekruty do gardy v koncentračním táboře Trawniki v nacisty okupovaném Polsku. (úřad státního zastupitelství v Hamburku přes United States Holocaust Memorial Museum přes AP)
Tato fotografie z roku 1942, kterou poskytla státní prokuratura v Hamburku prostřednictvím United States Holocaust Memorial Museum, ukazuje Heinricha Himmlera uprostřed vlevo, jak si potřásá rukama s novými rekruty do gardy v koncentračním táboře Trawniki v nacisty okupovaném Polsku. (úřad státního zastupitelství v Hamburku přes United States Holocaust Memorial Museum přes AP)

Ačkoli se předpokládá, že až milion lidí se aktivně podílelo na vyhlazování milionů židů během holocaustu, jen asi 20 000 bylo někdy shledáno vinnými ze zločinů a méně než 600 dostalo vysoké tresty, píše britská historička holocaustu v novém článku.

V knize „Reckonings: Legacies of nacistické perzekuce a hledání spravedlnosti“ Mary Fulbrook zkoumá stíhání německého soudního systému za nacistické válečné zločiny po druhé světové válce a relativně malý počet vysokých trestů udělovaných pachatelům genocidy.
V knize „Zúčtování: Odkaz nacistické perzekuce a hledání spravedlnosti“ (Reckonings: Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice) Mary Fulbrook zkoumá stíhání německého soudního systému za nacistické válečné zločiny po druhé světové válce a relativně malý počet vysokých trestů udělovaných pachatelům genocidy.

V knize „Zúčtování: Odkaz nacistické perzekuce a hledání spravedlnosti“ (Reckonings: Legacies of Nazi Persecution and the Quest for Justice) Mary Fulbrooková zkoumá soudní stíhání Němců za nacistické válečné zločiny po druhé světové válce uvnitř německého soudního systému a relativně malý počet vysokých trestů udělovaných pachatelům genocidy.

Historička Mary Fulbrooková
Historička Mary Fulbrooková

Mary Fulbrooková, profesorka německých dějin a děkanka Fakulty sociálních a historických věd University College London, poznamenává, že „možná 200 000 lidí, a možná blíž k milionu, se v té či oné chvíli aktivně podílelo na zabíjení židovských civilistů. A řady těch, kteří to umožnili, byly mnohem širší.“

Ale zatímco v západním Německu a ve sjednoceném Německu mezi lety 1946 a 2005 bylo zahájeno řízení proti 140 000 jednotlivcům, pouze 6 656 bylo odsouzeno za nacistické zločiny. A „naprostá většina rozsudků – necelých pět tisíc (4 993) – byla relativně mírná s trestem odnětí svobody až na dva roky,“ píše Fulbrooková.

„Z těch pachatelů, kteří byli před koncem dvacátého století skutečně postaveni před soud ve Spolkové republice Německo, bylo nakonec pouze 164 jednotlivců odsouzeno jako pachatelé vraždy, nikoli za menší zločiny,“ píše. „Vzhledem ke stovkám tisíc jednotlivců, kteří byli zapojeni do mašinérie masového vraždění, a šesti milionům lidí, kteří zemřeli při tom, co dnes nazýváme holocaustem, není 164 odsouzení za vraždu působivý počet.“

Dodává, že „celkový počet osob odsouzených ve Spolkové republice za nacistické zločiny byl sám o sobě nižší než počet lidí, kteří byli zaměstnáni pouze v Osvětimi.

Na východě byla situace poněkud lepší, v letech 1945 až 1989, kdy bylo Německo znovu sjednoceno, bylo vyneseno celkem 12 890 rozsudků o vině. V průměru jednotlivci také čelili tvrdším trestům, pokud byli shledáni vinnými. Ale opět většina, 7 372 trestů, byla za trest odnětí svobody do tří let.

Celkem bylo za své činy v celém Německu odsouzeno k trestu smrti nebo doživotí 567 osob.

Fulbrooková obviňuje „právní systémy, politické ohledy a sociální praktiky, [které] jednoduše nebyly schopny vypořádat se se státem podporovanými násilnými činy v rozsahu spáchaném za nacistické vlády.

Poznamenává také, že poválečný právní systém západního Německa byl opanován mnoha bývalými nacisty.

Soudy často akceptovaly tvrzení obžalovaných, že „pouze se řídily rozkazy“, a akceptovaly jejich tvrzení, že se pokusili usnadnit smrt obětí jako polehčující faktory.

Ve skutečnosti, ne-li úmyslně, západoněmecké právo tolerovalo poslušnost smrtícímu režimu a odsuzovalo pouze ty, kteří individuálně překročili již tak vražedné meze nacismu,“ argumentuje Fulbrook.

Historička uznává, že německý Ústřední úřad pro vyšetřování nacionálně socialistických zločinů, činný od roku 1958 do dnešního dne, „byl vytrvalý po mnoho desetiletí, a to i s velmi omezenými zdroji, při shromažďování důkazů a provádění výzkumu. To, co bylo odhaleno v tomto výzkumu, představovalo jen malý zlomek toho, co se stalo za nacistické nadvlády v Evropě, a to, co se ukázalo u soudu, byla jen nepatrná špička obrovského ledovce.

A poznamenává, že v posledních letech odhodlaní vyšetřovatelé vystupňovali úsilí, aby byli tito zločinci, kteří jsou stále naživu, předáni spravedlnosti.

„Nové generace ve sjednocené Spolkové republice Německo na konci dvacátého a počátku dvacátého prvního století se snažily napravit nečinné chování předchozích generací tím, že se s novou energií snažily vystopovat a postavit před soud každého posledního nacistu, “ ona říká.

Právě tento měsíc šel před soud 94letý bývalý esesák Johann Rehbogen, který byl obviněn z napomáhání vraždě za zločiny spáchané během let, kdy sloužil jako dozorce v koncentračním táboře Stutthof.

Nicméně vzhledem k tomu, že ke stíhání zbývá tak málo lidí, Fulbrooková si stěžuje, že „pokračující nerovnováha“ v německém stíhání Německých válečných zločinců „lze se k nim pouze pouze  přihlásit, ale již je nelze napravit“.

Zdroj: https://www.timesofisrael.com/historian-examines-germanys-minute-number-of-convictions-for-nazi-war-crimes/